Elbląg, Polska

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Ekonomia
Filologia
Filologia polska
Logopedia
Pedagogika
Pedagogika specjalna

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Informatyka
Mechanika i budowa maszyn
Sieci i instalacje budowlane

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Logopedia
Pedagogika
Studia menadżersko-prawne

Studia podyplomowewięcej »
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Gerontologia - wspomaganie rozwoju osób starszych
Grafika komputerowa i multimedia
Informatyk - administrator sieci komputerowych
Informatyka dla Nauczycieli
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Kynoterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi
Logopedia
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Przygotowanie pedagogiczne
Strona www uczelni:
www.ans-elblag.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności