Warszawa, Polska

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Typ uczelni: wojskowe
Status: publiczne

Kryteria przyjęć:

» WAT - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Sekcja ds. Rekrutacji
tel.: +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Obronność państwa
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kataster
Informatyka
Informatyka w medycynie
Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria geoprzestrzenna
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria systemów bezzałogowych
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Budownictwo
Chemia
Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kataster
Informatyka
Inżynieria geoprzestrzenna
Inżynieria materiałowa
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Obronność państwa
Optoelektronika
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Nauki chemiczne
Nauki o bezpieczeństwie

Studia podyplomowewięcej »
Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją
Analiza finansowa i rachunkowość
Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe
Eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej
Gis, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska
Inspektor Ochrony Informacji
Metody i techniki w radiolokacji
Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Systemy informacyjno-pomiarowe
Techniczna ochrona osób i mienia
Wycena nieruchomości
Zabezpieczenie logistyczne (dla potrzeb MON)
Zagrożenia w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury komunikacyjnej
Zamówienia publiczne w logistyce
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Zarządzanie organizacją w środowisku IT
Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych
Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego (dla potrzeb MON)

MBAwięcej »
MBA w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wydział Cybernetyki
Wydział Elektroniki
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Wydział Nowych Technologii i Chemii


Strona www uczelni:
www.wat.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności