Lublin, Polska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied AnthropologyStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
European StudiesStudia w języku angielskim
Journalism and social communicationStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biotechnologia
Coaching i doradztwo kariery
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edytorstwo
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia klasyczna
Filologia niderlandzka
Filologia polska
Filozofia
Germanistyka
Hispanistyka
Historia
Historia sztuki
Italianistyka
Kognitywistyka
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa
Lingwistyka stosowana
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Praca socjalna
Prawo w biznesie
Retoryka stosowana
Romanistyka
Sinologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Sztuczna inteligencja

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Prawo kanoniczne
Psychologia
Teologia kurs A-MSD
Teologia kurs B

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International RelationsStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekologia integralna
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia niderlandzka
Filologia polska
Filologia romańska
Filozofia
Historia
Historia sztuki
Humanistyka cyfrowa
Informatyka
Kognitywistyka
Kryminologia
Lingwistyka stosowana
Muzykologia
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna i ekonomia społeczna
Prawo w biznesie
Retoryka stosowana
Sinologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Prawo kanoniczne
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja – rejestracja stanu cywilnego
Administracja publiczna
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Etyka dla nauczycieli
Informatyka
Master of Business Administration Oświata
Master of Laws (LL.M.
Mediacja sądowa i pozasądowa
Podatki i prawo podatkowe
Podstawy prawa ukraińskiego
Prawo kanoniczne dla prawników
Prawo służb mundurowych
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia transportu
Psychoonkologia
Psychotraumatologia
Rachunkowość i finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii
Teologia duchowości katolickiej
Terapia pedagogiczna
Zamówienia publiczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w warunkach zmiany
Zarządzanie i finanse w administracji publicznej
Zarządzanie instytucjami kościelnymi
Zarządzanie w rolnictwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
Master of Business Administration Oświata

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozofii
Wydział Medyczny
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydział Teologii

Inne ośrodki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej WoliStalowa Wola
Strona www uczelni:
www.kul.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności