Chorzów, Polska

Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Typ uczelni: uniwersytety
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Dziekanat
Tel.: 32 349 84 60, 32 349 84 62, 32 349 84 22
E-mail: dziekanat@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w Chorzowie
Tel.: +32 349 84 79
E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie
Tel.: +32 349 84 70, +32 349 84 78
E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English for Business PurposesStudia w języku angielskimStudia online
Business English with GermanStudia w języku angielskimStudia online
Business English with SpanishStudia w języku angielskimStudia online
International BusinessStudia w języku angielskimStudia online
LogisticsStudia w języku angielskimStudia online
Logistics and International ForwardingStudia w języku angielskimStudia online
Logistics of Trade and DistributionStudia w języku angielskimStudia online
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Human Resources ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Project ManagerStudia w języku angielskimStudia online
Marketing and SalesStudia w języku angielskimStudia online
Innovative MarketingStudia w języku angielskimStudia online
Sales Strategies and TechniquesStudia w języku angielskimStudia online
Administracja publicznaStudia online
Administracja rządowa, podatkowa i celnaStudia online
Administracja samorządowaStudia online
Pracownik służby cywilnejStudia online
Ubezpieczenia społeczne powszechne i rolniczeStudia online
Zarządzanie w administracji publicznejStudia online
Bezpieczeństwo narodoweStudia online
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeniStudia online
Kryminologia z elementami kryminalistykiStudia online
Pracownik służby cywilnejStudia online
Służby policyjneStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymiStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Bankowość i usługi finansoweStudia online
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwStudia online
Finanse przedsiębiorstw i podatki z akredytacją ACCAStudia online
Podatki i skarbowośćStudia online
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudia online
Grafika komputerowa w multimediachStudia online
Animacja i grafika gierStudia online
Grafika, film i fotografiaStudia online
Język angielski w biznesieStudia online
Business english with germanStudia online
Business english with spanishStudia online
Business translation – tłumaczenia biznesoweStudia online
English in game designStudia online
International Business – biznes międzynarodowyStudia online
Marketing i sprzedażStudia online
Content marketing – tworzenie treści marketingowychStudia online
E-handel i sprzedaż w nowych mediachStudia online
E-marketingStudia online
Innowacyjny marketingStudia online
Public relations i nowoczesna komunikacjaStudia online
Strategie i techniki sprzedażyStudia online
Zarządzanie sprzedażąStudia online
PedagogikaStudia online
Pedagogika korekcyjnaStudia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejStudia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciowąStudia online
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Pedagogika resocjalizacyjnaStudia online
Prawo w biznesieStudia online
Negocjacje, arbitraż i mediacjeStudia online
Prawo i finanseStudia online
Prawo i zarządzanieStudia online
Psychologia w biznesieStudia online
Negocjacje, arbitraż i mediacjeStudia online
Psychologia menedżeraStudia online
Psychologia nowych technologii z elementami AIStudia online
Psychologia pozytywnaStudia online
Psychologia w HRStudia online
Psychologia zdrowiaStudia online
Turystyka i rekreacjaStudia online
Menedżer hotelarstwaStudia online
Menedżer odnowy biologicznej z elementami wellness and spaStudia online
Menedżer sportuStudia online
Obsługa ruchu lotniczegoStudia online
Turystyka międzynarodowa i obsługa ruchu turystycznegoStudia online
Zarządzanie gastronomią i dietetykaStudia online
ZarządzanieStudia online
Gospodarowanie nieruchomościamiStudia online
International businessStudia online
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudia online
Zarządzanie produkcjąStudia online
Zarządzanie projektamiStudia online
Zarządzanie projektami ITStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
InformatykaStudia online
Administrator baz danychStudia online
Cloud developerStudia online
Frontend developerStudia online
Multimedia i grafika komputerowaStudia online
ProgramowanieStudia online
Programowanie urządzeń mobilnychStudia online
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznychStudia online
Tester oprogramowaniaStudia online
Inżynieria zarządzaniaStudia online
Bezpieczeństwo i higiena pracyStudia online
Ekologia i ochrona środowiska w przedsiębiorstwieStudia online
Eksploatacja systemów technicznychStudia online
Inżynieria jakości w produkcji i usługachStudia online
Inżynieria wirtualna i sztuczna inteligencjaStudia online
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymiStudia online
Zarządzanie inwestycjami budowlanymiStudia online
LogistykaStudia online
Inteligentne systemy logistyczneStudia online
Logistyka handlu i dystrybucjiStudia online
Logistyka i spedycja międzynarodowaStudia online
Logistyka produkcjiStudia online
Logistyka transportuStudia online
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachStudia online
Zarządzanie usługami logistycznymiStudia online

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologiaStudia online
Psychologia kliniczna z elementami psychoterapiiStudia online
Psychologia komunikacjiStudia online
Psychologia nowych technologiiStudia online
Psychologia zwierzątStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodoweStudia online
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwaStudia online
Kryminologia z elementami kryminalistykiStudia online
Służby mundurowe i specjalneStudia online
Zarządzanie kryzysoweStudia online
Biznes i administracjaStudia online
Gospodarka nieruchomościamiStudia online
Pracownik Działu PrawnegoStudia online
Prawo i inwestycjeStudia online
Prawo w administracji publicznejStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Bankowość i innowacje finansoweStudia online
ControllingStudia online
Finanse publiczne i podatkiStudia online
Kadry i płaceStudia online
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudia online
InformatykaStudia online
Internet rzeczy i sieci przyszłościStudia online
Programista PythonStudia online
Zaawansowane systemy baz danychStudia online
Informatyka – dla inżynierówStudia online
Internet rzeczy i sieci przyszłości – dla inżynierówStudia online
Programista Python – dla inżynierówStudia online
Zaawansowane systemy baz danych – dla inżynierówStudia online
LogistykaStudia online
Lean logisticsStudia online
Menedżer TSLStudia online
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawStudia online
Logistyka – dla inżynierówStudia online
Lean logisticsStudia online
Menedżer TSLStudia online
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawStudia online
Marketing i sprzedażStudia online
Agencja kreatywna – organizacja i zarządzanieStudia online
Digital marketingStudia online
Marketing w cyfrowej transformacjiStudia online
Psychologia sprzedażyStudia online
Sprzedaż w innowacyjnym przedsiębiorstwieStudia online
PedagogikaStudia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnymStudia online
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudia online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudia online
ZarządzanieStudia online
Gospodarowanie nieruchomościamiStudia online
Menedżer BHPStudia online
Menedżer HRStudia online
Menedżer marketingu i sprzedażyStudia online
Menedżer produkcji i lean manufacturingStudia online
Menedżer projektuStudia online
Menedżer przedsiębiorstwaStudia online
Menedżer sportu i turystykiStudia online
Psychologia w zarządzaniuStudia online
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie projektem – junior project managerStudia online
Zarządzanie dla inżynierówStudia online
Zarządzanie produkcją i usługamiStudia online
Zarządzanie systemami informatycznymiStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie jednostkami wymiaru sprawiedliwościStudia online
Agile i Scrum. Zwinne zarządzanie projektamiStudia online
Akademia doradców sprzedażyStudia online
Akademia menedżera sprzedaży – certyfikat Franklin University
Akademia profesjonalnego coachaStudia online
Akademia przywództwa kobietStudia online
Akademia treneraStudia online
Akademia zarządzania zmianą i strategiąStudia online
Analityk finansowy Studia online
Analityk i konsultant SalesforceStudia online
Analiza danych w Python 3Studia online
Angular: komercyjne podejście do programowania Apple Device Support, Deployment and Management - wsparcie, zarządzanie i wdrożenia platform ApplexStudia online
Architekt rozwiązań IT w chmurze obliczeniowejStudia online
Audyt śledczyStudia online
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacjiStudia online
Automatyzacja platform AppleStudia online
Bankowość CyfrowaStudia online
Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeniStudia online
Bezpieczeńwo publicznej infrastruktury krytycznejStudia online
BibliotekoznawstwoStudia online
Biznes i marketing fotografaStudia online
Branding i Content MarketingStudia online
Controlling i audyt wewnętrzny
Controlling w biznesieStudia online
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamyStudia online
Customer Experience ManagementStudia online
Diversity and Inclusion - Zarządzanie różnorodnością w organizacjiStudia online
Doradztwo w obszarze nieruchomości komercyjnychStudia online
Doradztwo zawodowe i coaching karieryStudia online
Dydaktyka języków obcychStudia online
E-Commerce AcademyStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnychStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Studia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnychStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)Studia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnychStudia online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuStudia online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnychStudia online
Edukacja włączającaStudia online
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznejStudia online
Employer BrandingStudia online
Energetyka wiatrowa (onshore & offshore)Studia online
ESG - menedżer ds. zrównoważonego rozwojuStudia online
Etyka dla nauczycieliStudia online
Event ManagerStudia online
Executive search. Skuteczne rekrutacjeStudia online
Fintech - innowacje technologiczne na rynku finansowymStudia online
Home staging z elementami aranżacji wnętrz - przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedażyStudia online
HR Biznes PartnerStudia online
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieliStudia online
Inspektor Ochrony Danych - onlineStudia online
Integracja sensorycznaStudia online
International BIM Manager - digital construction management in a multinational environmentStudia online
Inżynieria oprogramowania dla SAP S/4 HANA i programowanie w języku ABAPStudia online
Inżynieria oprogramowania w JavaScript (TypeScript)Studia online
IT Product manager – zarządzanie rozwojem produktów cyfrowychStudia online
Język niemiecki w biznesieStudia online
Kadry i płaceStudia online
Kolegium doktorskieStudia online
Lean managementStudia online
Logistyka w biznesieStudia online
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University
Manager jednostek hotelowych, SPA & WellnessStudia online
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami WhistleblowingStudia online
Menedżer ds. eksportuStudia online
Menedżer innowacyjnego projektu ICTStudia online
Menedżer zarządzania zakupamiStudia online
Menedżerska Akademia Analizy TransakcyjnejStudia online
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej dla zaawansowanychStudia online
Metody aktywizujące w nowoczesnej szkoleStudia online
Nauczanie języka polskiego jako obcegoStudia online
Negocjacje w biznesie – certyfikat Franklin UniversityStudia online
NeurobiznesStudia online
NeurodydaktykaStudia online
NeurologopediaStudia online
Ochrona środowiskaStudia online
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej
Organizacja i zarządzanie oświatąStudia online
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)Studia online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnychStudia online
Pedagogika resocjalizacyjnaStudia online
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnychStudia online
Pentester - specjalista ds. cyberbezpieczeństwaStudia online
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP S/4 HANA, Siemens Opcenter APSStudia online
Podatki i doradztwo podatkoweStudia online
Podstawy programowaniaStudia online
Praktyczny marketing internetowyStudia online
Prawo nowych technologii w biznesieStudia online
Profesjonalny mentor w organizacjiStudia online
Programista Python DeveloperStudia online
Programowanie aplikacji JavaStudia online
Projektowanie interfejsów graficznychStudia online
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowejStudia online
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowychStudia online
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologówStudia online
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejStudia online
Psychologia pozytywna stosowanaStudia online
Psychologia reklamy i komunikacjiStudia online
Psychologia transportuStudia online
Psychologia w biznesie
Psychologia w edukacji i wychowaniuStudia online
Rachunkowość i controlling finansowy
Rachunkowość i finanse dla kandydatów na głównych księgowych i liderów finansowych
Rachunkowość i podatki
Rachunkowość od podstawStudia online
SAP S/4 HANA - Nowoczesny system ERPStudia online
Seksuologia praktycznaStudia online
Social media i influencer marketingStudia online
Startup ManagementStudia online
Studia menedżerskie
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynoweStudia online
Sztuczna inteligencja w biznesieStudia online
Talent Acquisition and Management in ITStudia online
Terapia zajęciowaStudia online
Tester AutomatyzującyStudia online
Tester oprogramowaniaStudia online
Transformacja cyfrowa w organizacji - Industry 4.0Studia online
Transport i spedycjaStudia online
Trener języków obcychStudia online
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnychStudia online
Wczesne wspomaganie rozwojuStudia online
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnychStudia online
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościamiStudia online
Wycena nieruchomościStudia online
Zamówienia publiczneStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudia online
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomościStudia online
Zarządzanie innowacjami w organizacjiStudia online
Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera
Zarządzanie w podmiotach leczniczychStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR
Zarządzenie jakością w branży automotiveStudia online
Zarządzenie logistyką w służbach mundurowychStudia online
Zarządzenie nieruchomościamiStudia online
Zarządzenie produkcją - certyfikat Franklin UniversityStudia online
Zarządzenie Strategiczne i Marketing w czasach VUCAStudia online
Zintegrowany system informatyczny SAP ERPStudia online

MBAwięcej »
Franklin University Master of Business Administration Studia w języku angielskim
Master of Business Administration (z akredytacją IACBE)
Master of Business Administration HR
Master of Business Administration Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Kursy, szkoleniawięcej »
Audyt i kontrola wewnętrzna a compliance
Employer Branding – jak go prowadzić w organizacji
Greenwashing Detection Manager
Kadry i płace
Kadry i płace - zaawansowane
Kluczowe umiejętności negocjacyjne - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)
Prosty język w employer brandingu
Przywództwo i delegowanie zadań – szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)
Rekrutacja zdalna okiem rekrutera i kandydata
Techniki sprzedaży
Terapia poprzez fotografię
Terapia Ręki I + II stopień
Trudne rozmowy z pracownikami
Witalność 2.0. Zastosowanie Clean Language w odkrywaniu źródła zasobów i motywacji wewnętrznej
Współpraca z Hiring Menagerami na przykładzie rekrutacji
Zarządzanie zmianami w organizacji

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Inżynierskiego Koła Naukowego „Gustaw”
Klub Uczelniany AZS
Koła Naukowego Administracji i Prawa
Koła Naukowego Best English for Students
Koło naukowe MarkeThink
Koło Naukowe Progressus
Samorząd Studencki

Inne ośrodki
Uniwersytet WSB Merito BydgoszczBydgoszcz
Uniwersytet WSB Merito GdyniaGdynia
Uniwersytet WSB Merito ŁódźŁódź
Uniwersytet WSB Merito OpoleOpole
Uniwersytet WSB Merito SzczecinSzczecin
Uniwersytet WSB Merito w GdańskuGdańsk
Uniwersytet WSB Merito w PoznaniuPoznań
Uniwersytet WSB Merito w ToruniuToruń
Uniwersytet WSB Merito WarszawaWarszawa
Uniwersytet WSB Merito we WrocławiuWrocław

O Uczelni:

Uniwersytet WSB Merito Chorzówwie należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego 12 uczelni. Strategicznym celem Uniwersytetów WSB Merito jest zapewnienie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, wspierającego profesjonalne kariery ich studentów i absolwentów oraz doskonalenie organizacji studiów i obsługi administracyjnej.

Uniwersytety WSB Merito to największa w Polsce grupa uczelni niepublicznych działająca od ponad 25 lat. WSB Merito znajdziesz w 11 miastach w Polsce. Nasza działalność opiera się na partnerskich relacjach. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu i zagranicznymi uczelniami. Dzięki temu studenci na zajęciach korzystają z doświadczenia naszych partnerów, biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych. Prężnie działamy w obszarze pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, czego efektem są dofinansowane studia, szkolenia i projekty. Chorzowska filia Uniwersytetu WSB Merito Poznań stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy. Realizowany na Uczelni Program Partnerstwa Biznesowego, polegający na objęciu przez śląskie firmy i instytucje poszczególnych specjalności i programów ich nauczania patronatem, pozwala wiedzę i umiejętności poprzeć bezpośrednim doświadczeniem praktyków. Uczelnia aktywnie uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i naukowców Erasmus+. Jest organizatorem licznych, cyklicznych już konferencji naukowych i seminariów o ciekawej i aktualnej tematyce.

Studenci o Uczelni:

Kocham sport ponad wszystko. Uwielbiam biegać, jeździć na nartach czy rolkach. Odpoczywam tylko wtedy, kiedy jestem aktywna, dlatego w trakcie studiów na Uniwersytecie WSB Merito zapisałam do Klubu Uczelnianego AZS. Bardzo długo zastanawiałam się nad wyborem kierunku, który dałby mi motywację do działania i pomógł ukierunkować moją karierę na zupełnie nowe tory. Zdecydowałam się na prawo w biznesie, ponieważ zdobycie wiedzy z prawa może mi umożliwić lepsze zrozumienie regulacji, norm prawnych i umów, co jest kluczowe w branży, w której pracuję. Dodatkowo, taka kombinacja może sprawić, że będę bardziej wszechstronnym specjalistą, gotowym na różnorodne wyzwania w świecie biznesu. 

Dagmara Zaczyńska – studentka Uniwersytetu WSB Merito

Decyzja o rozpoczęciu studiów na Uniwersytecie WSB Merito wynika głównie z mojej głębokiej fascynacji psychologią mózgu i systemem decyzyjnym, dlatego zainteresował mnie kierunek psychologia w biznesie. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na moją decyzję był fakt, że prowadzący zajęcia są praktykami o silnej perspektywie biznesowej. Celem mojego życia zawodowego jest napisanie i wydanie własnej książki związanej z tematyką analizy psychologicznej, ze szczególnym skupieniem się na procesie decyzyjnym mózgu. 

Mateusz Opic- student Uniwersytetu WSB Merito

Zdecydowałam się rozpocząć studia na Uniwersytecie WSB Merito, ponieważ tutaj nie musiałam wybierać, co wolę bardziej - lingwistykę czy biznes. Dodatkowo, uczę się języka niemieckiego na czym bardzo mi zależało. Jednym z największych atutów nauki jest prowadzenie zajęć zarówno stacjonarnie, jak i online. Dzięki takiemu rozwiązaniu mam okazję poszerzać wiedzę o różnych kulturach oraz popularnych trasach turystycznych. W wolnym czasie staram się także doskonalić umiejętności języka japońskiego i zgłębiać tajniki kultury azjatyckiej. 

Patrycja Włoch - studentka WSB Merito


"W chorzowskim WSB Merito wierzymy w dwa atrybuty marki: praktyczność i przyjazność. Aby być praktyczną uczelnią, od lat konsultujemy z pracodawcami programy kształcenia na kierunkach i specjalnościach. Wspólnie tworzymy ofertę zajęć dodatkowych, by wzmocnić kompetencje naszych absolwentów. Nasza przyjazność wynika z tego, że słuchamy opinii studentów, którzy oceniają poziom naszych usług edukacyjnych, i wyciągamy z tego wnioski".

dr Krzysztof Koj Dziekan WSB Merito w Chorzowie

Strona www uczelni:
www.merito.pl/chorzow

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności