Chorzów, Polska

Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Dziekanat
Tel.: 32 349 84 60, 32 349 84 62, 32 349 84 22
E-mail: dziekanat@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w Chorzowie
Tel.: +32 349 84 79
E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji jednolitych studiów magisterskich – filia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tel.: 32 3498 531
E-mail: rekrutacja.chorzow@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie
Tel.: +32 349 84 78, +48 602 279 894
E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English for Business PurposesStudia w języku angielskimStudia online
Biznes międzynarodowyStudia w języku angielskimStudia online
Business English with GermanStudia w języku angielskimStudia online
Business English with SpanishStudia w języku angielskimStudia online
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Human Resource ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Project ManagerStudia w języku angielskimStudia online
Marketing and SalesStudia w języku angielskimStudia online
Innovative MarketingStudia w języku angielskimStudia online
Sales Strategies and TechniquesStudia w języku angielskimStudia online
Administracja publicznaStudia online
Administracja rządowa, podatkowa i celnaStudia online
Administracja samorządowaStudia online
Pracownik służby cywilnejStudia online
Ubezpieczenia społeczne powszechne i rolniczeStudia online
Zarządzanie w administracji publicznejStudia online
Bezpieczeństwo narodoweStudia online
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeniStudia online
Kryminologia z elementami kryminalistykiStudia online
Pracownik służby cywilnejStudia online
Służby policyjneStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymiStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Bankowość i usługi finansoweStudia online
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwStudia online
Finanse przedsiębiorstw i podatki z akredytacją ACCAStudia online
Podatki i skarbowośćStudia online
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudia online
Język angielski w biznesieStudia online
Business English with German – angielski biznesu z niemieckimStudia online
Business English with Spanish – angielski biznesu z hiszpańskimStudia online
Business Translation - tłumaczenia biznesoweStudia online
English in Game Design – angielski w projektowaniu gier komputerowychStudia online
International Business – biznes międzynarodowyStudia online
Marketing i sprzedażStudia online
Content marketing – tworzenie treści marketingowychStudia online
E-handel i sprzedaż w nowych mediachStudia online
E-marketingStudia online
Innowacyjny marketingStudia online
Marketing i nowe mediaStudia online
Public relations i nowoczesna komunikacjaStudia online
Strategie i techniki sprzedażyStudia online
Zarządzanie sprzedażąStudia online
PedagogikaStudia online
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z elementami pomocy społecznejStudia online
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią zajęciowąStudia online
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimiStudia online
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społecznaStudia online
Prawo w biznesieStudia online
Negocjacje, arbitraż i mediacjeStudia online
Prawo i finanseStudia online
Prawo i zarządzanieStudia online
Psychologia w biznesieStudia online
HR Business Partner i rozwój biznesuStudia online
Negocjacje, arbitraż i mediacjeStudia online
Psychologia menedżeraStudia online
Psychologia pozytywnaStudia online
Turystyka i rekreacjaStudia online
Menadżer hotelarstwaStudia online
Menedżer odnowy biologicznej z elementami wellness & spaStudia online
Menedżer sportuStudia online
Obsługa ruchu lotniczegoStudia online
Turystyka międzynarodowa i obsługa ruchu turystycznegoStudia online
Zarządzanie gastronomią i dietetykaStudia online
ZarządzanieStudia online
Gospodarowanie nieruchomościamiStudia online
International BusinessStudia online
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudia online
Zarządzanie produkcjąStudia online
Zarządzanie projektamiStudia online
Zarządzanie projektami ITStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
LogisticsStudia w języku angielskimStudia online
Logistics and International ForwardingStudia w języku angielskimStudia online
Logistics of Trade and DistributionStudia w języku angielskimStudia online
InformatykaStudia online
Administrator baz danychStudia online
Cloud DeveloperStudia online
Frontend developerStudia online
Multimedia i grafika komputerowaStudia online
ProgramowanieStudia online
Programowanie urządzeń mobilnychStudia online
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznychStudia online
Tester oprogramowaniaStudia online
Inżynieria zarządzaniaStudia online
Bezpieczeństwo i higiena pracyStudia online
Ekologia i ochrona środowiska w przedsiębiorstwieStudia online
Eksploatacja systemów technicznychStudia online
Inżynieria jakości w produkcji i usługachStudia online
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymiStudia online
Zarządzanie inwestycjami budowlanymiStudia online
LogistykaStudia online
Inteligentne systemy logistyczneStudia online
Logistyka handlu i dystrybucjiStudia online
Logistyka i spedycja międzynarodowaStudia online
Logistyka produkcjiStudia online
Logistyka transportuStudia online
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachStudia online
Zarządzanie usługami logistycznymiStudia online

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologiaStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodoweStudia online
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwaStudia online
Kryminologia z elementami kryminalistykiStudia online
Służby mundurowe i specjalneStudia online
Zarządzanie kryzysoweStudia online
Biznes i administracjaStudia online
Gospodarka nieruchomościamiStudia online
Pracownik Działu PrawnegoStudia online
Prawo i inwestycjeStudia online
Prawo w administracji publicznejStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Bankowość i innowacje finansoweStudia online
ControllingStudia online
Finanse publiczne i podatkiStudia online
Kadry i płaceStudia online
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudia online
InformatykaStudia online
Internet rzeczy i sieci przyszłościStudia online
Programista PythonStudia online
Zaawansowane systemy baz danychStudia online
Informatyka dla inżynierówStudia online
Internet Rzeczy i sieci przyszłościStudia online
Programista PythonStudia online
Zaawansowane systemy baz danychStudia online
LogistykaStudia online
Lean LogisticsStudia online
Menedżer TSLStudia online
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawStudia online
Marketing i sprzedażStudia online
Agencja kreatywna – organizacja i zarządzanieStudia online
Digital marketingStudia online
Marketing w cyfrowej transformacjiStudia online
Psychologia sprzedażyStudia online
Sprzedaż w innowacyjnym przedsiębiorstwieStudia online
PedagogikaStudia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnymStudia online
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudia online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudia online
ZarządzanieStudia online
Gospodarowanie nieruchomościamiStudia online
Menedżer BHPStudia online
Menedżer HRStudia online
Menedżer marketingu i sprzedażyStudia online
Menedżer produkcji i lean manufacturingStudia online
Menedżer projektuStudia online
Menedżer przedsiębiorstwaStudia online
Menedżer sportu i turystykiStudia online
Psychologia w biznesieStudia online
Psychologia w zarządzaniuStudia online
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie projektem - Junior Project ManagerStudia online
Zarządzanie dla inżynierówStudia online
Zarządzanie produkcją i usługamiStudia online
Zarządzanie systemami informatycznymiStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami
Agile i Scrum. Zwinne zarządzanie projektami
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji
Akademia Lean Lidera – efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
Akademia menedżera - certyfikat Franklin University
Akademia menedżera sprzedaży – certyfikat Franklin University
Akademia profesjonalnego coacha
Akademia przywództwa kobiet
Akademia rozwoju osobistego
Akademia trenera
Akademia zarządzania zmianą i strategią
Analityk biznesowy
Analityk finansowyStudia online
Analityk i konsultant Salesforce
Analiza danych w Python 3
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji
Automatyzacja pracy (RPA) na macOS
Bankowość Cyfrowa
Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo publicznej infrastruktury krytycznej
Bibliotekoznawstwo
Biznes i marketing fotografa
Branding i Content Marketing
Controlling i audyt wewnętrzny
Controlling w biznesie
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy
Customer Experience Management
Diversity and Inclusion Management - Zarządzanie różnorodnością w organizacji
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Dydaktyka języków obcych
E-Commerce Academy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych
Edukacja włączająca
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej
Employer Branding
Etyka dla nauczycieli
Fintech - innowacje technologiczne na rynku finansowym
Headhunter. Talent Hunter
HR Biznes Partner
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych
Inspektor ochrony danych osobowych
Integracja sensoryczna
International BIM Manager - digital construction management in a multinational environment
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP
Język niemiecki w biznesie
Kadry i płace
Lean management
Lean Six Sigma Manager
Logistyka w biznesieStudia online
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University
Logopedia
Manager jednostek hotelowych, SPA & Wellness
Managerial Development Program. Program Rozwoju Menedżerów
Marketing kultury
Mediacje w oświacie
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing
Menedżer BHP
Menedżer ds. eksportu
Menedżer samorządu terytorialnego – zarządzanie procesami Smart City i Green City
Menedżer zarządzania zakupami
Menedżer zrównoważonego rozwoju i ESG
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej dla zaawansowanych
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Negocjacje w biznesie – certyfikat Franklin University
Neurobiznes
Neurodydaktyka
Neurologopedia
Nowoczesne rzecznictwo prasowe z elementami neurokomunikacji
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP S/4 HANA, Siemens Opcenter APS
Podatki i doradztwo podatkowe
Podstawy programowania
Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Praktyczny marketing internetowy
Prawo nowych technologii w biznesie
Profesjonalny mentor w organizacji
Programista front-end z Angular
Programista Python Developer
Programowanie aplikacji Java
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia pozytywna stosowana
Psychologia reklamy i komunikacji
Psychologia w biznesie
Rachunkowość i controlling finansowy
Rachunkowość i finanse dla kandydatów na głównych księgowych i liderów finansowych
Rachunkowość i Podatki
SAP S/4 HANA - Nowoczesny system ERP
Seksuologia praktyczna
Social media i influencer marketing
Sustainable Leadership
Sztuczna inteligencja w praktyce
Terapia zajęciowa
Tester Automatyzujący
Tester oprogramowania
Testowanie Oprogramowania - Junior Software Tester
Transport i spedycja
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych
Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Wycena nieruchomości
Zaawansowane kompetencje menedżerskie w podmiotach leczniczych
Zamówienia publiczne
Zarządzanie flotą samochodową
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością w branży automotive
Zarządzanie kryzysowe w turystyce
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie produkcją – certyfikat Franklin University
Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym
Zarządzanie Strategiczne i Marketing w czasach VUCA
Zarządzanie turystyką Wellbeing
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie w podmiotach leczniczych
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP
Zwinne zarządzanie usługami

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Kursy, szkoleniawięcej »
Audyt i kontrola wewnętrzna, a compliance
Budowanie kultury wysokiego zaangażowania i innowacyjności (KWZI)
Gry psychologiczne w relacjach
Kadry i płace - zaawansowane
Kryptowaluty i technologia Blockchain
Prosty język w employer brandingu
Przywództwo i delegowanie zadań - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)
Rekrutacja zdalna okiem rekrutera i kandydata

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Inżynierskiego Koła Naukowego „Gustaw”
Klub Uczelniany AZS
Koła Naukowego Administracji i Prawa
Koła Naukowego CKN & Lean
Koło naukowe MarkeThink
Koło Naukowe Progressus
Samorząd Studencki

Inne ośrodki
Uniwersytet WSB Merito BydgoszczBydgoszcz
Uniwersytet WSB Merito GdyniaGdynia
Uniwersytet WSB Merito ŁódźŁódź
Uniwersytet WSB Merito OpoleOpole
Uniwersytet WSB Merito SzczecinSzczecin
Uniwersytet WSB Merito w GdańskuGdańsk
Uniwersytet WSB Merito w PoznaniuPoznań
Uniwersytet WSB Merito w ToruniuToruń
Uniwersytet WSB Merito WarszawaWarszawa
Uniwersytet WSB Merito we WrocławiuWrocław

O Uczelni:

Uniwersytet WSB Merito Chorzów należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego 12 uczelni. Strategicznym celem Uniwersytetu WSB Merito jest zapewnienie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, wspierającego profesjonalne kariery ich studentów i absolwentów oraz doskonalenie organizacji studiów i obsługi administracyjnej. Nasza działalność opiera się na partnerskich relacjach. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu i zagranicznymi uczelniami. Dzięki temu studenci na zajęciach korzystają z doświadczenia naszych partnerów, biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych. Prężnie działamy w obszarze pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, czego efektem są dofinansowane studia, szkolenia i projekty. Uniwersytet stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy. Realizowany na Uczelni Program Partnerstwa Biznesowego, polegający na objęciu przez śląskie firmy i instytucje poszczególnych specjalności i programów ich nauczania patronatem, pozwala wiedzę i umiejętności poprzeć bezpośrednim doświadczeniem praktyków. Nasza misja brzmi: „Pomagamy zmieniać Wasz świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni”. Realizując ją, wdrażamy najnowocześniejsze metody kształcenia. Uczelnia aktywnie uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i naukowców Erasmus+. Jest organizatorem licznych, cyklicznych już konferencji naukowych i seminariów o ciekawej i aktualnej tematyce.

Studenci o Uczelni:

Swoją przygodę ze studiami zaczęłam od państwowego uniwersytetu, z którego ostatecznie zrezygnowałam. Ciężko było dostać się do dziekanatu, bo czynny tylko w dni robocze, a ja studiowałam zaocznie. Kontakt z wykładowcami był utrudniony, a materiały do nauki znikome. Do studiów w WSB przekonały mnie pozytywne opinie studentów, których poznałam. Postanowiłam sama spróbować i był to strzał w dziesiątkę. Ponadto zmieniłam kierunek z logistyki na psychologię i była to najlepsza decyzja w moim życiu. Myślę, że warto posłuchać swojej intuicji, która może zaprowadzić nas w odpowiednie miejsce.

Emilia Kołodziej - studentka WSB


“Lubię stawiać sobie wysokie cele i uparcie do nich dążyć. Postanowiłem rozpocząć studia w WSB z trzech powodów. Po pierwsze, dużą zaletą jest plan zajęć – zajęcia na studiach dziennych odbywają się trzy dni w tygodniu i nie ma tu mowy o tzw. „okienkach”. Po drugie, lokalizacja uczelni pozwala mi na szybki dojazd, a co najważniejsze, wybrany przeze mnie kierunek był w bardzo konkurencyjnej cenie. Dzięki studiom zawarłem również wyjątkowe znajomości.”

Krzysztof Zdziebło - student WSB


“Wybrałam studia w WSB, bo ważna jest dla mnie możliwość pogodzenia nauki z pracą. Zachęcił mnie ciekawy program oraz przejrzysta forma rekrutacji. Ogromnym plusem jest dobrze ułożony plan zajęć oraz sprawnie działająca platforma do nauki Moodle. Zawsze uważałam siebie za humanistkę, ale gdy w pracy zaczęłam mierzyć się z logistyką i finansami, moje zainteresowania ukierunkowały się na przedmioty ekonomiczne. Początkowo obawiałam się, że trudno będzie mi pogodzić studia z pracą, ale to właśnie w WSB nauczyłam się samodyscypliny.”

Justyna Śniechowska - studentka WSB


“Ważna jest dla mnie samodzielność, dlatego łączę naukę z pracą. Największym plusem studiowana w WSB jest fakt, że tutaj mogę łączyć te dwie rzeczy. Wybrałem studia, by móc poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a także mieć styczność z praktykami, którzy mogą mnie wiele nauczyć. W przyszłości chciałbym, aby prowadzony przeze mnie biznes przynosił jeszcze większe zyski, i wiem, że studia mi w tym pomogą.”

Krzysztof Piwowarski- student WSB


"W chorzowskiej WSB wierzymy w dwa atrybuty marki: praktyczność i przyjazność. Aby być praktyczną uczelnią, od lat konsultujemy z pracodawcami programy kształcenia na kierunkach i specjalnościach. Wspólnie tworzymy ofertę zajęć dodatkowych, by wzmocnić kompetencje naszych absolwentów. Nasza przyjazność wynika z tego, że słuchamy opinii studentów, którzy oceniają poziom naszych usług edukacyjnych, i wyciągamy z tego wnioski".

dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie

Strona www uczelni:
www.merito.pl/chorzow

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności