Warszawa, Polska

Uniwersytet Warszawski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArcheologiaStudia w języku angielskim
American StudiesStudia w języku angielskim
European Politics and EconomicsStudia w języku angielskim
Finance, International Investment and AccountingStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Studies in PhilosophyStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Administracja
Antropozoologia
Archeologia
Architektura przestrzeni informacyjnych
Artes liberales
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - integracja europejska
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Filologia angielska
Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem angielskim
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia nowogrecka
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geologia poszukiwawcza
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Hispanistyka stosowana
Historia
Historia i kultura Żydów
Historia sztuki
Hungarystyka
Iberystyka: hispanistyka
Iberystyka: portugalistyka
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria nanostruktur
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej
Lingwistyka stosowana
Logistyka i administrowanie w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Matematyka
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Muzykologia
Nauczanie fizyki
Nauczanie języków obcych
Ochrona środowiska
Organizowanie rynku pracy
Orientalistyka - afrykanistyka
Orientalistyka - arabistyka
Orientalistyka - egiptologia
Orientalistyka - hebraistyka
Orientalistyka - indologia
Orientalistyka - iranistyka
Orientalistyka - japonistyka
Orientalistyka - koreanistyka
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia
Orientalistyka - sinologia
Orientalistyka - turkologia
Pedagogika
Politologia
Polityka społeczna
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Publikowanie współczesne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Slawistyka
Socjologia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Stosowana psychologia zwierząt
Stosunki międzynarodowe
Studia amerykanistyczne
Studia filologiczno - kulturoznawcze
Studia wschodnie
Sztuka pisania
Ukrainistyka z językiem angielskim
Zarządzanie
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Chemia medyczna
Chemiczna analiza instrumentalna
Geologia stosowana

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologyStudia w języku angielskim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArcheologiaStudia w języku angielskim
EkonomiaStudia w języku angielskim
Informatyka i ekonometriaStudia w języku angielskim
Zarządzanie międzynarodoweStudia w języku angielskim
American StudiesStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Cognitive ScienceStudia w języku angielskim
Data Science and Business AnalyticsStudia w języku angielskim
Environmental ManagementStudia w języku angielskim
Food SystemsStudia w języku angielskim
Humanitarian ActionStudia w języku angielskim
International EconomicsStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Oriental Studies - Inner Asia: Mongolian and Tibetan StudiesStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Quantitative FinanceStudia w języku angielskim
Sustainable DevelopmentStudia w języku angielskim
Teaching English to Young LearnersStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Artes liberales
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioetyka
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia stosowana
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - integracja europejska
Filologia angielska
Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem angielskim
Filologia iberyjska
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia polska
Filologia polskiego języka migowego
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geologia
Geologia poszukiwawcza
Geologia stosowana
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Helwetologia - studia szwajcarskie
Historia
Historia i kultura Żydów
Historia sztuki
Hungarystyka
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria nanostruktur
Inżynieria obliczeniowa
Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Kognitywistyka
Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka
Kryminalistyka i nauki sądowe
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
Kryminologia
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej
Lingwistyka stosowana
Logistyka i administrowanie w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Matematyka
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Muzykologia
Nauczanie języków obcych
Ochrona środowiska
Optometria
Orientalistyka - afrykanistyka
Orientalistyka - arabistyka
Orientalistyka - hebraistyka
Orientalistyka - indologia
Orientalistyka - iranistyka
Orientalistyka - japonistyka
Orientalistyka - koreanistyka
Orientalistyka - kultura Wschodu Starożytnego
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia
Orientalistyka - sinologia
Orientalistyka - turkologia
Pedagogika
Pedagogika nauczycielska
Politologia
Polityka społeczna
Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym
Praca socjalna
Prawo finansowe i skarbowość
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Slawistyka
Socjologia
Socjologia cyfrowa
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Stosunki międzynarodowe
Studia amerykanistyczne
Studia euroazjatyckie
Studia filologiczno - kulturoznawcze
Studia miejskie
Studia regionalne i lokalne
Studia wschodnie
Sztuki społeczne
Ukrainistyka z językiem angielskim
Zarządzanie
Zarządzanie Big Data
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Astronomia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Archeologia
Chemia
Dziennikarstwo
Ekonomia
Filologia
Filozofia
Historia
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Ksztalcenia Tłumaczy
Kryminalistyka
Lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka
Literaturoznawstwo
Logopedia
Migracje międzynarodowe
Nauczanie języka angielskiego
Nauczanie języka francuskiego
Nauczanie języka niemieckiego
Nauczanie języków obcych
Nauczyciel edukacji włączającej
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego
Polityka i Zarządzanie Oświatą
Prawo
Psychologia
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Studia Podyplomowe „Szkoła Mistrzów. Studia Technik Pisarskich i Prezentacji Tekstu Literackiego”
Studia Podyplomowe Literatura i Książka dla Dzieci i Młodzieży Wobec Wyzwań Nowoczesności
Studia Podyplomowe Nowe media w instytucjach dziedzictwa kulturowego
Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru
Studia wschodnie
Tłumaczenia
Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego
Wychowanie Seksualne
Zarządzanie
Zarządzanie rehabilitacją

MBAwięcej »
Executive MBA
Global MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział „Artes Liberales”
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Fizyki
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Geologii
Wydział Historyczny
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Neofilologii
Wydział Orientalistyczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Psychologii
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni:
www.uw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności