Chorzów, Polska

Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Dziekanat
Tel.: 32 349 84 60, 32 349 84 62, 32 349 84 22
E-mail: dziekanat@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w Chorzowie
Tel.: +32 349 84 79
E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji jednolitych studiów magisterskich – filia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tel.: 32 3498 531
E-mail: rekrutacja.chorzow@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie
Tel.: +32 349 84 78, +48 602 279 894
E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English for Business PurposesStudia w języku angielskimStudia online
Biznes międzynarodowyStudia w języku angielskimStudia online
Business English with GermanStudia w języku angielskimStudia online
Business English with SpanishStudia w języku angielskimStudia online
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Human Resource ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Project ManagerStudia w języku angielskimStudia online
Marketing and SalesStudia w języku angielskimStudia online
Innovative MarketingStudia w języku angielskimStudia online
Sales Strategies and TechniquesStudia w języku angielskimStudia online
Administracja publicznaStudia online
Administracja rządowa, podatkowa i celnaStudia online
Administracja samorządowaStudia online
Pracownik służby cywilnejStudia online
Ubezpieczenia społeczne powszechne i rolniczeStudia online
Zarządzanie w administracji publicznejStudia online
Bezpieczeństwo narodoweStudia online
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeniStudia online
Kryminologia z elementami kryminalistykiStudia online
Pracownik służby cywilnejStudia online
Służby policyjneStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymiStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Bankowość i usługi finansoweStudia online
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwStudia online
Finanse przedsiębiorstw i podatki z akredytacją ACCAStudia online
Podatki i skarbowośćStudia online
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudia online
Język angielski w biznesieStudia online
Business English with German – angielski biznesu z niemieckimStudia online
Business English with Spanish – angielski biznesu z hiszpańskimStudia online
Business Translation - tłumaczenia biznesoweStudia online
English in Game Design – angielski w projektowaniu gier komputerowychStudia online
International Business – biznes międzynarodowyStudia online
Marketing i sprzedażStudia online
Content marketing – tworzenie treści marketingowychStudia online
E-handel i sprzedaż w nowych mediachStudia online
E-marketingStudia online
Innowacyjny marketingStudia online
Marketing i nowe mediaStudia online
Public relations i nowoczesna komunikacjaStudia online
Strategie i techniki sprzedażyStudia online
Zarządzanie sprzedażąStudia online
PedagogikaStudia online
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z elementami pomocy społecznejStudia online
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią zajęciowąStudia online
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimiStudia online
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społecznaStudia online
Prawo w biznesieStudia online
Negocjacje, arbitraż i mediacjeStudia online
Prawo i finanseStudia online
Prawo i zarządzanieStudia online
Psychologia w biznesieStudia online
HR Business Partner i rozwój biznesuStudia online
Negocjacje, arbitraż i mediacjeStudia online
Psychologia menedżeraStudia online
Psychologia pozytywnaStudia online
Turystyka i rekreacjaStudia online
Menadżer hotelarstwaStudia online
Menedżer odnowy biologicznej z elementami wellness & spaStudia online
Menedżer sportuStudia online
Obsługa ruchu lotniczegoStudia online
Turystyka międzynarodowa i obsługa ruchu turystycznegoStudia online
Zarządzanie gastronomią i dietetykaStudia online
ZarządzanieStudia online
Gospodarowanie nieruchomościamiStudia online
International BusinessStudia online
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudia online
Zarządzanie produkcjąStudia online
Zarządzanie projektamiStudia online
Zarządzanie projektami ITStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
LogisticsStudia w języku angielskimStudia online
Logistics and International ForwardingStudia w języku angielskimStudia online
Logistics of Trade and DistributionStudia w języku angielskimStudia online
InformatykaStudia online
Administrator baz danychStudia online
Cloud DeveloperStudia online
Frontend developerStudia online
Multimedia i grafika komputerowaStudia online
ProgramowanieStudia online
Programowanie urządzeń mobilnychStudia online
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznychStudia online
Tester oprogramowaniaStudia online
Inżynieria zarządzaniaStudia online
Bezpieczeństwo i higiena pracyStudia online
Ekologia i ochrona środowiska w przedsiębiorstwieStudia online
Eksploatacja systemów technicznychStudia online
Inżynieria jakości w produkcji i usługachStudia online
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymiStudia online
Zarządzanie inwestycjami budowlanymiStudia online
LogistykaStudia online
Inteligentne systemy logistyczneStudia online
Logistyka handlu i dystrybucjiStudia online
Logistyka i spedycja międzynarodowaStudia online
Logistyka produkcjiStudia online
Logistyka transportuStudia online
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachStudia online
Zarządzanie usługami logistycznymiStudia online

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologiaStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodoweStudia online
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwaStudia online
Kryminologia z elementami kryminalistykiStudia online
Służby mundurowe i specjalneStudia online
Zarządzanie kryzysoweStudia online
Biznes i administracjaStudia online
Gospodarka nieruchomościamiStudia online
Pracownik Działu PrawnegoStudia online
Prawo i inwestycjeStudia online
Prawo w administracji publicznejStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Bankowość i innowacje finansoweStudia online
ControllingStudia online
Finanse publiczne i podatkiStudia online
Kadry i płaceStudia online
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudia online
InformatykaStudia online
Internet rzeczy i sieci przyszłościStudia online
Programista PythonStudia online
Zaawansowane systemy baz danychStudia online
Informatyka dla inżynierówStudia online
Internet Rzeczy i sieci przyszłościStudia online
Programista PythonStudia online
Zaawansowane systemy baz danychStudia online
LogistykaStudia online
Lean LogisticsStudia online
Menedżer TSLStudia online
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawStudia online
Marketing i sprzedażStudia online
Agencja kreatywna – organizacja i zarządzanieStudia online
Digital marketingStudia online
Marketing w cyfrowej transformacjiStudia online
Psychologia sprzedażyStudia online
Sprzedaż w innowacyjnym przedsiębiorstwieStudia online
PedagogikaStudia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnymStudia online
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudia online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudia online
ZarządzanieStudia online
Gospodarowanie nieruchomościamiStudia online
Menedżer BHPStudia online
Menedżer HRStudia online
Menedżer marketingu i sprzedażyStudia online
Menedżer produkcji i lean manufacturingStudia online
Menedżer projektuStudia online
Menedżer przedsiębiorstwaStudia online
Menedżer sportu i turystykiStudia online
Psychologia w biznesieStudia online
Psychologia w zarządzaniuStudia online
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie projektem - Junior Project ManagerStudia online
Zarządzanie dla inżynierówStudia online
Zarządzanie produkcją i usługamiStudia online
Zarządzanie systemami informatycznymiStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami
Agile i Scrum. Zwinne zarządzanie projektami
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji
Akademia Lean Lidera – efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
Akademia menedżera - certyfikat Franklin University
Akademia menedżera sprzedaży – certyfikat Franklin University
Akademia profesjonalnego coacha
Akademia przywództwa kobiet
Akademia rozwoju osobistego
Akademia trenera
Akademia zarządzania zmianą i strategią
Analityk biznesowy
Analityk finansowyStudia online
Analityk i konsultant Salesforce
Analiza danych w Python 3
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji
Automatyzacja pracy (RPA) na macOS
Bankowość Cyfrowa
Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo publicznej infrastruktury krytycznej
Bibliotekoznawstwo
Biznes i marketing fotografa
Branding i Content Marketing
Controlling i audyt wewnętrzny
Controlling w biznesie
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy
Customer Experience Management
Diversity and Inclusion Management - Zarządzanie różnorodnością w organizacji
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Dydaktyka języków obcych
E-Commerce Academy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych
Edukacja włączająca
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej
Employer Branding
Etyka dla nauczycieli
Fintech - innowacje technologiczne na rynku finansowym
Headhunter. Talent Hunter
HR Biznes Partner
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych
Inspektor ochrony danych osobowych
Integracja sensoryczna
International BIM Manager - digital construction management in a multinational environment
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP
Język niemiecki w biznesie
Kadry i płace
Lean management
Lean Six Sigma Manager
Logistyka w biznesieStudia online
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University
Logopedia
Manager jednostek hotelowych, SPA & Wellness
Managerial Development Program. Program Rozwoju Menedżerów
Marketing kultury
Mediacje w oświacie
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing
Menedżer BHP
Menedżer ds. eksportu
Menedżer samorządu terytorialnego – zarządzanie procesami Smart City i Green City
Menedżer zarządzania zakupami
Menedżer zrównoważonego rozwoju i ESG
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej dla zaawansowanych
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Negocjacje w biznesie – certyfikat Franklin University
Neurobiznes
Neurodydaktyka
Neurologopedia
Nowoczesne rzecznictwo prasowe z elementami neurokomunikacji
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP S/4 HANA, Siemens Opcenter APS
Podatki i doradztwo podatkowe
Podstawy programowania
Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Praktyczny marketing internetowy
Prawo nowych technologii w biznesie
Profesjonalny mentor w organizacji
Programista front-end z Angular
Programista Python Developer
Programowanie aplikacji Java
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia pozytywna stosowana
Psychologia reklamy i komunikacji
Psychologia w biznesie
Rachunkowość i controlling finansowy
Rachunkowość i finanse dla kandydatów na głównych księgowych i liderów finansowych
Rachunkowość i Podatki
SAP S/4 HANA - Nowoczesny system ERP
Seksuologia praktyczna
Social media i influencer marketing
Sustainable Leadership
Sztuczna inteligencja w praktyce
Terapia zajęciowa
Tester Automatyzujący
Tester oprogramowania
Testowanie Oprogramowania - Junior Software Tester
Transport i spedycja
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych
Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Wycena nieruchomości
Zaawansowane kompetencje menedżerskie w podmiotach leczniczych
Zamówienia publiczne
Zarządzanie flotą samochodową
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością w branży automotive
Zarządzanie kryzysowe w turystyce
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie produkcją – certyfikat Franklin University
Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym
Zarządzanie Strategiczne i Marketing w czasach VUCA
Zarządzanie turystyką Wellbeing
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie w podmiotach leczniczych
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP
Zwinne zarządzanie usługami

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Kursy, szkoleniawięcej »
Audyt i kontrola wewnętrzna, a compliance
Budowanie kultury wysokiego zaangażowania i innowacyjności (KWZI)
Gry psychologiczne w relacjach
Kadry i płace - zaawansowane
Kryptowaluty i technologia Blockchain
Prosty język w employer brandingu
Przywództwo i delegowanie zadań - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)
Rekrutacja zdalna okiem rekrutera i kandydata

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Inżynierskiego Koła Naukowego „Gustaw”
Klub Uczelniany AZS
Koła Naukowego Administracji i Prawa
Koła Naukowego CKN & Lean
Koło naukowe MarkeThink
Koło Naukowe Progressus
Samorząd Studencki

Inne ośrodki
Uczelnia WSB Merito w WarszawieWarszawa
Uniwersytet WSB Merito BydgoszczBydgoszcz
Uniwersytet WSB Merito GdyniaGdynia
Uniwersytet WSB Merito ŁódźŁódź
Uniwersytet WSB Merito OpoleOpole
Uniwersytet WSB Merito SzczecinSzczecin
Uniwersytet WSB Merito w GdańskuGdańsk
Uniwersytet WSB Merito w PoznaniuPoznań
Uniwersytet WSB Merito w ToruniuToruń
Uniwersytet WSB Merito we WrocławiuWrocław

O Uczelni:

Uniwersytet WSB Merito Chorzów należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego 12 uczelni. Strategicznym celem Uniwersytetu WSB Merito jest zapewnienie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, wspierającego profesjonalne kariery ich studentów i absolwentów oraz doskonalenie organizacji studiów i obsługi administracyjnej. Nasza działalność opiera się na partnerskich relacjach. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu i zagranicznymi uczelniami. Dzięki temu studenci na zajęciach korzystają z doświadczenia naszych partnerów, biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych. Prężnie działamy w obszarze pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, czego efektem są dofinansowane studia, szkolenia i projekty. Uniwersytet stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy. Realizowany na Uczelni Program Partnerstwa Biznesowego, polegający na objęciu przez śląskie firmy i instytucje poszczególnych specjalności i programów ich nauczania patronatem, pozwala wiedzę i umiejętności poprzeć bezpośrednim doświadczeniem praktyków. Nasza misja brzmi: „Pomagamy zmieniać Wasz świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni”. Realizując ją, wdrażamy najnowocześniejsze metody kształcenia. Uczelnia aktywnie uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i naukowców Erasmus+. Jest organizatorem licznych, cyklicznych już konferencji naukowych i seminariów o ciekawej i aktualnej tematyce.

Studenci o Uczelni:

Swoją przygodę ze studiami zaczęłam od państwowego uniwersytetu, z którego ostatecznie zrezygnowałam. Ciężko było dostać się do dziekanatu, bo czynny tylko w dni robocze, a ja studiowałam zaocznie. Kontakt z wykładowcami był utrudniony, a materiały do nauki znikome. Do studiów w WSB przekonały mnie pozytywne opinie studentów, których poznałam. Postanowiłam sama spróbować i był to strzał w dziesiątkę. Ponadto zmieniłam kierunek z logistyki na psychologię i była to najlepsza decyzja w moim życiu. Myślę, że warto posłuchać swojej intuicji, która może zaprowadzić nas w odpowiednie miejsce.

Emilia Kołodziej - studentka WSB


“Lubię stawiać sobie wysokie cele i uparcie do nich dążyć. Postanowiłem rozpocząć studia w WSB z trzech powodów. Po pierwsze, dużą zaletą jest plan zajęć – zajęcia na studiach dziennych odbywają się trzy dni w tygodniu i nie ma tu mowy o tzw. „okienkach”. Po drugie, lokalizacja uczelni pozwala mi na szybki dojazd, a co najważniejsze, wybrany przeze mnie kierunek był w bardzo konkurencyjnej cenie. Dzięki studiom zawarłem również wyjątkowe znajomości.”

Krzysztof Zdziebło - student WSB


“Wybrałam studia w WSB, bo ważna jest dla mnie możliwość pogodzenia nauki z pracą. Zachęcił mnie ciekawy program oraz przejrzysta forma rekrutacji. Ogromnym plusem jest dobrze ułożony plan zajęć oraz sprawnie działająca platforma do nauki Moodle. Zawsze uważałam siebie za humanistkę, ale gdy w pracy zaczęłam mierzyć się z logistyką i finansami, moje zainteresowania ukierunkowały się na przedmioty ekonomiczne. Początkowo obawiałam się, że trudno będzie mi pogodzić studia z pracą, ale to właśnie w WSB nauczyłam się samodyscypliny.”

Justyna Śniechowska - studentka WSB


“Ważna jest dla mnie samodzielność, dlatego łączę naukę z pracą. Największym plusem studiowana w WSB jest fakt, że tutaj mogę łączyć te dwie rzeczy. Wybrałem studia, by móc poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a także mieć styczność z praktykami, którzy mogą mnie wiele nauczyć. W przyszłości chciałbym, aby prowadzony przeze mnie biznes przynosił jeszcze większe zyski, i wiem, że studia mi w tym pomogą.”

Krzysztof Piwowarski- student WSB


"W chorzowskiej WSB wierzymy w dwa atrybuty marki: praktyczność i przyjazność. Aby być praktyczną uczelnią, od lat konsultujemy z pracodawcami programy kształcenia na kierunkach i specjalnościach. Wspólnie tworzymy ofertę zajęć dodatkowych, by wzmocnić kompetencje naszych absolwentów. Nasza przyjazność wynika z tego, że słuchamy opinii studentów, którzy oceniają poziom naszych usług edukacyjnych, i wyciągamy z tego wnioski".

dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie

Strona www uczelni:
www.merito.pl/chorzow

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności