Warszawa, Polska

Akademia Sztuki Wojennej
I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja urzędnicza
Administracja wojskowa
Nowe technologie w administracji
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Analityka i prognostyka
Bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego
Dyplomacja i komunikacja polityczna
Bezpieczeństwo narodowe
Analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo społeczne
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie kryzysowe
Dowodzenie
Planowanie i organizacja działań wojsk obrony terytorialnej
Praca analityczno-sztabowa
Logistyka
Logistyka przedsiębiorstwa
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka wojskowa
Rachunek ekonomiczny w logistyce
Transport
Lotnictwo
Organizacje lotnicze
Zarządzanie ruchem lotniczym
Obronność
Obrona terytorialna
Współczesne konflikty zbrojne
Zarządzanie i dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Zarządzanie jakością
Zarządzanie systemami informacyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Prawo bezpieczeństwa
Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
Prawo lotnicze i kosmiczne
Prawo wojskowe

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja wojskowa
Nowe technologie w administracji
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Walka informacyjna
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Analityka i prognostyka
Dyplomacja i komunikacja polityczna
Bezpieczeństwo narodowe
Analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo społeczne
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem
Logistyka
Logistyka przedsiębiorstwa
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka wojskowa
Rachunek ekonomiczny w logistyce
Transport
Lotnictwo
Organizacje lotnicze
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
Obronność
Obronność państwa
Zarządzanie i dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Zarządzanie jakością
Zarządzanie systemami informacyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Global Affairs and Diplomacy Studia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego
Logistyka systemów gospodarczych
Logistyka wojskowa
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie lotnictwem
Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej
Zarządzanie w organizacjach publicznych
Zarządzanie Zasobami Gospodarczo-Obronnymi Państwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
Defense and Security (MBA)
MBA Security & Crtical Infrastructure

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier ASzWoj

Organizacje studenckiewięcej »
International Student Network
Jednostka Strzelecka 1313
Klub Debat Oksfordzkich
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Sztuki Wojennej
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Komunikacji Strategicznej ASzWoj „Stratcom”
Koło Naukowe Młodych Adeptów Prawa ASzWoj
Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych
Koło Naukowe Studentów Logistyki
Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
Organizacja Studencko-Doktorancka Akademii Sztuki Wojennej „Patriota”
Studenckie Koło Naukowe „Pogranicznik”
Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Wojskowy
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Sprawdź, co działo się na wirtualnym dniu otwartym w Akademii Sztuki Wojennej!


Rozpocznij studia w murach Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie - zdobywaj wiedzę, nowe umiejętności, rozwijaj pasje!
Dołącz do nas!

Sprawdź naszą ofertę na www.akademia.mil.pl

Obserwuj nas na Facebooku www.facebook.com/AkademiaSzWoj/

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności