Chorzów, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Dziekanat
Tel.: 32 349 84 60, 32 349 84 62, 32 349 84 22
E-mail: dziekanat@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie
Tel.: +32 349 85 24, +32 349 84 79
E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie
Infolinia rekrutacyjna: 32 775 91 50
Tel.: +32 349 84 70, +32 349 84 78
E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Język angielski w biznesieStudia w języku angielskim
Business English with German – angielski biznesu z niemieckimStudia w języku angielskim
Business English with Spanish – angielski biznesu z hiszpańskimStudia w języku angielskim
Business Translation – tłumaczenia biznesoweStudia w języku angielskim
English in Game Design – angielski w projektowaniu gier komputerowychStudia w języku angielskim
International Business – biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Marketing and SalesStudia w języku angielskim
Innovative MarketingStudia w języku angielskim
Sales Strategies and TechniquesStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Administracja podatkowa
Administracja rządowa
Administracja samorządowa
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Zarządzanie w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Menedżer bezpieczeństwa
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby policyjne
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi
Finanse i rachunkowość
International BusinessStudia w języku angielskim
Bankowość i usługi finansowe
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
Podatki i finanse publiczne
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Marketing i sprzedaż
Content marketing – tworzenie treści marketingowych
Customer care – zarządzanie relacjami z klientem
E-handel i sprzedaż w nowych mediach
Innowacyjny marketing
Marketing i nowe media
Public relations i nowoczesna komunikacja
Strategie i techniki sprzedaży
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna
Prawo w biznesie
Negocjacje, arbitraż i mediacje
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Wierzytelności, windykacja i egzekucja
Psychologia w biznesie
HR Business Partner i rozwój biznesu
Negocjacje, arbitraż i mediacje
Psychologia menedżera
Psychologia pozytywna
Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo
Menedżer sportu
Obsługa ruchu lotniczego
Obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo wycieczek
Turystyka międzynarodowa
Turystyka regionalna i promocja produktów turystycznych Śląska
Turystyka uzdrowiskowa, spa & wellness
Zarządzanie gastronomią i dietetyka
ZarządzanieStudia online
International BusinessStudia w języku angielskim
Ekonomia menedżerska
Gospodarowanie nieruchomościami
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zespołem zdalnym

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
LogisticsStudia w języku angielskim
Logistics and International ForwardingStudia w języku angielskim
Logistics of Trade and DistributionStudia w języku angielskim
Informatyka
Administrator baz danych
Cloud Developer
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
Programowanie urządzeń mobilnych
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Tester oprogramowania
Inżynieria zarządzania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezji
Inżynieria jakości w produkcji i usługach
Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
Inżynieria zarządzania środowiskiem
Inżynieria zarządzania transportem drogowym
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Logistyka
Inteligentne systemy logistyczne
Logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka produkcji
Logistyka transportu
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Logistyka w organizacji
Zarządzanie usługami logistycznymi

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
Financial Services ManagementStudia w języku angielskim
Project Management – Junior Project ManagerStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Służby mundurowe i specjalne
Zarządzanie kryzysowe
Biznes i administracja
Gospodarka nieruchomościami
Nowoczesna polityka ekologiczna
Prawo i inwestycje
Prawo w administracji publicznej
Finanse i rachunkowość
Bankowość i innowacje finansowe
Controlling
Finanse publiczne i podatki
Kadry i płace
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Sprawozdawczość i rewizja finansowa
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Informatyka
Internet rzeczy i sieci przyszłości
Programista Python
Zaawansowane systemy baz danych
Logistyka
Lean Logistics
Menedżer TSL
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Resocjalizacja i socjoterapia
ZarządzanieStudia online
E-biznes
Gospodarka nieruchomościami
Handel zagraniczny
Logistyka w biznesie
Menedżer BHP
Nowoczesny marketing
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie produkcją i lean manufacturing
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami – Junior Project ManagerStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie systemami informatycznymi
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie wierzytelnościami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dla inżynierów
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw
Zarządzanie produkcją i usługami
Zarządzanie systemami informatycznymi

Studia podyplomowewięcej »
Adaptacja i zarządzanie zmianą w procesach transformacji cyfrowej
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektamiStudia online
Agile i Scrum. Zwinne zarządzanie projektamiStudia online
Akademia Lean Lidera - efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
Akademia menedżera - certyfikat Franklin University
Akademia menedżera sprzedaży - certyfikat Franklin University
Akademia profesjonalnego coacha
Akademia przywództwa dla kobiet
Akademia rozwoju osobistego
Akademia trenera
Akademia trenera dla zaawansowanych
Analityk biznesowy
Analityk finansowy
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowychStudia online
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji
Branding i Content Marketing
Coaching systemów i relacji
Controlling i audyt wewnętrzny
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Dydaktyka języków obcych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych
Employer BrandingStudia online
HeadhunterStudia online
HR Biznes Partner
Inspektor ochrony danych osobowych
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAPStudia online
Kadry i płace
Lean Six Sigma Manager
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University
Logopedia
Marketing kulturyStudia online
Mediacje w oświacie
Menedżer BHP
Menedżer CSRStudia online
Menedżer ds. eksportuStudia online
Menedżer ds. transformacji cyfrowej
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej dla zaawansowanych
Negocjacje i biznesie - certyfikat Franklin University
Neurologopedia
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APSStudia online
Podyplomowe studium dla doktorantówStudia online
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Praktyczny marketing internetowyStudia online
Programista aplikacji JavaStudia online
Programista front-end z Angular
Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia pozytywna w czasach kryzysu - budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów
Psychologia reklamy i komunikacjiStudia online
Psychologia relacji z uczniami. Edukacyjna analiza transakcyjna
Psychologia śledcza
Psychologia w biznesie
Psychologia zdrowego stylu życia
Rachunkowość i controlling finansowy
Rachunkowość i controlling w sektorze publicznym
Rachunkowość i finanse dla kandydatów księgowych i liderów finansowych
Rachunkowość i Podatki
SAP S/4 HANA - Nowoczesny system ERPStudia online
Social media menedżer w przedsiębiorstwie handlowym
Terapia zajęciowa
Tester oprogramowaniaStudia online
Transport i spedycjaStudia online
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnychStudia online
Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościamiStudia online
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie produkcją - certyfikat Franklin University
Zarządzanie projektem - Akademia Project Managera
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznymStudia online
Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowiaStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalista HR
Zintegrowany system informatyczny SAP ERPStudia online
Zwinne zarządzanie usługamiStudia online

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Best English for Students (BE4 Students)
Inżynierskiego Koła Naukowego „Gustaw”
Klub Uczelniany AZS Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu
Koła Naukowego „Overglob”
Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Koła Naukowego Przedsiębiorczych
Samorząd Studencki
To My tworzymy Europę!
WSB.NET

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieWarszawa
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
Uczelnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 10 uczelni. Strategicznym celem Wyższych Szkół Bankowych jest zapewnienie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, wspierającego profesjonalne kariery ich studentów i absolwentów oraz doskonalenie organizacji studiów i obsługi administracyjnej.

Wyższe Szkoły Bankowe to największa w Polsce grupa uczelni niepublicznych działająca od ponad 25 lat. WSB znajdziesz w 10 miastach w Polsce. Nasza działalność opiera się na partnerskich relacjach. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu i zagranicznymi uczelniami. Dzięki temu studenci na zajęciach korzystają z doświadczenia naszych partnerów, biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych. Prężnie działamy w obszarze pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, czego efektem są dofinansowane studia, szkolenia i projekty. Chorzowski Wydział Wyższej Szkoły Bankowej stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy. Realizowany na Uczelni Program Partnerstwa Biznesowego, polegający na objęciu przez śląskie firmy i instytucje poszczególnych specjalności i programów ich nauczania patronatem, pozwala wiedzę i umiejętności poprzeć bezpośrednim doświadczeniem praktyków. Nasza misja brzmi: „Pomagamy zmieniać Wasz świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni”. Realizując ją, wdrażamy najnowocześniejsze metody kształcenia. Uczelnia aktywnie uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i naukowców Erasmus+. Jest organizatorem licznych, cyklicznych już konferencji naukowych i seminariów o ciekawej i aktualnej tematyce. W opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie, na rok akademicki 2020/2021 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (wraz z Wydziałami w Chorzowie i Szczecinie) została uznana za najczęściej wybieraną uczelnię niepubliczną w Polsce.

Studenci o Uczelni:

“Lubię stawiać sobie wysokie cele i uparcie do nich dążyć. Postanowiłem rozpocząć studia w WSB z trzech powodów. Po pierwsze, dużą zaletą jest plan zajęć – zajęcia na studiach dziennych odbywają się trzy dni w tygodniu i nie ma tu mowy o tzw. „okienkach”. Po drugie, lokalizacja uczelni pozwala mi na szybki dojazd, a co najważniejsze, wybrany przeze mnie kierunek był w bardzo konkurencyjnej cenie. Dzięki studiom zawarłem również wyjątkowe znajomości.”

Krzysztof Zdziebło - student WSB

“Wybrałam studia w WSB, bo ważna jest dla mnie możliwość pogodzenia nauki z pracą. Zachęcił mnie ciekawy program oraz przejrzysta forma rekrutacji. Ogromnym plusem jest dobrze ułożony plan zajęć oraz sprawnie działająca platforma do nauki Moodle. Zawsze uważałam siebie za humanistkę, ale gdy w pracy zaczęłam mierzyć się z logistyką i finansami, moje zainteresowania ukierunkowały się na przedmioty ekonomiczne. Początkowo obawiałam się, że trudno będzie mi pogodzić studia z pracą, ale to właśnie w WSB nauczyłam się samodyscypliny.”

Justyna Śniechowska - studentka WSB

“Ważna jest dla mnie samodzielność, dlatego łączę naukę z pracą. Największym plusem studiowana w WSB jest fakt, że tutaj mogę łączyć te dwie rzeczy. Wybrałem studia, by móc poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a także mieć styczność z praktykami, którzy mogą mnie wiele nauczyć. W przyszłości chciałbym, aby prowadzony przeze mnie biznes przynosił jeszcze większe zyski, i wiem, że studia mi w tym pomogą.”

Krzysztof Piwowarski- student WSB

"W chorzowskiej WSB wierzymy w dwa atrybuty marki: praktyczność i przyjazność. Aby być praktyczną uczelnią, od lat konsultujemy z pracodawcami programy kształcenia na kierunkach i specjalnościach. Wspólnie tworzymy ofertę zajęć dodatkowych, by wzmocnić kompetencje naszych absolwentów. Nasza przyjazność wynika z tego, że słuchamy opinii studentów, którzy oceniają poziom naszych usług edukacyjnych, i wyciągamy z tego wnioski".

dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie

Strona www uczelni:
www.wsb.pl/chorzow

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności