Warszawa, Polska

Uniwersytet Warszawski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
American StudiesStudia w języku angielskim
ArcheologyStudia w języku angielskim
European Politics and EconomicsStudia w języku angielskim
Finance, International Investment and AccountingStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Studies in PhilosophyStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Social and Public PolicyStudia w języku angielskim
Administracja
Antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne
Archeologia
Architektura przestrzeni informacyjnych
Artes liberales
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biofizyka
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia jądrowa i radiofarmaceutyka
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
Europeistyka – integracja europejska
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem angielskim
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia nowogrecka
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geologia poszukiwawcza
Geologia stosowana
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia i kultura Żydów
Historia sztuki
Hungarystyka
Iberystyka: hispanistyka
Iberystyka: portugalistyka
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana
Logistyka i administrowanie w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Matematyka
Międzykulturowe studia filologiczne
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Muzykologia
Nauczanie fizyki
Nauczanie języków obcych
Ochrona środowiska
Organizowanie rynku pracy
Orientalistyka – afrykanistyka
Orientalistyka – arabistyka
Orientalistyka – hebraistyka
Orientalistyka – indologia
Orientalistyka – iranistyka
Orientalistyka – japonistyka
Orientalistyka – koreanistyka
Orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
Orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
Orientalistyka – sinologia
Orientalistyka – turkologia
Pedagogika
Politologia
Polityka społeczna
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Publikowanie współczesne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Slawistyka
Socjologia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Stosowana psychologia zwierząt
Stosunki międzynarodowe
Studia wschodnie
Sztuka pisania
Ukrainistyka z językiem angielskim
Zarządzanie
Zarządzanie finansami i rachunkowość

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Chemia medyczna
Chemiczna analiza instrumentalna
Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii
Nanoinżynieria

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologyStudia w języku angielskim
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
African StudiesStudia w języku angielskim
American StudiesStudia w języku angielskim
Applied Multilingual and Multicultural StudiesStudia w języku angielskim
ArcheologyStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Data Science and Business AnalyticsStudia w języku angielskim
English StudiesStudia w języku angielskim
EU Energy and Climate LawStudia w języku angielskim
History of Ancient Mediterranean CivilizationsStudia w języku angielskim
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European BorderlandsStudia w języku angielskim
International Business ProgramStudia w języku angielskim
International EconomicsStudia w języku angielskim
International Legal CommunicationStudia w języku angielskim
International StudiesStudia w języku angielskim
KognitywistykaStudia w języku angielskim
Language Science and TechnologyStudia w języku angielskim
Machine LearningStudia w języku angielskim
Orientalistyka – afrykanistykaStudia w języku angielskim
Orientalistyka – mongolistyka i tybetologiaStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Quantitative FinanceStudia w języku angielskim
Quantum Physics and Chemistry – Indyvidual Research StudiesStudia w języku angielskim
Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and OthersStudia w języku angielskim
Sustainable DevelopmentStudia w języku angielskim
Teaching English to Young LearnersStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Architektura przestrzeni informacyjnych
Artes liberales
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioetyka
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Cyberbezpieczeństwo
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem angielskim
Filologia iberyjska
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia polska
Filologia polskiego języka migowego
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geologia poszukiwawcza
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Helwetologia – studia szwajcarskie
Historia
Historia i kultura Żydów
Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej
Historia sztuki
Hungarystyka
Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria nanostruktur
Inżynieria obliczeniowa
Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Kognitywistyka
Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
Kryminologia
Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana
Logistyka i administrowanie w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Matematyka
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Muzykologia
Nauczanie języków obcych
Ochrona środowiska
Optometria
Organizowanie rynku pracy
Orientalistyka – arabistyka
Orientalistyka – hebraistyka
Orientalistyka – indologia
Orientalistyka – iranistyka
Orientalistyka – japonistyka
Orientalistyka – koreanistyka
Orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
Orientalistyka – sinologia
Orientalistyka – turkologia
Pedagogika
Politologia
Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze
Polityka publiczna
Praca socjalna
Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
Publikowanie współczesne
Radiogenomika
Resocjalizacja
Slawistyka
Socjologia
Socjologia cyfrowa
Socjologia interwencji społecznych
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Stosunki międzynarodowe
Studia euroazjatyckie
Studia kanadyjskie
Studia miejskie
Studia wschodnie
Sztuki społeczne
Ukrainistyka z językiem angielskim
Zarządzanie
Zarządzanie Big Data
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Astronomia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Asystentura międzykulturowa w szkole
Audyt wewnętrzny
Bioetyka
Biologia
Chemia
Cyberbezpieczeństwo
Dziedzictwo kulturowe
Dziennikarstwo
Ekonomia
European Masters In Conference Interpreting
Filologia
Filozofia
Historia
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Język niemiecki w biznesie
Język polski jako obcy w kontekście języków wschodniosłowiańskich
Kryminalistyka
Lingwistyka stosowana
Lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka
Logopedia
Migracje międzynarodowe
Nauczanie języka obcego angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego
Nauczanie języka obcego jako drugiego przedmiotu szkolnego - nauczanie języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego
Nauczanie języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii z przyrodą
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika nauczycielska
Pedagogika teatru
Polityka i Zarządzanie Oświatą
Polityka wydawnicza i księgarstwo
Prawo
Prosty język i efektywna komunikacja w społeczeństwie
Psychologia
Studia wschodnie
Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich oraz prezentacji tekstu literackiego
Teksty współczesnej kultury
Tłumaczenia
Ukrainistyka
Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego
Wychowanie Seksualne
Zarządzanie

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
Global MBA Studia w języku angielskim
Executive MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział „Artes Liberales”
Wydział Archeologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wydział Filozofii
Wydział Fizyki
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Geologii
Wydział Historii
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Wydział Medyczny
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Neofilologii
Wydział Orientalistyczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Psychologii
Wydział Socjologii
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni:
www.uw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności