Warszawa, Polska

Akademia Sztuki Wojennej
I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja urzędnicza
Administracja wojskowa
Nowe technologie w administracji
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Analityka i prognostyka
Bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego
Dyplomacja i komunikacja polityczna
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna
Obrona narodowa
Obrona terytorialna
Zarządzanie środowiskiem bezpieczeństwa społecznego
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie kryzysowe
Dowodzenie
Planowanie i organizacja działań wojsk obrony terytorialnej
Praca analityczno-sztabowa
Historia
Archiwistyka
Historia służb specjalnych
Historia wojskowa
Logistyka
Logistyka przedsiębiorstwa
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka wojskowa
Rachunek ekonomiczny w logistyce
Transport
Lotnictwo
Organizacje lotnicze
Zarządzanie ruchem lotniczym
Obronność
Obrona terytorialna
Współczesne konflikty zbrojne
Zarządzanie i dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Zarządzanie jakością
Zarządzanie systemami informacyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Prawo bezpieczeństwa
Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
Prawo lotnicze i kosmiczne
Prawo wojskowe

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja rządowa
Administracja wojskowa
Nowe technologie w administracji
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Walka informacyjna
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Analityka i prognostyka
Dyplomacja i komunikacja polityczna
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna
Edukacja dla bezpieczeństwa
Obrona narodowa
Obrona terytorialna
Zrównoważone bezpieczeństwo (sustainable security)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem
Logistyka
Logistyka przedsiębiorstwa
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka wojskowa
Rachunek ekonomiczny w logistyce
Transport
Lotnictwo
Organizacje lotnicze
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
Obronność
Obronność państwa
Zarządzanie i dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Zarządzanie jakością
Zarządzanie systemami informacyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Global Affairs and Diplomacy Studia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego
Działania analityczno-informacyjne w obszarze bezpieczeństwa
Legislacja
Logistyka systemów gospodarczych
Logistyka wojskowa
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Prawo cyberprzestrzeni
Savoir vivre w dyplomacji
Służby Specjalne
Stosunek zatrudnienia w służbach mundurowych
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie lotnictwem
Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej
Zarządzanie w organizacjach publicznych
Zarządzanie Zasobami Gospodarczo-Obronnymi Państwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
Defense and Security
Security & Crtical Infrastructure
Security & Sustainable Development

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier ASzWoj

Organizacje studenckiewięcej »
International Student Network
Jednostka Strzelecka 1313
Klub Debat Oksfordzkich
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Sztuki Wojennej
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej „Stratcom”
Koło Naukowe Młodych Adeptów Prawa ASzWoj
Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych
Koło Naukowe Studentów Logistyki
Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
Ogólnoakademicka Organizacja Studencka Przywódcy AszWoj
Organizacja Studencko-Doktorancka Akademii Sztuki Wojennej Patriota
Samorząd Studencki
Studenckie Koło Naukowe „Pogranicznik”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Wojskowy
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Pomoc materialna

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji prowadzi działania w zakresie szeroko rozumianej pomocy socjalno-bytowej dla studentów i doktorantów. Wszystkie świadczenia przyznawana są na wniosek osoby zainteresowanej, wnioski przyjmowane są zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

Więcej na stronie:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/pomoc-materialna/

Świadczenia pomocy materialnej

 • stypendium socjalne

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych

 • zakwaterowanie w Domu Studenckim

 • zapomogi

 • stypendium rektora

 • stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego

 • stypendium z Funduszu Motywacyjnego

 • zwiększenie stypendium doktoranckiego

 • stypendium doktoranckie

 • kredyty studenckie

 • stypendia ministra

 • inne stypendia pozauczelniane

Kontakt

e-mail: wssid@akademia.mil.pl

Kredyty studenckie

Student lub doktorant, który nie ukończył 30. roku życia i jest w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o kredyt studencki udzielany przez instytucję kredytującą (Bank Gospodarstwa Krajowego). Osobom, które mieszczą się co najmniej w 10% najlepszych absolwentów bank umarza nawet do 50% kredytu.

Dom studencki „Partyzant”

Studenci i doktoranci Akademii Sztuki Wojennej mają możliwość zamieszkania w Domu Studenckim „Partyzant” znajdującym się na terenie uczelni. Do dyspozycji jest 196 miejsc w pokojach 1-, 2-, 3-osobowych. Dwupiętrowy budynek przeznaczony jest wyłącznie dla studentów i doktorantów, którzy mogą korzystać, m.in. z bezpłatnego wi-fi , sali telewizyjnej, kuchni, pralek na żetony.

Mapa

Informator dla kandydatów na studia
Informator_ASzWoj.jpg
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności