Chełm, Polska

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie kryzysowe
Filologia angielska
Amerykanistyka
Translatoryka stosowana
Filologia słowiańska translatoryczna – język rosyjski z językiem ukraińskim
Ruch graniczny i administracja celna
Matematyka stosowana
Ekonomia matematyczna
Informatyka stosowana
Pedagogika
Animacja społeczno-kulturowa z pedagogiką mediów
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Pedagogika szkolna z elementami arteterapii
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Stosunki międzynarodowe
Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Budownictwo ogólne
Drogi i ulice
Instalacje budowlane
Dietetyka i żywienie zbiorowe
Dietetyka i doradztwo żywieniowe
Żywienie zbiorowe
Elektrotechnika
Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne
Inżynieria elektryczna lotnisk
Inżynieria pojazdów elektrycznych
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Mechanika i budowa maszyn
Automatyka i robotyka przemysłowa
Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie
Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
Inżynieria lotnicza ze specjalizacją dyspozytor lotniczy
Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż samolotowy
Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż śmigłowcowy
Mechanika lotnicza
Rolnictwo
Agrobiznes
Agroturystyka
Mechanizacja rolnictwa
Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych
Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym
Obrona terytorialna
Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja i obsługa statków powietrznych
Techniki informatyczne w inżynierii mechanicznej
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Pedagogika środowiskowa i praca z rodziną
Resocjalizacja z interwencją kryzysową
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w lotnictwie
Dietetyka sportowa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Kosmetologia w medycynie
Logistyka i spedycja
Organizacja i zarządzanie oświatą
Prawo lotnicze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Programowanie obrabiarek CNC
Przygotowanie pedagogiczne
Public relations i marketing medialny
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Resocjalizacja i socjoterapia
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów
Social media marketing
Studia podyplomowe w zakresie logopedii
Wycena nieruchomości
Zarządzanie i marketing w rolnictwie
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w lotnictwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
AutoCad w budownictwie (I i II stopień)
AutoCad(mech.)
Dializoterapia
Edukacja i wsparcie dla kobiety w okresie laktacji
Konsultant medyczny
Kurs języka migowego
Kurs języka niemieckiego
Kurs języka polskiego jako obcego
Kursy języka angielskiego w wymiarze 30,60,90,100 lub 120 godzin przygotowujące do certyfikatu z języka angielskiego PEARSON (poziom PTE General: Level A1, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4
Leczenie ran
Ochrona danych osobowych
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Szczepienia ochronne
Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrograficznego
Wywiad i badanie fizykalne
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro karier

Akademikiwięcej »
Akademik PANS

O Uczelni

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie w ciągu dwudziestu kilku lat działalności (2001-2024) dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, na którą składają się innowacyjne kierunki
i specjalności kształcenia oraz kapitał intelektualny, jaki posiadają wykładowcy naukowi, stała się ośrodkiem akademickim o zasięgu międzynarodowym.

Profesjonalne i nowoczesne zarządzanie pozwoliło zagospodarować budynki i nieruchomości (obiekty szkolne, dawną przychodnię zdrowia, grunty rolne) przekazane przez samorządy na potrzeby Uczelni, a także skutecznie aplikować o środki finansowe Unii Europejskiej oraz rządu polskiego, niezbędne do realizacji najważniejszych inwestycji prorozwojowych.

Wszystkie inwestycje realizowane były z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i najwyższych światowych standardów.

Dzięki temu w ciągu zaledwie dwóch dekad powstały nowoczesne kampusy dydaktyczne w Chełmie przy ul. Pocztowej 54 i Wojsławickiej 8b, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy ul Pocztowej 52, Dom Studenta przy ul. Nowy Świat 3 oraz Centrum Studiów Inżynierskich i Akademicki Port Lotniczy na obszarze Gminy Chełm w Depułtyczach Królewskich wraz z hangarem i lotniskiem uczelnianym, a także Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej w Nowych Depułtyczach.

Znakomita baza dydaktyczna, naukowa, laboratoryjna i techniczna pozwala PANS w Chełmie z powodzeniem konkurować z innymi uczelniami na krajowym i europejskim rynku usług szkolnictwa wyższego.

Władze uczelni

 • Rektor: prof. PANS dr hab. inż. Arkadiusz Tofil,
 • Prorektor ds. Studenckich: prof. PANS dr Beata Fałda
 • Prorektor ds. Rozwoju: prof. PANS dr hab. Józef Zając
 • Kanclerz: dr Jacek Kosiński

Centrum Lotnicze

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie to wiodąca uczelnia, kształcąca studentów w zakresie specjalności lotniczych, umożliwiająca uzyskanie licencji pilota samolotowego, śmigłowcowego, mechanika lotniczego oraz dyspozytora lotniczego. Do dyspozycji studentów - uczestników szkolenia są nowoczesne laboratoria wyposażone w sprzęt, gwarantujący wysoki poziom wyszkolenia lotniczego, w tym tunel aerodynamiczny, symulator lotu oraz stale powiększająca się nowoczesna flota statków powietrznych, obejmująca m.in.: samolot wielosilnikowy klasy MEP(L): Tecnam P2006, samoloty szklono-treningowe typu AT3-R100, samoloty typu Cessna 172, 152 oraz śmigłowiec typu Robinson 44.

Szkolenia lotnicze odbywają się w Depułtyczach Królewskich (EPCD), na lotnisku należącym do Uczelni, z 2 pasami startowymi

Nad szkoleniem lotniczym czuwa wysoko wykwalifikowana kadra instruktorów szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz licencjonowany personel techniczny, odpowiedzialny za utrzymanie statków powietrznych w ciągłej zdatności do lotu.

Centrum Lotnicze PANS w Chełmie współpracuje ze wszystkimi dużymi liniami lotniczymi w Polsce oraz firmami z branży lotniczej, m.in. PLL LOT, LOTAMS, ENTER AIR, WIZZAR, RYANAIR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, itd.

W STRUKTURZE UCZELNI ZNAJDUJĄ SIĘ:

 • Lotnisko Depułtycze Królewskie (EPCD)
 • Ośrodek Kształcenia Lotniczego
 • Organizacja Szkolenia Personelu Technicznego
 • Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu
 • Organizacja Obsługowa
 • Ośrodek Kształcenia Dyspozytorów Lotniczych
 • Ośrodek Szkolenia Personelu Pokładowego

W Centrum Lotniczym w Depułtyczach Królewskich można podejść do egzaminów teoretycznych na licencje:

 • pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A),
 • pilota samolotowego turystycznego PPL(A),
 • pilota śmigłowcowego rekreacyjnego LAPL(H),
 • pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H),
 • pilota szybowcowego SPL,
 • pilota balonowego BPL.

Centrum Studiów Inżynierskich

Centrum Studiów Inżynierskich PANS w Chełmie to kompleks budynków, wyposażonych w potężne zaplecze najnowocześniejszego sprzętu badawczego w 40-tu specjalistycznych laboratoriach.

W skład CSI PANS w Chełmie wchodzą laboratoria funkcjonujące w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie.

Należą do nich:

 • Laboratoria Mechaniki i Budowy Maszyn
 • Laboratoria Budownictwa
 • Laboratoria Elektrotechniki
 • Laboratorium Badań Środowiskowych
 • Laboratoria Lotnicze

Dzięki ogromnym możliwościom sprzętowym oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników, Centrum Studiów Inżynierskich PANS w Chełmie każdego roku kształci w nowoczesnych, technicznych kierunkach kształcenia, takich jak Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika i Budownictwo. Pomaga również studentom w wykonywaniu najbardziej skomplikowanych badań w zakresie przygotowywania prac dyplomowych. Ponadto, Centrum Studiów Inżynierskich PANS w Chełmie oferuje możliwość współpracy z firmami rozmaitych dziedzin przemysłu.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, zlokalizowane przy ul. Pocztowej 52  w Chełmie to część prężnie rozwijającego się Instytutu Nauk Medycznych PANS w Chełmie. W MCSM powstały m.in. sala symulacji wysokiej wierności, sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie ALS, sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie BLS, sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności technicznych, pomieszczenie kontrolne oraz sala egzaminacyjna OSCE. Pracownie pielęgniarskie wyposażone zostały w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta, najnowszy niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego wyposażenia tj. m.in. trenażerów i manekinów treningowych do nauczania poszczególnych umiejętności manualnych  (np. intubacja dotchawicza, wentylacja zastępcza, wkłucia dożylne), jak i bardziej zaawansowanych symulatorów, odzwierciedlających rzeczywistych pacjentów, studenci mogą ćwiczyć w bezpiecznym środowisku, w którym wielokrotne powtarzanie danej czynności, a  nawet popełnianie błędów nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta.

Akademik PANS w Chełmie

Dom Studencki, którego warunki odpowiadają najlepszym standardom europejskich uczelni posiada około 200 miejsc noclegowych oraz jest nowoczesnym obiektem – przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Do dyspozycji studentów są 1,2 i 3 osobowe, klimatyzowane pokoje. Każdy z nich wyposażony jest w aneks łazienkowy, telewizor z pakietem telewizyjnym oraz szerokopasmowy Internet. Dodatkowo na półpiętrach znajdują się nowoczesne, w pełni wyposażone kuchnie oraz pokoje tzw. „cichej nauki”.

Strona www uczelni:
panschelm.edu.pl

Mapa

Informator dla kandydatów na studia 2024/2025
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności