Rzeszów, Polska

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja publiczna
Zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Cyberbezpieczeństwo
Menadżer bezpieczeństwa w lotnictwie
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie kryzysowe
Kryminologia
Transport-Spedycja-Logistyka
Zarządzanie
Finanse i rachunkość
Informatyka w biznesie
Kadry i płace
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie i prawo w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Prawnicza ścieżka aplikacyjna przygotowująca do odbycia aplikacji i wykonywania zawodu: sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata, notariusza i komornika
Ścieżka przygotowująca do wykonywania innych zawodów prawniczych

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja celna i skarbowa
Administracja publiczna
Administrowanie firmą
Doradztwo podatkowe
Finanse i rachunkowość
Kadry i płace
Ochrona informacji
Zarządzanie transportem – spedycją – logistyką
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Cyberbezpieczeństwo
Kryminalistyka i kryminologia
Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki prawne

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Audyt wewnętrzny
Bankowość i prawo bankowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching i mentoring
Kadry i płace
Ochrona danych osobowych
Podatki i prawo podatkowe
Prawna obsługa przedsiębiorców
Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi
Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe
Proces inwestycyjno-budowlany - zagadnienia proceduralne
Rachunkowość, finanse i system podatkowy
Samorząd terytorialny
Spółdzielczość i prawo spółdzielcze
Study wars
Zamówienia publiczne
Zarządzanie eventowe
Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu
Zarządzanie projektami

Kursy, szkoleniawięcej »
Kurs e-administracji
Marketing internetowy - tworzenie grafik
Ścieżki aplikacyjne- profesje prawnicze

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Chór uczelniany
Gazeta "eSeMeS"
Klub Dobrego Studenta
Klub Rozwoju Osobistego
Klub Uczelniany AZS
Koło Naukowe Administracji
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Granicznego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koło Naukowe Cywilistów IUSTUS
Koło Naukowe Karnistów "LEX"
Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
Koło Naukowe Podróżnika
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego
Koło Naukowe Prawa i Bezpieczeństwa Lotniczego
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawników Administratywistów
Koło Naukowe Spedycji i Logistyki
Koło Strzeleckie WSPiA
Samorząd Studencki

Akademikiwięcej »
Wielomieszkaniowy Dom Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Administracji
Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii
Kolegium Zarządzania

WSPiA.jpg

Studia z przyszłością w WSPiA w Rzeszowie

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu! Już od ponad 29 lat kształci studentów. Dzięki temu może pochwalić się ogromnym doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym i dydaktycznym. Przez ponad ćwierć wieku, powierzając swoją przyszłość, Uczelni zaufało ponad 50 tysięcy studentów.

Wyróżnia nas

 • znakomita własna kadra naukowa - tworzą ją wybitni specjaliści reprezentujący różne dziedziny nauki,

 • baza dydaktyczna – jest to kampus w centrum Rzeszowa, stwarzający doskonałe warunki do studiowania i odpoczynku oraz akademickie Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej z nowoczesnym symulatorem „Wirtualnej Sceny Zbrodni”. Do dyspozycji studentów jest także pełnowymiarowa hala sportowa, nowoczesna strzelnica elektroniczna, siłownia, klub studencki „Zemsta Docenta”, ogrody wypoczynkowe, restauracja „W ogrodach”.  Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce prowadzącą nietypowy akademik – tworzą go 40 mieszkania uczelniane, w których może mieszkać ponad 200 osób.

 • świetnie rozbudowany i nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego,

 • program nowy wymiar studiowania  - w miejsce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów,

 • koncepcja kształcenia zakładająca uniwersalne i wszechstronne wykształcenie, które daje większe szanse na rynku pracy. Dlatego też  w WSPiA stworzyliśmy System Edukacji Dodatkowej umożliwiający zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. 

 • Nowatorski „System Kształcenia Studentów” składający się z czterech powiązanych ze sobą segmentów to nowoczesne rozwiązania, które WSPiA realizuje z powodzeniem od ponad pięciu lat. Są to propozycje, które dają studentowi gwarancję jakości i efektywności nauczania.

  Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wprowadzane w Uczelni to autorskie pomysły Prof. Jerzego Posłusznego Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. „System Kształcenia Studentów” składa się z czterech łączących się segmentów:

 • EDR – EDUKATOR (nowoczesny asystent studenta on-line),

 • SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów);

 • MIX EDUKACYJNY (alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji);

 • DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (pięć ścieżek umożliwiających zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych).

EDR
Z kolei projekt nazwany „Edukatorem” to narzędzie, które okazało się niezwykle przydatne w okresie pandemii. Ułatwia studiowanie i systematyczne zdobywanie wiedzy. „EDR - Edukator” to otwarty zasób edukacyjny, dzięki któremu studenci mają dostęp do rozmaitych materiałów dydaktyczno – edukacyjnych. Zawiera repetytoria, fragmenty podręczników, artykuły, skrypty, kazusy i wiele innych. Przed każdymi zajęciami student otrzymuje ich zakres tematyczny oraz materiały, które pomogą zrozumieć dane zagadnienie. Ponadto do dyspozycji studenta jest repetytorium w formie elektronicznej z pytaniami obowiązującymi na egzaminie (więcej na temat systemu EDR znajdziesz tutaj).

SBS i „Sala Tortur” 
Uczelnia wprowadziła podział przedmiotów na różne kategorie. Są to przedmioty wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Przedmioty wiodące zostały podzielone na kilka części z zachowaniem dotychczasowej liczby godzin. W WSPiA zróżnicowana została forma zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich, pracy zaliczeniowej pisanej przy komputerze, zaliczenia praktyczne oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

WSPiA  zaproponowała studentom rewolucję w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy. System SBS stosuje się do określonych kategorii przedmiotów. Polega on na zupełnie nowym sposobie zaliczania przedmiotów przez cały semestr. W WSPiA każdy przedmiot składa się z tematów, które student może zaliczyć w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby zdobyć pozytywną ocenę, do końca semestru trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Każdy temat zaliczany jest na podstawie testów i pytań opisowych, zaliczane przez studenta w tzw. „Sali tortur” przy komputerze. W taki sposób student może zdobywa punkty dające ocenę maksymalnie 4,5. Punkty przyznawane są także za aktywność na zajęciach i obecność na zajęciach (przy ustalonym wcześniej limicie). Aby zdobyć wyższą ocenę student może zaliczyć dodatkowe tematy ustne u prowadzącego zajęcia. Może także uzbierać odpowiednią liczbę punktów w tzw. MIX-ie edukacyjnym. Jest to rewolucja w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy mająca na celu nauczenie studentów samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

Administracja - studia I i II stopnia 

Kilkanaście atrakcyjnych specjalności, doskonała kadra specjalistów i praktyków oraz propozycje zajęć praktycznych przygotowujących do pracy w wybranym przez Ciebie zawodzie. To propozycja WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla osób poszukujących studiów na kierunku „administracja”.

Poniżej przeczytasz, dlaczego warto wybrać takie studia właśnie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z nielicznych uczelni na Podkarpaciu, które mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu studiów  na kierunku „ADMINISTRACJA”. Uczelnia od ponad 27 lat, czyli od początku swojego istnienia kształci studentów najpierw na studiach I stopnia, a później również  na studiach II stopnia.

Bogate doświadczenie i praktyczne podejściu do nauki na kierunku „ADMINISTRACJA” sprawia, że WSPiA może pochwalić się tym, iż wielu jej absolwentów znajduje zatrudnienie w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym. Absolwenci naszej Uczelni pracują m.in.:

 • w administracji państwowej i samorządowej
 • firmach ubezpieczeniowych
 • bankach,
 • urzędach
 • agencjach celnych
 • urzędach skarbowych
 • Straży Granicznej czy Policji.

Tysiące naszych absolwentów to pracownicy jednostek samorządowych, urzędów państwowych, banków, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i jednostek gospodarczych.

Absolwenci kierunku „ADMINISTRACJA” bardzo często pełnią funkcje kierownicze oraz zajmuje inne ważne stanowiska w najważniejszych urzędach i instytucjach administracji państwowej. Absolwentami „administracji” w WSPiA są m.in. gen. bryg. SG Tomasz Praga – były Komendant Główny Straży Granicznej; młodszy inspektor Henryk Moskwa – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie oraz Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy.

WSPiA rozwijając swoją ofertę dla kandydatów na studia, przygotowała wiele ciekawych i atrakcyjnych propozycji pozwalających zdobyć wszechstronne, podparte praktyką wykształcenie. Jedną z nich jest całkowicie nowa na Podkarpaciu oferta dydaktyczna nazwana „Nowy Kierunek Studiowania – ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE”.

ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE” jest propozycją dla osób zastanawiających się, który kierunek będzie dla nich bardziej interesujący. W WSPiA zamierzając studiować „ADMINISTRACJĘ” lub „ZARZĄDZANIE”, czyli kierunki uniwersalne i wszechstronne, nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania podania o przyjęcie na studia. Zostaniesz przyjęty na pierwszy rok studiów, będzie on wspólny dla obu kierunków. Przedmioty, które zaproponujemy Ci w pierwszym i drugim semestrze, mają charakter ogólny i wprowadzający. Dzięki temu będziesz mieć czas na podjęcie decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów. Decyzję czy będzie to „ADMINISTRACJA” czy „ZĄRZADZANIE” podejmiesz dopiero pod koniec I roku. Wtedy też dokonasz wyboru specjalności. W kolejnych latach będziesz już zdobywać specjalistyczną wiedzę z zakresu kierunku, który wybierzesz.

Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:

 • Pierwsza tura rekrutacji rozpoczyna się 3 czerwca (poniedziałek) 2024r.  i trwa do 02 sierpnia (piątek) 2024 r.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 05 sierpnia (poniedziałek) 2024 roku.

 • Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 05 sierpnia 2024 do 26 września 2024 roku.
 • Ogłoszenie wyników drugiej tury nastąpi 27 września (piątek) 2024 roku.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 3 sierpnia- I tura; 28 września- II tura.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!

Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

Mapa

administracja.jpg

bw.jpg

prawo_1.jpg
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności