Nowy Sącz, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dietetyka
E-administracja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia niemiecka
Filologia wschodniosłowiańska
Lingwistyka dla biznesu
Pielęgniarstwo
Public relations i reklama
Ratownictwo medyczne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Mechatronika
Transport i logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomika i finanse przedsiębiorstw
Informatyka
Mechatronika
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia podyplomowewięcej »
Fizyka dla nauczycieli
Organizacja i zarządzanie oświatą
Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce
Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strona www uczelni:
www.pwsz-ns.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności