Leszno, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodoweStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Filologia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Wychowanie fizyczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Elektrotechnika
Informatyka
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MechatronikaStudia online
Pedagogika
Wychowanie fizyczne
Strona www uczelni:
pwsz.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności