Toruń, Polska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ChemistryStudia w języku angielskim
Digital EconomyStudia w języku angielskim
Data Science in BusinessStudia w języku angielskim
Digital Innovations in Business and FinTechStudia w języku angielskim
English StudiesStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
NursingStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Architektura informacji
Architektura wnętrz
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Astronomia
Audiofonologia
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia sądowa
Biotechnologia
Biotechnologia medyczna
Chemia
Chemia i technologia żywności
Chemia kosmetyczna
Chemia medyczna
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Elektroradiologia
Etnologia – antropologia kulturowa
Filologia angielska
Filologia bałkańska
Filologia germańska
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia polska
Filologia polska jako obca
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia i kształtowanie środowiska
Historia
Historia sztuki
Japonistyka
Kognitywistyka
Komunikacja i psychologia w biznesie
Kosmetologia
Krytyka artystyczna
Kulturoznawstwo
Kultura dalekiego wschodu z językiem chińskim
Kultura dalekiego wschodu z językiem japońskim
Lingwistyka praktyczna i copywriting
Lingwistyka stosowana – język francuski z językiem czeskim lub hiszpańskim
Lingwistyka stosowana – język rosyjski z językiem czeskim lub hiszpańskim
Lingwistyka stosowana – język włoski z językiem czeskim lub hiszpańskim
Logistyka
Matematyka
Matematyka i ekonomia
Medioznawstwo
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury
Optyka okularowa z elementami optometrii
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Sport i wellness
Stosunki międzynarodowe
Studia skandynawsko-bałtyckie
Sztuka mediów i edukacja wizualna
Terapia zajęciowa
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Automatyka i robotyka
Fizyka techniczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Informatyka stosowana
Matematyka stosowana

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MedicineStudia w języku angielskim
PharmacyStudia w języku angielskim
PhysiotherapyStudia w języku angielskim
Analityka medyczna
Farmacja
Fizjoterapia
Grafika
Kierunek lekarski
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Malarstwo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Teologia
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ChemistryStudia w języku angielskim
Cognitive ScienceStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
English StudiesStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Corporate Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Financial Markets and InstitutionsStudia w języku angielskim
Global Change BiologyStudia w języku angielskim
International Politics and DiplomacyStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Business AdministrationStudia w języku angielskim
Tourism and Sport ManagementStudia w języku angielskim
Modern Materials for Chemistry and Medicine ApplicationsStudia w języku angielskim
Physics and AstronomyStudia w języku angielskim
Administracja
Analiza danych
Archeologia
Architektura informacji
Architektura wnętrz
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Astronomia
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Biotechnologia medyczna
Chemia
Chemia kosmetyczna
Chemia kryminalistyczna
Chemia medyczna
Diagnostyka molekularna
Dietetyka
Doradztwo podatkowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia bałkańska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Fizyka techniczna
Geografia
Geografia środowiskowa
Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka stosowana
Japonistyka
Kognitywistyka
Kosmetologia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury
Optometria
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Sztuka mediów i edukacja wizualna
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Wychowanie fizyczne i sport
Zarządzanie
Zdrowie publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki humanistyczne, teologiczne i artystyczne
Nauki medyczne
Nauki o zdrowiu
Nauki społeczne
Nauki ścisłe i przyrodnicze

Studia podyplomowewięcej »
Studia podyplomowe w zakresie podatków bezpośrednich w prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym (Postgraduate Studies in Direct Taxation Under EU and International Law) Studia w języku angielskim
Studia podyplomowe w zakresie „Event Management”
Studia podyplomowe w zakresie Administracji publicznej
Studia podyplomowe w zakresie Analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowieka
Studia podyplomowe w zakresie Archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Studia podyplomowe w zakresie Audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy
Studia podyplomowe w zakresie bioetyki
Studia podyplomowe w zakresie Budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu
Studia podyplomowe w zakresie Controllingu „Business Controlling”
Studia podyplomowe w zakresie Data Science w Biznesie
Studia podyplomowe w zakresie Egzekucji administracyjnej
Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego
Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatrii
Studia podyplomowe w zakresie Kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii
Studia podyplomowe w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego
Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii
Studia podyplomowe w zakresie Ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej
Studia podyplomowe w zakresie Planowania przestrzennego
Studia podyplomowe w zakresie Prawa medycznego
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowych
Studia podyplomowe w zakresie Prawa podatkowego
Studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy
Studia podyplomowe w zakresie Prawa zamówień publicznych
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej
Studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznej
Studia podyplomowe w zakresie Programowania i zastosowań komputerów
Studia podyplomowe w zakresie Psychogeriatrii
Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości
Studia podyplomowe w zakresie Ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Studia podyplomowe w zakresie Redakcyjno-wydawniczym
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym
Studia podyplomowe w zakresie teologii
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCI
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management”
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi
Studia podyplomowe w zakresie Żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier UMK w Toruniu

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Klub Badań Podwodnych
Akademicki Związek Sportowy
Akademickie Koło Badań Podwodnych
Akademickie Koło Miłośników Średniowiecza
Chór Akademicki
Doktorskie Koło Naukowe Filologii Angielskiej
Duszpasterstwo Akademickie
Edytorskie Koło Naukowe "Wyjustowani"
Europejskie Forum Studentów AEGEE - Toruń
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich
Japonistyczne Koło Naukowe HOSHI
Kino "Niebieski Kocyk"
Klub Controllera
Klub Maratoński Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Koło Artystyczne "Fajans"
Koło Artystyczne "Kobaltowy Kaktus"
Koło Artystyczno-Naukowe "Przestrzeń"
Koło Eksperymentalnej Archeologii Pradziejowej
Koło Języka Rosyjskiego
Koło Matematyki Stosowanej
Koło Młodych Językoznawców "Elipsa"
Koło Naukowe "Cooperatores Veritatis" im. Benedykta XVI
Koło Naukowe Badaczy Kultury Czeskiej "Guzikowcy"
Koło Naukowe Chirurgii Weterynaryjnej "VetCaFe"
Koło Naukowe Ekonomii
Koło Naukowe Folklorystów
Koło Naukowe Forum e-Biznesu
Koło Naukowe Hispanistów „Ánimo”
Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa
Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza UMK
Koło naukowe italianistów
Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie
Koło Naukowe Latynistów "Summa Rerum"
Koło Naukowe Logiki
Koło Naukowe Logistyki "LOGITOR"
Koło Naukowe Malarstwa Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Koło Naukowe Marketingu Prawniczego
Koło naukowe matematyków
Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych
Koło Naukowe Muzealnictwa Zabytkoznawstwa
Koło Naukowe Neurotechnologii
Koło Naukowe Popularyzowania Psychologii - Animus
Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
Koło Naukowe Prawa Handlowego
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Ochrony Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawa Sportowego Lex Sportiva
Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego
Koło Naukowe Rosjoznawców
Koło Naukowe Służb Mundurowych
Koło naukowe studentów astronomii
Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej "Klub Dziennikarza"
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej
Koło Naukowe Studentów Filologii polskiej jako obcej" "inWENcja"
Koło Naukowe Studentów Filozofii
Koło naukowe studentów fizyki
Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Koło Naukowe Studentów Krytyki Artystycznej
Koło Naukowe Under Constructiion PR
Koło Naukowe Witrażystów
Koło Prawa Karnego
Koło Prawa Własności Intelektualnej "Niematerialni"
Koło Recytatorów "Heksametr"
Medioznawcze Koło Naukowe
Międzywydziałowe Koło Naukowe Bioarcheologii
Międzywydziałowe Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa Historycznego
Nicolaus Copernicus University SPIE/OPTICA Chapters
Samorząd Studencki
SKN "Kreatorzy Przestrzeni"
Studenckie Koło Archeologii Epok Brązu i Żelaza
Studenckie Koło Badaczy i Badaczek Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej
Studenckie Koło Bujatryczne "Res Ruminantiae"
Studenckie Koło Feministyczne
Studenckie Koło Hipiatryczne "Equi Vita"
Studenckie Koło Internistów Weterynaryjnych "Ad Morbos Canum et Felium"
Studenckie Koło Kulturalno-Naukowe Romanistów SKKNR
Studenckie Koło Larpowe
Studenckie Koło Marketingu
Studenckie Koło Naukowe "Gorączkowo zapaleni"
Studenckie Koło Naukowe "Res Anatomiae Animalium"
Studenckie Koło Naukowe Architektów Informacji
Studenckie koło naukowe archiwistów
Studenckie Koło Naukowe Biologów
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów
Studenckie Koło Naukowe Chemików
Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych
Studenckie Koło Naukowe Etologii i Psychologii Zwierząt "Columba"
Studenckie Koło Naukowe Geografów UMK
Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego
Studenckie koło naukowe historyków sztuki i kultury
Studenckie Koło Naukowe HR Business Club
Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
Studenckie Koło Naukowe Informatyków
Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości
Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Danych Osobowych
Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego
Studenckie Koło Naukowe Prawa Energetycznego "ON/OFF"
Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego "Lex Medica"
Studenckie Koło Naukowe Prawa Morskiego
Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii
Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego "Elektor"
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Filmu "Alter-Ego"
Studenckie Koło Naukowe Socjologii
Studenckie Koło Naukowe Tetrapoda
Studenckie Koło Prawa Pracy UMK
Studenckie Koło Programistów
Studenckie koło teatrologiczne
Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów
Studenckie koło żonglerskie
Studenckie Radio Sfera
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów TRABI
Studencko-Doktoranckie Koło Rekonstrukcji Historycznej
Techniczne koło naukowe
Toruńskie Koło Kognitywistyczne
Uniwersytecka Telewizja Internetowa
UX-owe Koło Naukowe
Wojskoznawcze Koło Naukowe
Zespół Kameralny "Portamus Gaudium"
Zrzeszenie Studentów Weterynarii przy IMW w Toruniu (IVSA Toruń)

Akademikiwięcej »
Dom Studencki nr 1 (Osiedle Centrum)
Dom Studencki nr 10 (Osiedle Bielany)
Dom Studencki nr 11 (Osiedle Bielany)
Dom Studencki nr 12 (Osiedle Bielany)
Dom Studencki nr 2 (Osiedle Centrum)
Dom Studencki nr 3 (Osiedle Centrum)
Dom Studencki nr 5 (Osiedle Centrum)
Dom Studencki nr 6 (Osiedle Centrum)
Dom Studencki nr 7 (Osiedle Bielany)
Dom Studencki nr 8 (Osiedle Bielany)
Dom Studencki nr 9 (Osiedle Bielany)

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuBydgoszcz
O uczelni
logo_UMK_poziom_400.jpg

Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Założyli go profesorowie, którzy przyjechali do Torunia z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego.

UMK jest największą uczelnią w Polsce północnej.

Obecnie liczy 17 wydziałów (w tym 3 medyczne w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy).

Aktualnie z oferty UMK korzysta prawie 30 tysięcy studentów, którzy kształcą się na ponad 80 kierunkach studiów, ponad 100 specjalnościach i ponad 50 studiach podyplomowych. W obu kampusach UMK: toruńskim i bydgoskim pracuje 4300 osób, z czego ponad połowa to nauczyciele akademiccy. Do tej pory mury UMK opuściło prawie 200 tysięcy absolwentów.

UMK bierze udział w międzynarodowej (program ERASMUS) i krajowej (program MOST) wymianie akademickiej. Rozwijają się studia prowadzone z uczelniami zagranicznymi - obecnie z uniwersytetami w Angers (ekonomia) i Moskwie (historia).

Uczelnia posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą: m.in. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), Centrum Optyki Kwantowej oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii i dydaktyczną: m.in. Collegium Humanisticum i najnowsze Uniwersyteckie Centrum Sportowe. W Centrum Astronomii UMK w podtoruńskich Piwnicach znajduje się unikatowy 32-metrowy radioteleskop. Na Spitsbergenie (na Morzu Arktycznym) funkcjonuje Stacja Polarna UMK. Uczelnia jest także organizatorem Polskiej Misji Historycznej na uniwersytecie w Würzburgu. Naukowcy z UMK odnoszą wiele spektakularnych sukcesów: zbudowali m.in. tomograf optyczny - supernowoczesne urządzenie do badania oka.

Imponujące są zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej, która oferuje około 3 mln wolumenów książek, czasopism i jednostek zbiorów specjalnych. Na UMK działa Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" - jeden z najstarszych polskich klubów studenckich.

To wszystko powoduje, że UMK jest jednym z 5 najlepszych uniwersytetów w Polsce i znalazł się w zestawieniu QS World University Rankings (4% najlepszych uczelni z całego świata).
Studia doktoranckie

baner.jpg

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi następujące studia doktoranckie:Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 • Studia doktoranckie w zakresie biologii.
 • Studia doktoranckie w zakresie geografii.

Wydział Chemii
 • Studia doktoranckie w zakresie chemii.

Wydział Filologiczny
 • Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa.
 • Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 • Studia doktoranckie w zakresie fizyki i astronomii.

Wydział Humanistyczny

 • Studia doktoranckie w zakresie filozofii.
 • Studia doktoranckie w zakresie socjologii.

Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

 • Studia doktoranckie w zakresie nauk medycznych.

Wydział Matematyki i Informatyki

 • Studia doktoranckie w zakresie matematyki.
 • Środowiskowe Studia doktoranckie w zakresie informatyki.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Studia doktoranckie w zakresie ekonomii.
 • Studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu.

Wydział Nauk Historycznych
 • Studia doktoranckie w zakresie archeologii.
 • Studia doktoranckie w zakresie bibliologii.
 • Studia doktoranckie w zakresie historii.

Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Studia doktoranckie w zakresie pedagogiki.

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 • Studia doktoranckie w zakresie nauk politycznych.

Wydział Prawa i Administracji

 • Studia doktoranckie w zakresie prawa.

Wydział Sztuk Pięknych

 • Studia doktoranckie w zakresie nauk o sztuce.
 • Studia doktoranckie w zakresie sztuk plastycznych.

Misja

Misją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy, w szczególności przez traktowane jako jednakowo ważne:

 • prowadzenie badań naukowych i udostępnianie ich wyników;
 • nauczanie na poziomie akademickim oraz prowadzenie innych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, odpowiadających aktualnym i przyszłym potrzebom i aspiracjom społeczeństwa;
 • kształcenie pracowników naukowych i związane z tym nadawanie tytułów zawodowych i stopni naukowych.

Misję edukacyjną i kulturotwórczą Uniwersytet Mikołaja Kopernika pojmuje jako swój obowiązek wychowawczy. Jest on wypełniany w ramach kształcenia uniwersyteckiego, obejmującego studentów Uczelni. Działalność ta jest prowadzona w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i regułami postępowania utrwalonymi w tradycji uniwersytetów europejskich.

W tradycję tę wpisany jest dorobek uniwersytetów polskich, poczynając od krakowskiego Studium Generale z 1364/1400 roku i będącej jego filią na północy kraju w XVII i XVIII wieku Akademii Chełmińskiej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika uważa się także za duchowego spadkobiercę dawnych polskich uniwersytetów w Wilnie i Lwowie, których profesorowie i pracownicy wspólnie z uczonymi z Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego i Poznańskiego budowali uniwersytet toruński w pierwszych dziesięcioleciach jego istnienia.

Jako sygnatariusz "Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich" i "Karty Krakowskiej" Uniwersytet Mikołaja Kopernika dochowuje wierności fundamentalnym zasadom konstytuującym uniwersytet i jego tożsamość. Istotą ich jest wolność badań naukowych i treści nauczania, samorząd akademicki oraz prawo członków społeczności uniwersyteckiej do organizowania się w związki i stowarzyszenia.

Praca i postępowanie nauczycieli akademickich i studentów podlegają ocenie i samoocenie, których miarą jest rzetelność, wysoka jakość i głębokie przywiązanie do uniwersalnych wartości etycznych.

Usytuowanie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na pograniczu historycznych ziem Pomorza, Kujaw i Mazowsza oraz to, że jest on najstarszym uniwersytetem Polski Północnej w jej obecnych granicach, że z niego wywodzą się liczni nauczyciele akademiccy działający w wyższych uczelniach tego regionu, nakłada nań szczególny obowiązek służenia dobru tych ziem Rzeczypospolitej. Tak w badaniach naukowych, jak i w nauczaniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika działa w wymiarze europejskim, uczestnicząc w najszerszym osiągalnym zakresie w akademickiej współpracy międzynarodowej.

Misję swoją Uniwersytet Mikołaja Kopernika realizuje w poczuciu służby prawdzie i wysokim ideałom ludzkości.


Życie uczelni

Targi edukacyjne

Każdego roku w marcu w miasteczku akademickim na Bielanach odbywają się Targi Ofert Edukacji Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA. (https://www.umk.pl/kandydaci/targi/). Podczas Targów można odwiedzić stoiska informacyjne uniwersytetów z: Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy i Bydgoszczy, a także Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Akademii Morskiej z Gdyni, Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Elblągu i Włocławku.

Istnieje również możliwość rozmowy z doradcami zawodowymi z Biura Karier UMK, którzy osobom niezdecydowanym pomagają określić predyspozycje zawodowe i wybrać odpowiedni dla nich kierunek studiów (sprawę ułatwia wypełnienie testu dostępnego na stronie internetowej Targów i przyniesienie go ze sobą do Auli UMK).

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu wspólnie organizują każdego roku Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. (http://www.festiwal.torun.pl)

Celem postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu - jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. Właśnie to odróżnia toruński Festiwal od podobnych przedsięwzięć organizowanych w innych ośrodkach akademickich.

W ciągu czterech dni prezentowane są osiągnięcia kilkudziesięciu dziedzin nauki, a także sztuki. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta i regionu mają wyjątkową okazję do spotkania oko w oko z prawdziwą nauką i sztuką. Od kuchni poznać mogą miejsca na co dzień niedostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, a także przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. Festiwal umożliwia poznanie naukowego punktu widzenia na wiele problemów i zjawisk życia codziennego.

Wszystkie edycje Festiwalu odniosły sukces frekwencyjny i organizacyjny. W programie ostatniej edycji znalazło się 150 imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów. Atrakcyjny program przyciągnął około 30 tys. uczestników, także spoza miasta, a nawet regionu. Idea Festiwalu doskonale wpisuje się w atmosferę Torunia - miasta kojarzonego nie tylko z pięknymi zabytkami, ale także - z nauką i sztuką. Toruński Festiwal należy do stowarzyszenia organizatorów festiwali nauki w Europie (European Science Events Association).

Więcej o festiwaluBiuro Karier UMK

UMK nie tylko stara się zapewnić młodym ludziom odpowiednie warunki kształcenia, ale również wspiera w odnalezieniu drogi zawodowej. Biuro Karier UMK (https://www.biurokarier.umk.pl/) gwarantuje pomoc w poszukiwaniach praktyk, staży i pracy.


Uczelnia prowadzi zakrojoną na szeroką skalę współpracę międzynarodową z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, jak również krajową, z najlepszymi uczelniami w Polsce. Z roku na rok rośnie popularność takich programów jak MOST czy Erasmus, które oferują możliwość wyjazdu do wybranego kraju / na wybraną uczelnię w celach naukowych i poznawczych.

Program "Absolwent UMK"

Okres studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na długo zapada w pamięć jego absolwentom. Przyczynia się do tego chociażby Program "Absolwent UMK" (https://absolwent.umk.pl/) koordynowany przez Centrum Promocji i Informacji UMK. Dzięki niemu tysiące byłych studentów podtrzymuje kontakt z uczelnią po opuszczeniu jej murów oraz korzysta ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty. Pozwala ona m.in. na odbudowanie kontaktów z kolegami ze studenckiej ławy.


Życie studenckie

Schowek04.jpg

Klub studencki "Od Nowa"

UMK ma Klub Studencki "Od Nowa" (http://www.odnowa.umk.pl/index.php), w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne: koncerty, festiwale teatralne np. KLAMRA, Majowy BUUM Poetycki, festiwale muzyczne, np. Jazz Od Nowa Festival, Toruń Blues Meeting, Afryka Reggae Festival. W Od Nowie znajdują się również dwie galerie: Dworzec Zachodni i Galeria 011, a także kino "Niebieski Kocyk". W 2012 roku Od Nowa została rozbudowana i zmodernizowana, ma ponad 2000 m2 powierzchni, na której znajdą się m.in.: 4 sceny koncertowe (1 z nich w plenerze), dwie przestrzenie wystawiennicze, nowoczesną salę kinowo-teatralną oraz nowoczesne zaplecze techniczne.
 

Uniwersyteckie Centrum Sportowe

W kwietniu 2013 roku uruchomione zostało Uniwersyteckie Centrum Sportowe, nowoczesny obiekt, w którym mieści się hala sportowo-widowiskowa z możliwością aranżacji dla różnych dyscyplin, tj. piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki. W hali zamontowana jest stacjonarnej ściany wspinaczkowej. Ponadto w Centrum Sportowym znajduje się pływalnia kryta, niecka rekreacyjna z torami do nauki pływania, gejzerem powietrznym, dwoma basenami jacuzzi i brodzikiem dla małych dzieci. W budynku nie brakuje oczywiście siłowni oraz sali fitness. W drugim etapie inwestycji powstaną: boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, do koszykówki i jedno do piłki siatkowej, trzy korty tenisowe, dwa boiska do piłki plażowej, sztuczna bieżnia prosta z 8 torami o długości 130 metrów.

Organizacje studenckie

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika działa wiele organizacji studenckich (https://www.umk.pl/studenci/kola-i-organizacje/organizacje/ ), takich jak AIESEC, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, AEGEE, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - POLAND czy Studenckie Towarzystwo Naukowe, które stwarzają studentom m.in.: możliwość odbycia praktyk, znalezienia pracy i zdobycia doświadczenia w największych koncernach w kraju i za granicą, poszerzanie wiedzy, udział w seminariach i konferencjach, również międzynarodowych, a także skłaniają studentów do aktywizacji środowiska akademickiego, poprzez działania podejmowane w dziedzinie kultury, edukacji, zdrowia, czy sportu.

Studenci aktywnie działają w Samorządzie Studenckim (http://www.samorzad.umk.pl/), który za główne cele swojej działalności przyjmuje ochronę praw, godności i interesów studentów, inicjowanie życia kulturalno - rozrywkowego oraz sprawy socjalno - bytowe.

Wszyscy studenci, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, ale także brać udział w różnego rodzaju badaniach, mogą zapisać się do kół naukowych (https://www.umk.pl/studenci/kola-i-organizacje/) działających na poszczególnych wydziałach. Obecnie na UMK działa około 100 kół naukowych, z czego ponad 40 w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Na naszej uczelni funkcjonują również chóry: Chór Akademicki UMK, Chór Collegium Medicum, Chór Wydziału Teologicznego Tibi Domine oraz Chór Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

UMK posiada swoją uczelnianą rozgłośnię - Radio Sfera, w którym studenci mają możliwość odbycia praktyk i zdobycia szlifów dziennikarskich. Audycji nadawanych przez radio można słuchać w domach studenckich oraz na stronie internetowej: www.sfera.umk.pl
Kontakt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 11

87-100 Toruń

tel.: (56) 611 40 10

fax: (56) 654 29 44

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich - tel. (56) 611 45 15, e-mail: kandydat@umk.pl

Centrum Promocji i Informacji - tel. (56) 611 46 57, e-mail: promocja@umk.pl

e-mail: kontakt@umk.pl

www.umk.pl

http://www.facebook.com/UniwersytetMikolajaKopernika


Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 13-15

85-067 Bydgoszcz

tel.: (52) 585 33 00
fax: (52) 585 33 08

Dział Dydaktyki CM - tel. (52) 585 33 88, 585 37 75, e-mail: dydaktyka@cm.umk.pl

Dział Promocji i Informacji CM - tel. (52) 585 38 13, e-mail: promocja@cm.umk.pl

e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

www.cm.umk.pl


Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu

ul. Sienkiewicza 22

86-300 Grudziądz

tel/fax: (56) 611 22 35


Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności