Kraków, Polska

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PhilosophyStudia w języku angielskim
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie
Analityka sieci – big data, SEO, performance marketing
Digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanie
Kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Communication and Media StudiesStudia w języku angielskim
E-dziennikarstwo
Realizacja radiowo-telewizyjna
Reklama, branding, public relations
Filozofia
Historia
Europa Wschodnia
Historia chrześcijaństwa
Historia doktryn politycznych i prawnych
Historia sztuki
Muzyka kościelna (w przygotowaniu)
Nauki o rodzinie
Mediacje rodzinne
Terapia zajęciowa
Ochrona dóbr kultury
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Resocjalizacja z socjoterapią
Praca socjalna
Praca socjalna z osobą chorującą psychicznie
Praca socjalna z osobą starszą
Praca socjalna z rodziną i dzieckiem
Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego (w przygotowaniu)
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
Turystyka historyczna
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo kanoniczne
Psychologia
Psychologia duchowości i formacji
Psychologia edukacji i coachingu
Psychologia kliniczna z psychoterapią
Psychologia w biznesie i reklamie
Teologia
TheologyStudia w języku angielskim
Teologia kapłańska
Teologia katechetyczno-pastoralna
Teologia systematyczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Archiwistyka
Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Digital media – analiza i zarządzanie
E-content dziennikarski
Produkcja radiowo-telewizyjna
Filozofia
PhilosophyStudia w języku angielskim
Etyka stosowana
Filozofia i chrześcijaństwo
Filozofia i etyka - specjalność nauczycielska
Filozofia systematyczna
Filozofia w nauce
Historia
Historia sztuki
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relations
Projektowanie promocyjne
Public relations
Reklama i branding
Nauki o rodzinie
Interwencja kryzysowa
Poradnictwo rodzinne
Pedagogika
Resocjalizacja z socjoterapią
Tanatopedagogika
Praca socjalna
Kuratela społeczna
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie
Socjologia
Badanie rynku i opinii publicznej
Organizacja i analiza przestrzeni publicznej
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
Kultury Azji
Turystyka historyczna
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Historia
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne

Studia podyplomowewięcej »
Podyplomowe Studia Duszpasterstwo Rodzin
Podyplomowe Studia Edukacja Medialna/Media Relations
Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie
Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media/Creative Social Media
Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej
Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów
Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu
Podyplomowe Studia Semiologiczne "Symbolika w Kulturach Świata"
Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym
Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa
Podyplomowe Studia z Archiwistyki, Zarządzania Dokumentacją i Bibliotekoznawstwa
Podyplomowe Studia z Bioetyki
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki
Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej
Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych
Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej
Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze
Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego
Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Papieski Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Organizacje studenckiewięcej »
Chór Psalmodia
Duszpasterstwo Akademickie
Dziennikarskie Koło Naukowe
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII
Koło Naukowe Myśli Personalistycznej Jana Pawła II w Krakowie TRADITIO
Koło Naukowe Studentów Filozofii
Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury
Koło Naukowe Studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Congaudeant
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Koło Naukowe Teologów
Samorząd doktorantów
Samorząd Studentów
Sekcja Smoczych Łodzi
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Studentów Doktryn Politycznych i Prawnych Phronesis

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozoficzny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, wywodzącą się z Wydziału Teologicznego UJ (1397 r.).

Uniwersytet tworzy sześć wydziałów: Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologiczny, Prawa Kanonicznego oraz zamiejscowy: Teologiczny Sekcja w Tarnowie, a także dwie międzyuczelniane jednostki: Międzywydziałowy Instytut Muzyki Kościelnej (prowadzony wspólnie z Akademią Muzyczną w Krakowie) i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania ich pasji. Na uczelni działa Telewizja JP2TV, która jest jedyną w Polsce internetową telewizją uniwersytecką produkującą programy dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych, głównie TVP1 i TVP3 Kraków. Prowadzone są również internetowe Radio Bonus, tworzone przez młodych adeptów dziennikarstwa, biuletyn akademicki „Vita Academica” oraz odnoszący liczne sukcesy chór Psalmodia. Działa u nas także wiele kół naukowych oraz Duszpasterstwo Akademickie PATMOS. Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania naszych kontaktów z zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Posiadamy także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uniwersytet prowadzi unikalne pracowanie: Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych (konserwacjatkanin.pl) oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków (sdm.upjp2.edu.pl).

Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.

Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Współpraca zagraniczna:

  • Uniwersytet w Bochum

  • Katolicki Uniwersytet Pázmány Péter w Budapeszcie

  • Uniwersytet w Grazu

  • Uniwersytet w Preszowie

  • Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku

  • Universita Cattolica del Sacro Cuore

  • Istituto Universario Sophia

  • Facoltà Teologica dell'Italia Centrale

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Studia stacjonarne na UPJPII są BEZPŁATNE!


NAUKA to podróż do lepszego jutra! Nadaj jej swój KIERUNEK!

Jeśli chcesz nas poznać lepiej, dołącz do grup kierunków na naszym fan page’u @UPJP2.

Mapa

upjp2.jpg
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności