Paryż, Francja

CY Cergy Paris Université

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
Chemistry and PhysicsStudia w języku angielskim
Data Science by DesignStudia w języku angielskim
Administracja publicznaStudia w języku francuskim
ChemiaStudia w języku francuskim
EkonomiaStudia w języku francuskim
FizykaStudia w języku francuskim
HistoriaStudia w języku francuskim
InformatykaStudia w języku francuskim
Inżynieria lądowaStudia w języku francuskim
MatematykaStudia w języku francuskim
Nauki o ziemiStudia w języku francuskim
Nauki o życiuStudia w języku francuskim
PrawoStudia w języku francuskim
ZarządzanieStudia w języku francuskim
Biologie analytique et expérimentaleStudia w języku francuskim
Chimie - formulationStudia w języku francuskim
Commerce et distributionStudia w języku francuskim
Commercialisation de produits et servicesStudia w języku francuskim
Economics and corporate EnglishStudia w języku francuskim
Électronique, énergie électrique, automatiqueStudia w języku francuskim
Français langue étrangère et de spécialitéStudia w języku francuskim
Génie biologique option analyses biologiques et biochimiquesStudia w języku francuskim
Génie biologique option génie de l'environnementStudia w języku francuskim
Génie civil - construction durableStudia w języku francuskim
Génie électrique et informatique industrielleStudia w języku francuskim
Géographie et aménagementStudia w języku francuskim
Intégrée franco-allemande en droitStudia w języku francuskim
Langues Etrangères AppliquéesStudia w języku francuskim
Langues, littératures, civilisations étrangères et régionalesStudia w języku francuskim
LettresStudia w języku francuskim
Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergieStudia w języku francuskim
Management des activités commercialesStudia w języku francuskim
Management et gestion des organisationsStudia w języku francuskim
Métiers de l'entrepreneuriatStudia w języku francuskim
Métiers de l'industrie - mécatronique, robotiqueStudia w języku francuskim
Métiers de l'informatique - applications webStudia w języku francuskim
Métiers de la communication - chargé de communicationStudia w języku francuskim
Métiers de la gestion et de la comptabilité - comptabilité et paieStudia w języku francuskim
Métiers de la gestion et de la comptabilité - révision comptableStudia w języku francuskim
Métiers des arts culinaires et des arts de la tableStudia w języku francuskim
Métiers des réseaux informatiques et télécommunicationsStudia w języku francuskim
Métiers du BTP - bâtiment et constructionStudia w języku francuskim
Métiers du BTP - génie civil et constructionStudia w języku francuskim
Métiers du BTP - travaux publicsStudia w języku francuskim
Métiers du commerce internationalStudia w języku francuskim
Métiers du multimédia et de l'InternetStudia w języku francuskim
Métiers du numérique - conception, rédaction et réalisation webStudia w języku francuskim
Métiers du tourisme et des loisirsStudia w języku francuskim
Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restaurationStudia w języku francuskim
Physique, chimieStudia w języku francuskim
Protection et valorisation du patrimoine historique et culturelStudia w języku francuskim
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnementStudia w języku francuskim
Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielleStudia w języku francuskim
Technico-commercialStudia w języku francuskim
Techniques de commercialisationStudia w języku francuskim
Techniques du son et de l'imageStudia w języku francuskim

II stopnia magisterskie
Studia
Analiza ekonomicznaStudia w języku angielskim
Big DataStudia w języku angielskim
Political Ideas in a Digital AgeStudia w języku angielskim
Taxation Law, Business Law and ComplianceStudia w języku angielskim
Theoretical Physics and ApplicationsStudia w języku angielskim
ChemiaStudia w języku francuskim
DziennikarstwoStudia w języku francuskim
EkonomiaStudia w języku francuskim
FinanseStudia w języku francuskim
FizykaStudia w języku francuskim
InformatykaStudia w języku francuskim
Inżynieria lądowaStudia w języku francuskim
MatematykaStudia w języku francuskim
Prawo międzynarodoweStudia w języku francuskim
Prawo publiczneStudia w języku francuskim
Prawo socjalneStudia w języku francuskim
Biologie et santéStudia w języku francuskim
Business Analytics - Architecture, DATA Exploration and OptimizationStudia w języku francuskim
Business Intelligence and AnalyticsStudia w języku francuskim
Droit de la SantéStudia w języku francuskim
Droit des affairesStudia w języku francuskim
Droit privéStudia w języku francuskim
Électronique, énergie électrique, automatiqueStudia w języku francuskim
ERP managementStudia w języku francuskim
Etudes européennes et internationalesStudia w języku francuskim
Expert Projet CRM DigitalStudia w języku francuskim
GéomatiqueStudia w języku francuskim
Gestion des risques sur les territoires, cindynique urbaine appliquéeStudia w języku francuskim
Histoire, civilisations, patrimoineStudia w języku francuskim
Humanités et industries créativesStudia w języku francuskim
Humanités numériquesStudia w języku francuskim
Informatique et ingénierie des systèmes complexesStudia w języku francuskim
Intelligence économique et analyse stratégiqueStudia w języku francuskim
L'Institut d'études politiquesStudia w języku francuskim
Langue et commerce internationalStudia w języku francuskim
LettresStudia w języku francuskim
ManagementStudia w języku francuskim
Management des systèmes d'information de la santéStudia w języku francuskim
Mathématiques appliquéesStudia w języku francuskim
Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formationStudia w języku francuskim
Métiers du livre et de l'éditionStudia w języku francuskim
Qualité sécurité environnementStudia w języku francuskim
Quantitative Finance and Risk ManagementStudia w języku francuskim
Sciences de la Terre et des planètes, environnementStudia w języku francuskim
Sciences du langageStudia w języku francuskim
Territoires - cultures, patrimoines, paysagesStudia w języku francuskim
Transport, mobilités, réseauxStudia w języku francuskim
Ville et environnements urbainsStudia w języku francuskim

Inne ośrodki
CY Cergy Paris UniversitéArgenteuil
Strona www uczelni:
www.cyu.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności