Włocławek, Polska

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia angielska
Finanse i rachunkowość
Nowe media i e-biznes
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Automatyka i robotyka
Informatyka
Inżynieria zarządzania
Mechanika i budowa maszyn

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Menedżerskie studia finansowo-prawne
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja samorządowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Digital marketing
E-administracja i zarządzanie projektami
E-administracja i zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
Etyka i filozofia
Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa
HR Menedżer
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dziecka
Kadry i płace w praktyce
Mediacje i negocjacje
Menedżer sportu
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Podstawy rachunkowości z certyfikatem księgowego SKwP
Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami
Pozyskiwanie i administrowanie funduszami europejskimi
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość i controlling
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie ochroną danych osobowych
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie w ochronie zdrowia

MBAwięcej »
Executive MBA
Strona www uczelni:
pans.wloclawek.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności