Koszalin, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Studia podyplomowewięcej »
Agent celny
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Autokreacja i budowanie wizerunku
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej
Coaching i doradztwo zawodowe
Cyberbezpieczeństwo
Doskonalenie kompetencji wychowawczych
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Hortiterapia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Logopedia z komunikacją alternatywną
Mediacje i negocjacje
Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie
Menadżer bhp z metodyką
Menadżer czasu wolnego i kultury
Menadżer turystyki zdrowotnej
Migracje i uchodźctwo
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
Neuropsychologia kliniczna
Obrona terytorialna
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego
Psychologia dochodzeniowo-śledcza
Psychologia przywództwa w praktyce
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja
Psychopatologie
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej
Terapia zajęciowa
Turystyka uzdrowiskowa i SPA
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie BHP
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie kryzysowe w województwie, powiecie i gminie
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zoopsychologia

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration

Kursy, szkoleniawięcej »
“Zrób coś z tym konfliktem!” Praktyczne warsztaty skupione wokół przyczyn sytuacji konfliktowych oraz ich rozwiązywania w mediacji
„Konfliktowa Pani (i Pan) domu” – o komunikacji generującej konflikty
„Stresu nie da się zdezynfekować”. Pomoc psychologiczna w kryzysie oraz długotrwałym stresie.
Interwencja i pomoc psychologiczna wobec ofiar agresji i przemocy
Koordynator opieki senioralnej
Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania
Negocjator policyjny
Przemoc w rodzinie – diagnoza i metody przeciwdziałania
Psychologia w ratownictwie – komunikacja z poszkodowanymi w zamachach, wypadkach, katastrofach, atakach terrorystycznych
Psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych
Public relations dla służb mundurowych
Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrof
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuJastrzębie-Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGliwice

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności