Gdynia, Polska

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Typ uczelni: wojskowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
Zarządzanie kapitałem ludzkim

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce
Hydrografia morska
Informatyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nawigacja

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nawigacja
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nawigacja
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
Zarządzanie kapitałem ludzkim

Studia podyplomowewięcej »
Cyberbezpieczeństwo
Doctor of Business Administration
Dyplomacja
Hydrografia
Inspektor ochrony danych osobowych
Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych
Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych
Resocjalizacja z elementami socjoterapii
Systemy informacji przestrzennej (GIS)
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie logistyką
Zastosowanie systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej

MBAwięcej »
Executive MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem
Executive MBA Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i Usługami Cyfrowymi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Wydział Mechaniczno-Elektryczny
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
Strona www uczelni:
www.amw.gdynia.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności