Warszawa, Polska

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Typ uczelni: wojskowe
Status: publiczne

Kryteria przyjęć:

» WAT - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Sekcja ds. Rekrutacji
tel.: +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego
Bezpieczeństwo narodowe
Obronność państwa
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aeronautics and AstronauticsStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Budowa dróg i mostów
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kartografia
Geodezja i kataster
Geoinformatyka
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria geoprzestrzenna
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria systemów bezzałogowych
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Optoelektronika
Technologie przełomowe

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
National SecurityStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Informatyka
Obronność państwa
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Nauki chemiczne
Nauki o bezpieczeństwie

Studia podyplomowewięcej »
Administracja w systemie bezpieczeństwa
Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją
Analiza finansowa i rachunkowość
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe
Eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej
Gis, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych
Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego
Logistyka medyczna
Lotnictwo i kosmonautyka
Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń
Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowanie kierowców
Wycena nieruchomości
Zabezpieczenie logistyczne (MON)
Zamówienia publiczne w logistyce
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska
Zarządzanie organizacją w środowisku IT
Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego (MON)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (MON)

MBAwięcej »
MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
MBA w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Optoelektroniki
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wydział Cybernetyki
Wydział Elektroniki
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wydział Nowych Technologii i Chemii


Strona www uczelni:
www.wat.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności