Łódź, Polska

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudia online
Bezpieczeństwo transportu i logistykiStudia online
CyberbezpieczeństwoStudia online
Dietetyka
Dietetyka medyczna
Dietetyka sportowa
Psychodietetyka
Kosmetologia
Kosmetologia estetyczna w praktyce
Kosmetologia regeneracyjna i anti ageing z elementami dietoterapii
Podologia
SPA i odnowa biologiczna z elementami dietetyki
KryminologiaStudia online
Przestępczość i patologie społeczneStudia online
PsychokryminalistykaStudia online
PedagogikaStudia online
Asystent osoby starszej z elementami andragogikiStudia online
CoachingStudia online
Opieka żłobkowa z pedagogiką MontessoriStudia online
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapiiStudia online

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PrawoStudia online
Prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowegoStudia online
Prawo medyczneStudia online
Prawo sądoweStudia online
PsychologiaStudia online
Psychologia biznesuStudia online
Psychologia klinicznaStudia online
Psychologia społeczno-wychowawczaStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
DietetykaStudia online
Diet Trener PersonalnyStudia online
Dietetyk wieku dziecięcegoStudia online
Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcieStudia online
Psychodietetyka z elementami obesitologiiStudia online
Żywienie kliniczneStudia online
KosmetologiaStudia online
Biotechnolog w kosmetologiiStudia online
Menedżer ośrodków SPA i wellnessStudia online
Podolog
Trycholog
Współczesne zarządzanie w branży beauty
KryminologiaStudia online
Kryminologia sądowo-penitencjarnaStudia online
Prewencja kryminalna z elementami psychologii śledczejStudia online
PedagogikaStudia online
Inżynieria społecznaStudia online
Menadżer projektów społeczno-kulturalnychStudia online
Opiekun osoby starszejStudia online
Pedagogika opieki i wychowaniaStudia online
PsychopedagogikaStudia online
Resocjalizacja w środowisku otwartymStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biologia dla nauczycieli
Chemia dla nauczycieli
Coaching
Coaching dietetyczny
Cyberbezpieczeństwo w praktyce
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią (pedagogika korekcyjna)
Dietetyka z elementami obesitologii
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja włączająca
Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
Etyka i filozofia dla nauczycieli
Fizyka dla nauczycieli
Geografia dla nauczycieli
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Historia dla nauczycieli
Historia i teraźniejszość
Integracja sensoryczna
Kosmetologia medyczna w praktyce
Kryminologia
Logopedia
Masaż medyczny
Matematyka dla nauczycieli
Mediacje - uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów
Menadżer ośrodków SPA i wellness
Nauczanie informatyki w szkole
Nauczanie języka polskiego jako obcego - glottodydaktyka
Nauczanie przyrody w szkole
Nauczanie techniki w szkole
Neurologopedia
Neuropsychologia
Pedagogika lecznicza i terapeutyczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Plastyka dla nauczycieli
Podologia
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela)
Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej
Psychologia sportu
Psychologia sprzedaży i marketingu
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Socjoterapia
Trychologia
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
Zarządzanie oświatą

Kursy, szkoleniawięcej »
Opieka psychologa nad osobami z diagnozą otępienia w chorobie Alzheimera
Skuteczne motywowanie pacjenta w gabinecie dietetyka - ujęcie praktyczne

Biura Karierwięcej »
Biuro karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło naukowe dietoprofilaktyki
Koło Naukowe Kryminologii - Circulus criminalis
Koło naukowe młodych dietetyków
Koło naukowe młodych kosmetologów
Koło naukowe żywienia klinicznego
Samorząd studencki

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w RybnikuRybnik
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w Szczawnie-ZdrojuSzczawno-Zdrój
O uczelni

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedną z trzech największych uczelni niepublicznych w Łodzi. Obecnie na Uczelni kształci się ponad 3000 studentów. WSBiNoZ oferuje studia I i II stopnia na kierunkach: pedagogika, kosmetologia, dietetyka, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach psychologia oraz prawo, a także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, dietetyki, kosmetologii, bhp. Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane z jednej strony, do aktualnych wymogów rynku pracy, a jednocześnie w pełni zgodne z wymaganiami programowymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. WSBiNoZ kształci w profilu praktycznym co oznacza, że ponad 60% zajęć to zajęcia prowadzone w formie warsztatów i projektów. Uczelnia dysponuje nowoczesnymi, w pełni wyposażonymi w sprzęt pracowniami kosmetologicznymi, masażu i fizjoterapii, technologii żywności, dietetyczną i laboratorium chemicznym. W lutym 2023 roku uruchomiła pierwszą w regionie pracownię wirtualnej rzeczywistości, w której odbywać się będą zajęcia dla studentów prawa i kryminologii. Pracownia wyposażona jest w dwa symulatory:

Symulator VR – procedury kryminalistyczne

Symulator VR – wirtualna sala sądowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz korzystając z możliwości technologicznych Uczelnia oferuje także studia online, głównie z myślą o osobach, które chcą połączyć naukę z obowiązkami zawodowymi, czy rodzinnymi. Studenci WSBiNoZ mają także możliwość odbywania praktyk i staży w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +

Biuro Rekrutacji

ul. Piotrkowska 278
90-361 Łódź
tel. 42 683 44 18
rekrutacja@wsbinoz.pl

www.wsbinoz.edu.pl

 

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności