Warszawa, Polska

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Penitencjarystyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Strona www uczelni:
swws.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności