Rybnik, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Filia w Rybniku

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finanse i rachunkowość

Strona www uczelni:
www.ue.katowice.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności