Kraków, Polska

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Digital media – kreatywność, analiza i zarządzanie
Analityka sieci – big data, SEO, performance marketing
Digital biznes – tworzenie, ekonomia, zarządzanie
Kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Communication and Media StudiesStudia w języku angielskim
E-dziennikarstwo
Realizacja radiowo-telewizyjna
Reklama, branding, public relations
Filozofia
Historia
Doktryny polityczne i prawne
Europa Wschodnia
Historia chrześcijaństwa
Historia sztuki
Muzyka kościelna
Nauki o rodzinie
Mediacje rodzinne
Terapia zajęciowa
Ochrona dóbr kultury
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Resocjalizacja z socjoterapią
Praca socjalna
Praca socjalna z osobą chorującą psychicznie
Praca socjalna z osobą starszą
Praca socjalna z rodziną i dzieckiem
Studia nad cywilizacjami (w przygotowaniu)
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
Turystyka kulturowa
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika specjalna (w przygotowaniu)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Prawo kanoniczne
Psychologia
Psychologia edukacji i przygotowanie do pracy w oświacie
Psychologia kliniczna z elementami duchowości i formacji
Psychologia kliniczna z psychoterapią
Psychologia w biznesie i reklamie
Teologia
Teologia kapłańska
Teologia katechetyczno-pastoralna
Teologia systematyczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Digital media – analiza i zarządzanie
E-content dziennikarski
Produkcja radiowo-telewizyjna
Filozofia
Philosophy, Ethics nad ReligionStudia w języku angielskim
Etyka stosowana
Filozofia i chrześcijaństwo
Filozofia systematyczna
Filozofia w nauce
Historia
Historia sztuki
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relations
Projektowanie promocyjne
Public relations
Reklama i branding
Muzyka kościelna
Nauki o rodzinie
Interwencja kryzysowa
Poradnictwo rodzinne
Ochrona dóbr kultury
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Resocjalizacja z socjoterapią
Tanatopedagogika
Polityka historyczna (w przygotowaniu)
Praca socjalna
Organizacja usług społecznych i społeczności lokalnej
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
Kultury Azji
Turystyka kulturowa
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Historia
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o rodzinie
Nauki o sztuce
Nauki teologiczne
Prawo kanoniczne

Studia podyplomowewięcej »
Podyplomowe studia duszpasterstwo rodzin
Podyplomowe studia etyki dla nauczycieli
Podyplomowe studia ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym
Podyplomowe studia personalizm i logoterapia
Podyplomowe studia teologiczne dla nowej ewangelizacji
Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne
Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla nauczycieli
Podyplomowe studia z monodii liturgicznej

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Papieski Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Organizacje studenckiewięcej »
Biblijne Koło Naukowe
Chór "Psalmodia"
Dziennikarskie Koło Naukowe
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Myśli Personalistycznej Jana Pawła II w Krakowie TRADITIO
Kleryckie Koło Naukowe WSD AK
Koło Naukowe Europy Wschodniej
Koło Naukowe Instytutu Muzyki Kościelnej
Koło Naukowe Komunikacji Wizerunkowej
Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII
Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki i Nauk o Rodzinie
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UPJPII
Koło Naukowe Teologów UPJPII
Koło Naukowe Turystyki UPJPII "Flamenco"
Rada Kół Naukowych UPJPII
Samorząd doktorantów
Samorząd Studentów
Schola Gregoriana Sancti Iohannis Pauli II
Sekcja Smoczych Łodzi
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe "Phronesis" UPJPII

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozoficzny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnów

O Uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) przejął tradycje zasłużonego dla kultury, narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje to dziedzictwo wieków pod opieką świętego Jana z Kęt, świętej Jadwigi Królowej oraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych.

Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na sześciu wydziałach:

 • Filozoficznym,
 • Historii i Dziedzictwa Kulturowego,
 • Nauk Społecznych,
 • Prawa Kanonicznego,
 • Teologicznym
 • i zamiejscowym – Teologicznym Sekcja w Tarnowie.

W wyniku ewaluacji za lata 2017–2021 Uniwersytet otrzymał kategorie naukowe dla poszczególnych dyscyplin: nauki teologiczne A, filozofia A, prawo kanoniczne A, historia B+, nauki o komunikacji społecznej i mediach B+, nauki o sztuce B+, nauki socjologiczne B+.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora doktora habilitowanego
w trzech dziedzinach:
nauk teologicznych,
nauk humanistycznych,
nauk społecznych
w sześciu dyscyplinach:
filozofia,
historia,
nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki teologiczne,
prawo kanoniczne,
nauki o rodzinie,
nauki o sztuce
w czterech dyscyplinach:
filozofia,
historia,
nauki o rodzinie,
nauki teologiczne


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII) to renomowana instytucja o głębokich korzeniach, którą cechuje nowoczesne podejście do edukacji. Oferujemy szeroki wybór kierunków studiów na pierwszym i drugim stopniu, a także jednolite studia magisterskie, umożliwiając naszym studentom rozwijanie kompetencji niezbędnych do przyszłej kariery.

Oferta studiów

UPJPII oferuje m.in. studia z zakresu archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, muzyki kościelnejhistorii oraz nauk o rodzinie i wiele, wiele innych. Wyjątkowo atrakcyjnymi kierunkami są też digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie oraz turystyka i zarządzanie dziedzictwem, na których studenci mają możliwość wyboru specjalizacji, takich jak analityka sieci, zarządzanie digital biznesem czy zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Takie studia to idealna propozycja dla osób zainteresowanych najnowszymi technologiami, kreatywnością, zarządzaniem i turystyką.

Jeśli szukasz możliwości pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności, studia drugiego stopnia na UPJPII są dla Ciebie. Oferujemy m.in. kierunki takie jak komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relations, filozofia, historia sztuki, praca socjalna oraz pedagogika. Na studiach drugiego stopnia na kierunku filozofia można wybrać specjalność z etyki stosowanej, filozofii w nauce czy filozofii i chrześcijaństwa. Z kolei na kierunku praca socjalna możesz zdecydować się na specjalność organizacja usług społecznych i społeczności lokalnej lub praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie.

Jeśli twoim celem jest zdobycie tytułu magistra bez konieczności odbywania dwóch etapów studiów, jednolite studia magisterskie są dobrym wyborem. Oferujemy studia z prawa kanonicznego, psychologii i teologii, z różnymi możliwościami specjalizacji.

Chcesz studiować w międzynarodowym środowisku? Wybierz studia w języku angielskim na UPJPII! Oferujemy m.in. specjalność Communication and Media Studies oraz kierunek Philosophy. Dla studentów drugiego stopnia dostępna jest również specjalność Philosophy, Ethics and Religion.

Wybierając UPJPII, decydujesz się na studia w uznanej uczelni, która pozwoli Ci nie tylko zdobyć solidną wiedzę teoretyczną, ale także rozwijać praktyczne umiejętności niezbędne na rynku pracy. Nasz nowoczesny program nauczania, oparty na najnowszych badaniach i trendach, przygotuje Cię do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Nie tylko nauka

Niezależnie od wybranego kierunku, masz możliwość korzystania z szerokiego wachlarza dodatkowych możliwości rozwoju. Możesz wziąć udział w innowacyjnych projektach, zaangażować się w działalność studenckich kół naukowych, czy zdobyć doświadczenie podczas praktyk i staży.

Nasza uczelnia to nie tylko miejsce nauki, ale także prawdziwe centrum kulturalne, które gwarantuje wiele atrakcji po wykładach i ćwiczeniach. Dzięki różnorodnym wydarzeniom artystycznym, spotkaniom z ciekawymi gośćmi, czy uczestnictwu w działalności studenckich organizacji, możesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Co więcej, UPJPII jest częścią międzynarodowej społeczności akademickiej, co daje Ci możliwość udziału w wymianach studenckich, stypendiach zagranicznych, a także pozwala na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, które mogą okazać się nieocenione w przyszłej karierze.

Przyszłość

Rozważając wybór miejsca swoich studiów, pamiętaj, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie to nie tylko renomowana uczelnia z doskonałą kadrą akademicką, która buduje dla Ciebie wyjątkowy budynek dydaktyczny na Kampusie Jana Pawła II, ale także miejsce, które pozwoli Ci rozwijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania. Zapraszamy do rekrutowania się na nasze kierunki – z nami Twój przyszły sukces zawodowy jest w zasięgu ręki!

Jeśli chcesz poznać całą ofertę studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zapraszamy na naszą stronę rekrutacja 2023/2024. Proponujemy również ciekawe kierunki studiów podyplomowych.

UPJPII w zrzeszeniach:

 • Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
 • Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • European Federation of Catholic Universities
 • International Federation of Catholic Uniersities
 • University Network of the European Capitals of Culture
Uczelnie partnerskie UPJPII:

Austria
 • University of Applied Sciences Burgenland (Eisenstadt)
Chorwacja
 • Katolicki Uniwersytet Chorwacki (Zagrzeb)
 • Uniwersytet w Splicie (Split)
 • Uniwersytet w Zagrzebiu (Zagrzeb)
Czechy
 • Wyższa Szkoła Specjalistyczna Przygotowania Pedagogicznego (Święty Jan Pod Skałą)
Francja
 • Instytut Katolicki w Tuluzie (Tuluza)
Gruzja
 • Uniwersytet Pedagogiczny Sulkhan-Saba Orbeliani (Tbilisi)
Hiszpania
 • Uniwersytet Abat Oliba (Barcelona)
 • Uniwersytet w Huelva (Huelva)
 • Instytut Edyty Stein w Granadzie (Granada)
 • Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista „Universidad de la Mística” (Ávila)
Izrael
 • Studium Theologicum Salesianum (Jerozolima)
Liban
 • Saint-Joseph University of Beirut (Bejrut)
Litwa
 • Uniwersytet Witolda Wielkiego (Kowno)
Macedonia
 • International Balkan University (Skopje)
Mołdawia
 • Tiraspol State University (Kiszyniów)
Niemcy
 • Wydział Katolickiej Teologii Uniwersytet Ruhry (Bochum)
 • Uniwersytet w Würzburgu (Würzburg)
 • Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Chociebużu-Senftenberg (Chociebuż)
Palestyna
 • Bethlehem University (Betlejem)
Rosja
 • Russian Christian Academy for the Humanities (Sankt Petersburg)
 • Państwowy Uniwersytet im F.M. Dostojewskiego w Omsku (Omsk)
 • Moscow State Linguistic University (Moskwa)
 • Herzen State Pedagogical University of Russia (Sankt Petersburg)
Słowacja
 • Uniwersytet w Preszowie (Preszów)
 • Uniwersytet Katolicki w Rużomberoku (Rużomberok)
Stany Zjednoczone
 • Catholic University of America (Waszyngton, DC)
 • Aquinas College (Grand Rapids, MI)
 • Ave Maria University (Ave Maria, FL)
Ukraina
 • Ukraiński Uniwersytet Katolicki (Lwów)
 • Instytut Nauk Religijnych Św. Tomasza z Akwinu w Kijowie (Kijów)
 • Lwowski Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny (Lwów)
 • Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu (Żytomierz)
Węgry
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapeszt)
Włochy
 • Università Cattolica del Sacro Cuore (Mediolan)
 • Facoltà Teologica dell'Italia Centrale (Florencja)
 • Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie (Rzym)
 • Università degli Studi di Brescia (Brescia)
 • Pontificia Università Gregoriana (Rzym)


Mapa« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności