Gdynia, Polska

Uniwersytet Morski w Gdyni

Typ uczelni: morskie
Status: publiczneI stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie
Ekonomia menedżerska
Informatyka gospodarcza
Marketing i handel
Systemy transportowe i logistyczne
Turystyka i hotelarstwo
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych
Diagnostyka urządzeń technicznych
Zarządzanie eksploatacją elektrowni wiatrowych
Elektronika i telekomunikacja
Elektronika morska
Systemy i sieci teleinformatyczne
Elektrotechnika
Elektroautomatyka okrętowa
Komputerowe systemy sterowania
Informatyka
Aplikacje Internetowe i Mobilne
Aplikacje internetu rzeczy
Inżynieria jakości
Inżynieria jakości i zarządzanie produktem
Usługi żywieniowe i dietetyka
Zarządzanie jakością usług
Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznychStudia w języku angielskim
Eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych
Inżynieria eksploatacji instalacji
Inżynieria produkcji
Technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych
Nawigacja
Transport morski
Transport
Eksploatacja systemów transportowych
Transport i logistyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Elektronika i telekomunikacja
Administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Elektronika i automatyka morska
Systemy elektroniczne
Systemy i sieci teleinformatyczne
Elektrotechnika
Elektroautomatyka
Komputerowe systemy sterowania
OZE (odnawialne źródła energii) i elekromobilność
Inżynieria jakości
Menedżer systemów zarządzania
Menedżer usług dietetycznych
Ochrona wód i gospodarka odpadami
Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych
Inżynieria eksploatacji instalacji
Technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych
Morska Energetyka Wiatrowa
Nawigacja
Administrowanie polską strefą ekonomiczną
Eksploatacja zbiornikowców
Morskie Systemy Informacyjne
Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
Technologie offshorowe
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim
Żegluga arktyczna
Systemy teleinformatyczne
Analiza i przetwarzanie danych
Bezpieczeństwo transmisji danych
Transport
Eksploatacja systemów transportowych i logistycznych
Logistyka w sektorze offshore
Morskie systemy transportowe i logistyczne
Zarządzanie infrastrukturą i środkami transportu śródlądowego
Zarządzanie
Biznes elektroniczny
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Transport i logistyka w gospodarce globalnej
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku

Studia podyplomowewięcej »
Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle Morskim
Logistyka i Transport Międzynarodowy
Systemy Informacji Przestrzennej w Nawigacji Morskiej
Technika Wodorowa i Odnawialne Źródła Energii
Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej

MBAwięcej »
Executive Offshore Wind MBA Studia w języku angielskim

Kursy, szkoleniawięcej »
Kursy kwalifikacyjne, aktualizujące, specjalistyczne, członków załóg statków morskich oraz innych pracowników gospodarki morskiej, zgodnie z wymaganiami i zaleceniami narodowymi i Konwencji
Kursy przygotowujące do egzaminów państwowych na wszystkie rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej, zgodnie z przepisami

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Studenckich

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Koło Naukowe Nawigator
Naukowe Koło "Ekonomiki Usług"
Naukowe Koło "Human Machine Interface"
Naukowe Koło "INWESTOR"
Naukowe Koło "Morski Klub Łączności SZKUNER"
Naukowe Koło "NAUTICA"
Naukowe Koło "SEANOVATION"
Naukowe Koło "SEAWAYS"
Naukowe Koło Badań Podwodnych "Sea Quest"
Naukowe Koło E-biznesu
Naukowe Koło Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych
Naukowe Koło Internetu Rzeczy i Systemów Wbudowanych
Naukowe Koło LoGIStic
Naukowe Koło Stowarzyszenia Użytkowników Pojazdów Elektrycznych "EVPL"
Naukowe Koło Towaroznawstwa "CARGO"
Naukowe Koło Transportu i Logistyki "TRANSLOG"
Naukowe Koło UMGATE
Naukowe Koło"CAD & Cut"
Parlament Studentów

Akademikiwięcej »
Studenckie Domy Marynarza Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Elektryczny
Wydział Mechaniczny
Wydział Nawigacyjny
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

O UCZELNI

Od 1 września 2018 roku Akademia Morska w Gdyni (AMG) zmieniła nazwę na Uniwersytet Morski w Gdyni  (UMG).

UMG to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Bogatą historię Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską. Organizatorzy pierwszej polskiej Szkoły Morskiej byli przekonani, że kształcenie przyszłych oficerów marynarki handlowej musi odbywać się przede wszystkim w trakcie rejsów pełnomorskich. Konieczne stało się zatem nabycie dla nowej placówki odpowiedniego statku. Polską banderę na jednostce szkolnej, której nadano nazwę "Lwów", podniesiono 4 września 1921 roku, a Szkoła zainaugurowała działalność na dwóch wydziałach: Nawigacyjnym i Mechanicznym.

W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z Tczewa do Gdyni. W roku szkolnym 1930/1931 wysłużony "Lwów" został wymieniony na kolejny szkolny żaglowiec "Dar Pomorza". W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji Morskiej. Stopniowo tworzono nowe wydziały i rozszerzano specjalności, tak że u schyłku lat sześćdziesiątych w strukturze Uczelni znajdowały się wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny i Administracyjno - Gospodarczy.

W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W owym czasie Uczelnia dysponowała możliwościami kształcenia studentów na czterech wydziałach, w szesnastu specjalnościach. Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne: w 1982 roku przepiękny żaglowiec "Dar Młodzieży", a w roku 2000 nowoczesny statek badawczo - szkoleniowy "Horyzont II".

Obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości w ramach, których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo - dydaktyczną w 7 kierunkach studiów, w 34 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania.

W Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 7 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców - nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny. Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001: 2000 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Uniwersytet Morski w Gdyni jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: sławnego na całym świecie żaglowca "Dar Młodzieży" i nowoczesnego statku badawczo - szkoleniowego "Horyzont II". Na statkach tych studenci wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego odbywają praktyki morskie.

Uniwersytet Morski w Gdyni dokłada wszelkich starań, aby wszyscy studenci mogli okres spędzony w murach Uczelni uznać za twórczy i pożyteczny pod każdym względem.

ZOSTAŃ STUDENTEM UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

Na pewno chcesz zdobyć najbardziej poszukiwany i opłacalny zawód. Marzy Ci się zostanie specjalistą w jakiejś dziedzinie, praca na wysokim stanowisku lub prowadzenie własnej firmy. Warto dążyć do urzeczywistnienia tych marzeń. I dlatego warto podjąć naukę w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, która w swej ofercie ma prawie 50 specjalności realizowanych na czterech różnych wydziałach.

Nasza oferta jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich jak i lądowych. W naszej ofercie znajdziesz:

  • studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,
  • studia doktorskie,
  • studia podyplomowe,
  • kursy i szkolenia.

Uniwersytet Morski w Gdyni stwarza możliwości niezbędne do prawidłowego studiowania i oferuje swoim studentom dobre warunki socjalno-bytowe i kulturalno-rekreacyjne. Informacje na ten temat znajdziesz w dziale Dydaktyka

ŻYCIE STUDENCKIE

Studenckie Domy Marynarza

Do dyspozycji studentów spoza Trójmiasta oddano 650 miejsc w Studenckich Domach Marynarza Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Domy studenckie położone przy ul. Beniowskiego znajdują się w pobliżu kompleksu głównych zabudowań Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Mieszkający w nich studenci mają bardzo blisko na Uczelnię, a z okien swoich pokoi mogą podziwiać przepiękne widoki na miasto, port i morze. Dom studencki położony przy ul. Sędzickiego mieści się nad samym morzem, przy bulwarze nadmorskim, nieopodal Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Mieszkający w nim studenci mają tylko kilka kroków do plaży miejskiej i centrum miasta. Prawo ubiegania się o miejsce w Studenckim Domu Marynarza ma każdy student naszej uczelni. W budynku głównym Uczelni, przy ul. Morskiej znajduje się również stołówka i bufet, które oferują przez cały tydzień smaczne i niedrogie śniadania oraz obiady.

Biblioteka

W Uniwersytecie Morskim w Gdyni funkcjonuje nowoczesna biblioteka, w której znajdują się m.in.: podręczniki, encyklopedie, słowniki, literatura popularno - naukowa, czasopisma branżowe. Biblioteka Główna Uczelni mieści się na II piętrze w budynku C, a jej filia na Wydziale Nawigacyjnym, w której znajdują się unikatowe zbiory książek i czasopism nawigacyjnych, przy al. Jana Pawła II (Skwer Kościuszki). Elektroniczna legitymacja jest jednocześnie kartą biblioteczną. Można tu skorzystać z przeszło sto tysięcy książek. Jest tu także czytelnia internetowa i dostęp do sześciu baz branżowych czasopism zagranicznych. Zamówienia książek dokonywane są przez Internet w systemie VIRTUA (virtua.am.gdynia.pl). Po zalogowaniu należy wybrać interesujące pozycje książkowe. Dostępne są również e - czasopisma, zarówno polskie, jak i zagraniczne.


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studium Wychowania Fizycznego i Sporu (SWFiS) prowadzi zajęcia na wszystkich wydziałach Uczelni. Pomaga rozwijać studentom ich sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w prowadzonych przez SWFiS 12 sekcjach sportowych m.in.: piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, pływania, trójboju siłowego, sztuk walki, ratownictwa wodnego i żeglarstwa. Poza czasem przewidzianym w programie nauczania do dyspozycji studentów również pozostają obiekty sportowe: basen, sala gimnastyczna, siłownia.


Ośrodek Żeglarski

Odzwierciedleniem długoletnich tradycji żeglarskich Uczelni jest Ośrodek Żeglarski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jego zadaniem jest promocja Uczelni oraz działanie na rzecz wychowania żeglarskiego i wodnego. Ośrodek Żeglarski uczestniczy w zlotach, rajdach i regatach żeglarskich. Organizuje na własnych jachtach szkolenia żeglarskie, rejsy stażowo - szkoleniowe, rajdy oraz imprezy integracyjne.


Planetarium

W budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni znajduje się najnowocześniejsze w Polsce, zmodernizowane w 2011 roku, Planetarium im. A. Ledóchowskiego będące jednym z laboratoriów Katedry Nawigacji. Wyposażenie Planetarium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych z astronawigacji dla studentów i seansów dla osób interesujących się astronomią, a także lekcji astronomii dla uczniów.


Erasmus

Uniwersytet Morski w Gdyni uczestniczy w międzynarodowym programie Erasmus od 1998 roku, koordynując i organizując wymianę studentów, wymianę kadry dydaktycznej, opracowanie i wdrożenie ECTS, opracowanie programów nauczania i modułów. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. W programie Erasmus studenci UMG mają możliwość wyboru spośród 24 zagranicznych uczelni wyższych w 13 krajach: Hiszpania, Niemcy, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Francja, Szwecja, Turcja.


Parlament Studentów

Parlament Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni i na zewnątrz. Misją Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest zagwarantowanie każdemu studentowi tej uczelni odpowiednich warunków do studiowania i rozwijania swoich pasji. Parlament Studentów ma swoich przedstawicieli w Senacie uczelnianym, radach wydziału i komisjach uczelnianych. Parlament reprezentuje także studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na forum ogólnopolskim w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych. Co roku Parlament Studentów organizuje święto Uczelni pod nazwą "Delfinalia".


Koła naukowe

Koła naukowe stwarzają studentom niepowtarzalną szansę rozwoju ich pasji, zainteresowań i umiejętności. Członkowie kół naukowych aktywnie uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, promocyjnych, konferencjach oraz szkoleniach podczas których mają możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, w tym również swoich potencjalnych pracodawców. W Uniwersytecie Morskim prężnie działa 21 kół naukowych. Każdy student Uniwersytetu Morskiego w Gdyni może stworzyć własne koło naukowe, na którego działalność uzyska wsparcie finansowe z Uczelni.


Klub studencki "Bukszpryt"

Oprócz rozwoju intelektualnego i fizycznego, studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni mogą zawierać nowe kontakty towarzyskie w Klubie Studenckim "Bukszpryt", zlokalizowanym w głównym gmachu Uczelni. Nastrój klubu nawiązuje do klimatów morskich. W centralnej jego części uwagę zwracają kolumny owinięte linami, bulaje na ścianach oraz stołki przy barze wykonane z tłoków silnika statkowego. Klub wyposażony jest w bilard i środki audiowizualne. Co roku w Klubie Studenckim "Bukszpryt" organizowane są: otrzęsiny, andrzejki, wieczór międzynarodowy, Dzień Hotelarza, Wieczór Absolwenta, koncerty szantowe. W lutym 2011 roku Klub Studencki "Bukszpryt" zajął 3 miejsce w rankingu najlepszych klubów studenckich przygotowanym przez magazyn studencki "Dlaczego".


KONTAKT:

UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI

ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia

tel.: (+48 58) 621 70 41

fax: (+48 58) 620 67 01

https://umg.edu.pl/ 

Mapa

Informator UMG 2024/2025
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności