Jelenia Góra, Polska

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej
Biznes turystyczny
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia angielska
Filologia germańska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Wychowanie fizyczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja techniczno-informatyczna

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i ochrona danych
Budowanie i promocja marki
Choreoterapia
Finanse i zarządzanie w samorządzie terytorialnym
Fizjoterapia i opieka w geriatrii
Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych
Kreowanie marki lidera w administracji publicznej
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Oligofrenopedagogika
Podstawy dietoterapii w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego
Praktyczne aspekty zapobiegania nadużyciom prawa prasowego. Zjawisko hejtu w Internecie i mediach społecznościowych
Prawo w ochronie zdrowia
Promocja regionalnego produktu turystycznego
Śpiew jazzowy z elementami muzykoterapii
Zarządzanie w turystyce

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych
Strona www uczelni:
kans.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności