Warszawa, Polska

Collegium Humanum

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
MarketingStudia w języku angielskimStudia online
Marketing i zarządzanieStudia w języku angielskimStudia online
Psychologia biznesu z coachingiemStudia w języku angielskimStudia online
Business and International MarketingStudia w języku angielskimStudia online
Business leadershipStudia w języku angielskimStudia online
Career Consuling and CoachingStudia w języku angielskimStudia online
Cryptocurrencies in BusinessStudia w języku angielskimStudia online
Data Management and Big Data analyticsStudia w języku angielskimStudia online
Diplomacy, Negotiations and Communication in International BusinessStudia w języku angielskimStudia online
E-Sport ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Gamification in MarketingStudia w języku angielskimStudia online
Health and Safety ManagementStudia w języku angielskimStudia online
HR and Talent Management (Human Resources Management)Studia w języku angielskimStudia online
Image communication (PR, Branding, Advertising and Social Media)Studia w języku angielskimStudia online
Internet Marketing (e-Marketing and e-Commerce)Studia w języku angielskimStudia online
Management and Marketing in Tourism, Hospitality and GastronomyStudia w języku angielskimStudia online
Management in IT and Digital DesignStudia w języku angielskimStudia online
Management in Public AdministarationStudia w języku angielskimStudia online
Management of Small and Medium-sized eEnterprises (SMEs)Studia w języku angielskimStudia online
Managerial EngineeringStudia w języku angielskimStudia online
Marketing and Management of EventsStudia w języku angielskimStudia online
Mobile & Digital MarketingStudia w języku angielskimStudia online
NeuromarketingStudia w języku angielskimStudia online
Security and Cybersecurity ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Transport, Logistics and ShippingStudia w języku angielskimStudia online
AdministracjaStudia online
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznegoStudia online
Administracja celna i skarbowaStudia online
Administracja dyplomatyczno-konsularnaStudia online
Administracja i zarządzanie nieruchomościamiStudia online
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowiaStudia online
Administracja publicznaStudia online
Administracja samorządowaStudia online
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwościStudia online
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Studia online
E-administracjaStudia online
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychStudia online
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaStudia online
Prawo w biznesieStudia online
Zamówienia publiczneStudia online
BezpieczeństwoStudia online
Bezpieczeństwo energetyczneStudia online
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)Studia online
Bezpieczeństwo i porządek publicznyStudia online
Bezpieczeństwo narodoweStudia online
Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronnośćStudia online
Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjneStudia online
Bezpieczeństwo w biznesie i administracjiStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudia online
Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczneStudia online
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjneStudia online
Obrona cywilna i terytorialna krajuStudia online
Ochrona obiektów, osób i mieniaStudia online
Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczneStudia online
Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwaStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistykiStudia online
Zarządzanie kryzysoweStudia online
Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludnościStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Audyt i kontrola finansowaStudia online
Bankowość i doradztwo inwestycyjneStudia online
Controlling inwestycyjnyStudia online
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczenioweStudia online
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwaStudia online
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)Studia online
Finanse międzynarodoweStudia online
Finanse publiczneStudia online
KryptowalutyStudia online
Podatki, kadry i płaceStudia online
Rachunkowość zarządczaStudia online
Zarządzanie ryzykiem w finansachStudia online
KryminologiaStudia online
Detektywistyka i kryminalistykaStudia online
Dziennikarstwo śledczeStudia online
KryminalistykaStudia online
Kryminologia i kryminalistykaStudia online
Kryminologia i resocjalizacjaStudia online
Kryminologia penitencjarna-kuratorskaStudia online
Kryminologia policyjnaStudia online
Kryminologia sądowo-penitencjarnaStudia online
Kryminologia wiktymologicznaStudia online
Ochrona osób i mieniaStudia online
Patologie społeczne i ochrona ofiarStudia online
Prewencja kryminalnaStudia online
Prewencja przestępczości i polityka socjalnaStudia online
Przestępczość i patologie społeczneStudia online
PsychokryminalistykaStudia online
PsychokryminologiaStudia online
MediaStudia online
Animacja i efekty specjalneStudia online
Badania i analityka w mediach i reklamieStudia online
Content writing and copywritingStudia online
Digital marketing i reklama internetowaStudia online
Dziennikarstwo prasoweStudia online
Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastoweStudia online
Dziennikarstwo telewizyjne i wideo onlineStudia online
E-Marketing, e-Commerce i social media w biznesieStudia online
Event management - organizacja i zarządzanie wydarzeniamiStudia online
Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystycznaStudia online
Game designStudia online
Grafika, design i multimediaStudia online
Komunikacja wizerunkowa (Branding i zarządzanie marką)Studia online
Media planning, kampanie marketingowe i reklamaStudia online
Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)Studia online
Psychologia mediów i reklamyStudia online
Public relations (PR) i media relationsStudia online
Social media i influencer marketingStudia online
PedagogikaStudia online
Andragogika, mentoring i coachingStudia online
Doradztwo zawodowe i HRStudia online
Edukacja medialna i technologie informatyczneStudia online
Grywalizacja w edukacjiStudia online
Innowacyjne metody kształceniaStudia online
Kryminologia i resocjalizacjaStudia online
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnychStudia online
Opieka żłobkowa i przedszkolna - pedagogika małego dzieckaStudia online
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kulturyStudia online
Pedagogika opiekuńcza osób starszychStudia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieżyStudia online
Pedagogika społeczna z psychopedagogikąStudia online
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudia online
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogicznąStudia online
Pedagogika turystyki i rekreacjiStudia online
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudia online
Profilaktyka i interwencja kryzysowaStudia online
Resocjalizacja z socjoterapiąStudia online
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudia online
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudia online
Praca socjalnaStudia online
ZarządzanieStudia online
Biznes i marketing międzynarodowyStudia online
Blockchain & FinTech w biznesieStudia online
Doradztwo zawodowe i coachingStudia online
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowymStudia online
Grywalizacja w marketinguStudia online
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)Studia online
Inżynieria MenedżerskaStudia online
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)Studia online
Kryptowaluty w biznesie
MarketingStudia online
Marketing i zarządzanie organizacją eventówStudia online
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudia online
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)Studia online
Mobile & Digital MarketingStudia online
NeuromarketingStudia online
Przywództwo w biznesieStudia online
Psychologia biznesu i coachingStudia online
Transport, logistyka i spedycjaStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwemStudia online
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)Studia online
Zarządzanie danymi i analityka Big DataStudia online
Zarządzanie e-sportemStudia online
Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomiiStudia online
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)Studia online
Zarządzanie w administracji publicznejStudia online
Zarządzanie w IT i Digital DesignStudia online

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologyStudia w języku angielskimStudia online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudia online
PrawoStudia online
Prawo - dla licencjatów i magistrówStudia online
PsychologiaStudia online
NeuromarketingStudia online
NeuropsychologiaStudia online
Psychodietetyka i suplementacja w sporcieStudia online
Psychologia biznesu i coachingStudia online
Psychologia dzieci i młodzieżyStudia online
Psychologia klinicznaStudia online
Psychologia kryminalistyczno-śledczaStudia online
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejStudia online
Psychologia międzykulturowaStudia online
Psychologia reklamy i mediówStudia online
Psychologia rodzinyStudia online
Psychologia sądowaStudia online
Psychologia sądowo-penitencjarnaStudia online
Psychologia społecznaStudia online
Psychologia sportuStudia online
Psychologia szkolnaStudia online
Psychologia uzależnieńStudia online
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieżyStudia online
Psychologia zdrowiaStudia online
Psychologia zwierzątStudia online
PsychoseksuologiaStudia online
PsychoterapiaStudia online
PsychotraumatologiaStudia online
Psychologia dla licencjatów i magistrówStudia online
NeuromarketingStudia online
NeuropsychologiaStudia online
Psychodietetyka i suplementacja w sporcieStudia online
Psychologia biznesu i coachingStudia online
Psychologia dzieci i młodzieżyStudia online
Psychologia klinicznaStudia online
Psychologia kryminalistyczno-śledczaStudia online
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejStudia online
Psychologia międzykulturowaStudia online
Psychologia reklamy i mediówStudia online
Psychologia rodzinyStudia online
Psychologia sądowaStudia online
Psychologia sądowo-penitencjarnaStudia online
Psychologia społecznaStudia online
Psychologia sportuStudia online
Psychologia szkolnaStudia online
Psychologia uzależnieńStudia online
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieżyStudia online
Psychologia zdrowiaStudia online
Psychologia zwierzątStudia online
PsychoseksuologiaStudia online
PsychoterapiaStudia online
PsychotraumatologiaStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
MarketingStudia w języku angielskimStudia online
Marketing i zarządzanieStudia w języku angielskimStudia online
Psychologia biznesu z coachingiemStudia w języku angielskimStudia online
Business and International MarketingStudia w języku angielskimStudia online
Business leadershipStudia w języku angielskimStudia online
Career Consuling and CoachingStudia w języku angielskimStudia online
Cryptocurrencies in BusinessStudia w języku angielskimStudia online
Data Management and Big Data analyticsStudia w języku angielskimStudia online
Diplomacy, Negotiations and Communication in International BusinessStudia w języku angielskimStudia online
E-Sport ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Gamification in MarketingStudia w języku angielskimStudia online
Health and Safety ManagementStudia w języku angielskimStudia online
HR and Talent Management (Human Resources Management)Studia w języku angielskimStudia online
Image communication (PR, Branding, Advertising and Social Media)Studia w języku angielskimStudia online
Internet Marketing (e-Marketing and e-Commerce)Studia w języku angielskimStudia online
Management and Marketing in Tourism, Hospitality and GastronomyStudia w języku angielskimStudia online
Management in IT and Digital DesignStudia w języku angielskimStudia online
Management in Public AdministarationStudia w języku angielskimStudia online
Management of Small and Medium-sized eEnterprises (SMEs)Studia w języku angielskimStudia online
Managerial EngineeringStudia w języku angielskimStudia online
Marketing and Management of EventsStudia w języku angielskimStudia online
Mobile & Digital MarketingStudia w języku angielskimStudia online
NeuromarketingStudia w języku angielskimStudia online
Security and Cybersecurity ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Transport, Logistics and ShippingStudia w języku angielskimStudia online
AdministracjaStudia online
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznegoStudia online
Administracja celna i skarbowaStudia online
Administracja dyplomatyczno-konsularnaStudia online
Administracja i zarządzanie nieruchomościamiStudia online
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowiaStudia online
Administracja publicznaStudia online
Administracja samorządowaStudia online
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwościStudia online
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Studia online
E-administracjaStudia online
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychStudia online
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaStudia online
Prawo w biznesieStudia online
Zamówienia publiczneStudia online
BezpieczeństwoStudia online
Bezpieczeństwo energetyczneStudia online
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)Studia online
Bezpieczeństwo i porządek publicznyStudia online
Bezpieczeństwo narodoweStudia online
Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronnośćStudia online
Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjneStudia online
Bezpieczeństwo w biznesie i administracjiStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudia online
Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczneStudia online
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjneStudia online
Obrona cywilna i terytorialna krajuStudia online
Ochrona obiektów, osób i mieniaStudia online
Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczneStudia online
Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwaStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistykiStudia online
Zarządzanie kryzysoweStudia online
Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludnościStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Audyt i kontrola finansowaStudia online
Bankowość i doradztwo inwestycyjneStudia online
Controlling inwestycyjnyStudia online
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczenioweStudia online
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwaStudia online
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)Studia online
Finanse międzynarodoweStudia online
Finanse publiczneStudia online
KryptowalutyStudia online
Podatki, kadry i płaceStudia online
Rachunkowość zarządczaStudia online
Zarządzanie ryzykiem w finansachStudia online
KryminologiaStudia online
Detektywistyka i kryminalistykaStudia online
Dziennikarstwo śledczeStudia online
KryminalistykaStudia online
Kryminologia i kryminalistykaStudia online
Kryminologia i resocjalizacjaStudia online
Kryminologia penitencjarna-kuratorskaStudia online
Kryminologia policyjnaStudia online
Kryminologia sądowo-penitencjarnaStudia online
Kryminologia wiktymologicznaStudia online
Ochrona osób i mieniaStudia online
Patologie społeczne i ochrona ofiarStudia online
Prewencja kryminalnaStudia online
Prewencja przestępczości i polityka socjalnaStudia online
Przestępczość i patologie społeczneStudia online
PsychokryminalistykaStudia online
PsychokryminologiaStudia online
MediaStudia online
Animacja i efekty specjalneStudia online
Badania i analityka w mediach i reklamieStudia online
Content writing and copywritingStudia online
Digital marketing i reklama internetowaStudia online
Dziennikarstwo prasoweStudia online
Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastoweStudia online
Dziennikarstwo telewizyjne i wideo onlineStudia online
E-Marketing, e-Commerce i social media w biznesieStudia online
Event management - organizacja i zarządzanie wydarzeniamiStudia online
Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystycznaStudia online
Game designStudia online
Grafika, design i multimediaStudia online
Komunikacja wizerunkowa (Branding i zarządzanie marką)Studia online
Media planning, kampanie marketingowe i reklamaStudia online
Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)Studia online
Psychologia mediów i reklamyStudia online
Public relations (PR) i media relationsStudia online
Social media i influencer marketingStudia online
PedagogikaStudia online
Andragogika, mentoring i coachingStudia online
Doradztwo zawodowe i HRStudia online
Edukacja medialna i technologie informatyczneStudia online
Grywalizacja w edukacjiStudia online
Innowacyjne metody kształceniaStudia online
Kryminologia i resocjalizacjaStudia online
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnychStudia online
Opieka żłobkowa i przedszkolna - pedagogika małego dzieckaStudia online
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kulturyStudia online
Pedagogika opiekuńcza osób starszychStudia online
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieżyStudia online
Pedagogika społeczna z psychopedagogikąStudia online
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudia online
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogicznąStudia online
Pedagogika turystyki i rekreacjiStudia online
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudia online
Profilaktyka i interwencja kryzysowaStudia online
Resocjalizacja z socjoterapiąStudia online
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudia online
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudia online
Praca socjalnaStudia online
ZarządzanieStudia online
Biznes i marketing międzynarodowyStudia online
Blockchain & FinTech w biznesieStudia online
Doradztwo zawodowe i coachingStudia online
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowymStudia online
Grywalizacja w marketinguStudia online
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)Studia online
Inżynieria MenedżerskaStudia online
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)Studia online
Kryptowaluty w biznesie
MarketingStudia online
Marketing i zarządzanie organizacją eventówStudia online
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudia online
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)Studia online
Mobile & Digital MarketingStudia online
NeuromarketingStudia online
Przywództwo w biznesieStudia online
Psychologia biznesu i coachingStudia online
Transport, logistyka i spedycjaStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwemStudia online
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)Studia online
Zarządzanie danymi i analityka Big DataStudia online
Zarządzanie e-sportemStudia online
Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomiiStudia online
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)Studia online
Zarządzanie w administracji publicznejStudia online
Zarządzanie w IT i Digital DesignStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Arteterapia w edukacji
Asystent rodziny
BHP –Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Compliance
Controlling i audyt
Cyberbezpieczeństwo
Design Thinking
Dietetyka i psychologia zdrowia
Doctor of Business Administration (DBA)
Doctor of Business Administration (DBA) – Art & Science
Doctor of Business Administration (DBA) – Badania Kliniczne
Doctor of Business Administration (DBA) – Coaching Zaawansowany
Doctor of Business Administration (DBA) – Cyberbezpieczeństwo
Doctor of Business Administration (DBA) – Energetyka
Doctor of Business Administration (DBA) – Mobile & Digital Marketing
Doctor of Business Administration (DBA) – Przywództwo i Coaching
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie HR
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w IT
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Turystyce
Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie
Doctor of Public Administration (DPA)
Doctor of Public Health (DPH)
Dyrektor finansowy
Finanse i Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Innowacje i Nowe Technologie w Lotnictwie
Innowacyjny HR Biznes Partner 4.0
IOD –Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Key Account Management Academy
Komunikacja wizerunkowa
Koordynator ds. Dostępności
Marketing internetowy
Master of Laws (LL.M.)
Master of Public Administration (MPA) – Administracja Publiczna
Master of Public Health (MPH) – Zdrowie Publiczne
Neurologopedia
Ochrona środowiska
Office Manager
Organizacja i zarządzanie oświatą
Personal Branding i Public Relations
Podatki, finanse, kadry i płace
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii
Prawo gospodarcze i handlowe
Projektant kariery
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Psychodietetyka
Psychologia kliniczna
Psychologia pozytywna
Psychologia pracy i zarządzanie personelem
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
Psychologia transportu
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną
Psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessorii
Psychoonkologia
Psychotraumatologia – Master of Science (MSc.)
Quality Manager
Seksuologia
Trener umiejętności społecznych
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration (MBA)
Executive Master of Business Administration (MBA) ON-LINE
Master of Business Administration (MBA) – Art & Science – Nowe Media w Biznesie
Master of Business Administration (MBA) – Badania Kliniczne
Master of Business Administration (MBA) – Cyberbezpieczeństwo
Master of Business Administration (MBA) – Górnictwo i Energetyka
Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Sportu i Kultury
Master of Business Administration (MBA) – Mobile & Digital Marketing
Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo i Coaching
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Automotive
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w IT
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Turystyce
Master of Business Administration (MBA) – Zmiana & Dialog

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk Zawodowych

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe Anima Actio
Koło Naukowe Brain Drill
Koło Naukowe Diagnosis
Koło Naukowe Empathy Centrum Wsparcie Psychologicznego
Koło Naukowe Investment&Finance
Koło Naukowe Liberum Avis
Koło Naukowe Liderów Przedsiębiorczości "Start-Up"
Koło Naukowe Práksis
Koło Naukowe Prawa Karnego
Koło Naukowe Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Koło Naukowe Psychologów Chrześcijańskich
Koło Naukowe Psychoonkologii w Praktyce Klinicznej
Koło Naukowe Psychoterapii "Insight"
Koło Naukowe Radiohumanum
Koło Naukowe Seksuologii "Sexualitas Humana"
Koło Naukowe Studentów Psychologii Humanologia
Koło Naukowe Tygryski Zarządzania
Koło Naukowe Zarządzanie Creative Mind
Samorząd Studencki
Uczelniany Klub AZS

Inne ośrodki
Collegium Humanum - Filia w GdańskuGdańsk
Collegium Humanum - Filia w KatowicachKatowice
Collegium Humanum - Filia w KielcachKielce
Collegium Humanum - Filia w LublinieLublin
Collegium Humanum - Filia w PoznaniuPoznań
Collegium Humanum - Filia w RzeszowieRzeszów
Collegium Humanum - Filia w SzczecinieSzczecin
Collegium Humanum - Filia we WrocławiuWrocław

O Uczelni

Collegium Humanum prowadzi studia w siedzibie w Warszawie, w Filiach w Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Lublinie, Szczecinie, Kielcach, Gdańsku i Katowicach jesteśmy także w Czechach (Praga i Frydek-Mistek), na Słowacji (Bratysława), w Uzbekistanie (Andiżan) i Austrii (Wiedeń).

Programy studiów w Collegium Humanum powstają w interdyscyplinarnych zespołach ludzi nauki i specjalistów-praktyków. Efektem tej pracy jest nowatorska i innowacyjna oferta stanowiąca odpowiedź na oczekiwania osób ukierunkowanych na rozwój intelektualny i sukces zawodowy. 

Collegium Humanum wyróżnia odwaga w wytyczaniu nowych ścieżek edukacyjnych, najwyższa jakość i innowacyjny model nauczania oraz wrażliwość wyrażone w mottach Edukacja dla Sukcesu i Be More Humanum.

Strona www uczelni:
humanum.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności