Petersburg, Rosja

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5
Тел. (812) 234-46-51, (812) 346-44-87

I stopnia licencjackie
Studia
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Инфокоммуникационные технологии и системы связиStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Конструирование и технология электронных средствStudia w języku rosyjskim
ЛингвистикаStudia w języku rosyjskim
Нанотехнологии и микросистемная техникаStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
РадиотехникаStudia w języku rosyjskim
Реклама и связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
Системный анализ и управлениеStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Электроника и наноэлектроникаStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
Компьютерная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Радиоэлектронные системы и комплексыStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
Automation and MechatronicsStudia w języku angielskim
Computer Science and Knowledge DiscoveryStudia w języku angielskim
Efficient Electric Power IndustryStudia w języku angielskim
Heritage ScienceStudia w języku angielskim
Laser TechnologiesStudia w języku angielskim
Renewable Solar EnergyStudia w języku angielskim
RF, Microwave and Terahertz Engineering of Wireless SystemsStudia w języku angielskim
Systems and Technologies in Digital Healthcare​Studia w języku angielskim
Technology Innovation ManagementStudia w języku angielskim
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Инфокоммуникационные технологии и системы связиStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Конструирование и технология электронных средствStudia w języku rosyjskim
Нанотехнологии и микросистемная техникаStudia w języku rosyjskim
РадиотехникаStudia w języku rosyjskim
Системный анализ и управлениеStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Электроника и наноэлектроникаStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Optical and Optoelectronic Devices and Systems Studia w języku angielskim
Ekonomia Studia w języku rosyjskim
Информационная безопасность Studia w języku rosyjskim
Управление в технических системах Studia w języku rosyjskim
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Studia w języku rosyjskim
Электро- и теплотехника Studia w języku rosyjskim
Электроника, радиотехника и системы связи Studia w języku rosyjskim
Языкознание и литературоведение Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni:
www.eltech.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności