Rzeszów, Polska

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja celna i skarbowa
Administracja publiczna
Administrowanie firmą
E-administracja
Finanse i rachunkowość
Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie transportem - spedycją – logistyką
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Cyberbezpieczeństwo
Kryminalistyka i kryminologia
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie
Prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem
Rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu
Zarządzanie eventowe
Zarządzanie finansami
Zarządzanie menedżerskie
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja celna i skarbowa
Administracja publiczna
Administrowanie firmą
Finanse i rachunkowość
Ochrona informacji
Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie transportem - spedycją – logistyką
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Cyberbezpieczeństwo
Kryminalistyka i kryminologia
Menedżer bezpieczeństwa - zarządzanie kryzysowe
Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki prawne

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Audyt wewnętrzny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching i mentoring
Kadry i płace
Marketing i obsługa klienta
Ochrona danych osobowych
Podatki i prawo podatkowe
Pomoc społeczna i praca socjalna
Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych
Prawno-ekonomiczne aspekty biznesu
Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi
Proces inwestycyjno-budowlany - zagadnienia proceduralne
Rachunkowość, finanse i system podatkowy
Zamówienia publiczne
Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu
Zarządzanie kapitałem pracowniczym
Zarządzanie projektami

Kursy, szkoleniawięcej »
Kurs e-administracji
Marketing internetowy - tworzenie grafik
Ścieżki aplikacyjne- profesje prawnicze

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Chór uczelniany
Gazeta eSeMeS
Klub Absolwenta
Klub Dobrego Studenta
Klub Rozwoju Osobistego
Klub Studencki Zemsta Docenta
Klub Uczelniany AZS
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koło Naukowe Cywilistów "IUSTUS"
Koło Naukowe Karnistów "LEX"
Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego
Koło Naukowe Prawa i Bezpieczeństwa Lotniczego
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Koło Naukowe Prawników Administratywistów
Koło Naukowe Zarządzania Transportem, Spedycją, Logistyką
Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Koło Strzeleckie WSPiA
Menedżerskie Koło Naukowe
Samorząd Studentów

Akademikiwięcej »
Wielomieszkaniowy Dom Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Administracji
Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Kolegium Prawa
Kolegium Zarządzania

WSPiA.jpg

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

- pierwsza niepubliczna uczelnia akademicka w Polsce wschodniej i na Podkarpaciu.

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru szkół wyższych pod nr 75.

Jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.

Jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształci łącznie ponad 5000 studentów.

Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce ma prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”.

Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce ma także uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”.

Jest pierwszą uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

Nowatorski system

Od wielu lat uczelnia realizuje nowatorski w kraju System Kształcenia Praktycznego dla studentów kierunków: „administracja”, „zarządzanie", „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo”. Jest on ciągle rozwijany i unowocześniany tak, by w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom studentów oraz wymogom rynku pracy i pracodawców.

Kształcenie praktyczne

Realizowane jest w ramach pięciu ścieżek:

  • ścieżka pierwsza – pracownie praktyczne i praktyki zawodowe;

  • ścieżka druga – elementy praktyczne zajęć dydaktycznych;

  • ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego;

  • ścieżka czwarta – staże zawodowe;

  • ścieżka piąta – dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej, podczas których studenci będą zdobywać dodatkowe doświadczenie praktyczne.

Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

Kadra

Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy. Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia.

Kampus

Uczelnia posiada jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych kampusów w Polsce! Studenci mają znakomite warunki kształcenia w nowoczesnych obiektach zlokalizowanych w centrum Rzeszowa (budynki: „Collegium Administrativum”, „Collegium Iuridicum”, „Collegium Securitatis”, klub studencki "Zemsta Docenta").

Uczelnia  zapewnia studentom zakwaterowanie na okres studiów w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim składającym się z 40 mieszkań.

WSPiA jako Uczelnia Społeczna

Jest jedną z niewielu uczelni niepublicznych, o charakterze społecznym. Założycielem jest bowiem organizacja społeczna - stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pochodzące z czesnego przeznacza na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus i znakomite warunki studiowania. Stąd konkurencyjna opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami.

Mapa

administracja.jpg

bw.jpg

prawo_1.jpg
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności