Rzeszów, Polska

Uniwersytet Rzeszowski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Archeologia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Elektroradiologia
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Historia
Jazz i muzyka rozrywkowa
Komunikacja międzykulturowa
Kulturoznawstwo
Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego
Matematyka
Menedżer rozwoju produktu
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Sztuki wizualne
Turystyka historyczna i kulturowa
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie państwem
Zdrowie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agroleśnictwo
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Biotechnologia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria materiałowa
Logistyka w sektorze rolno-spożywczym
Mechatronika
Nanotechnologia
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Optometria
Rolnictwo
Systemy diagnostyczne w medycynie
Technologia żywności i żywienia człowieka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MedicineStudia w języku angielskim
Analityka medyczna
Fizjoterapia
Grafika
Kierunek lekarski
Malarstwo
Nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski
Pedagogik specjalna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Archeologia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Finanse i rachunkowość
Historia
Jazz i muzyka rozrywkowa
Komunikacja międzykulturowa
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Socjologia
Studia miejskie
Sztuki wizualne
Turystyka historyczna i kulturowa
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zdrowie publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Historia
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki medyczne
Nauki o kulturze fizycznej
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zdrowiu
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Rolnictwo i ogrodnictwo
Sztuki muzyczne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Technologia żywności i żywienia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
Audyt wewnętrzny
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych
Bezpieczeństwo i ochrona informacji
Certyfikowany Coach
Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii - taniec polski
Choreograficzne studia podyplomowe: Prowadzenie Zespołów Tanecznych - taniec polski
Compliance w organizacji
Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Edukacja i rehabilitacja osób z ASD (Autism spectrum disorder)
Etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej
Florystyka z elementami dekoracji wnętrz
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa
Grafika komputerowa
Historia
Historia i teraźniejszość
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki
Logopedia
Lustracja w organizacjach spółdzielczych
Matematyka
Nauczanie języka polskiego
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Negocjacje i mediacje
Neurologopedia
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Pedagog specjalny w edukacji włączającej
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Specjalista ds. rachunkowości
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa
Wiedza o społeczeństwie
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej
Wychowanie Fizyczne
Zarządzanie - studia menedżerskie
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
Master of Business Administration
Strona www uczelni:
www.ur.edu.pl/pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności