Płock, Polska

Akademia Mazowiecka w Płocku

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Filologia angielska
Kosmetologia
Nowe media
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Praca socjalna
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracja publiczną
Ekonomia
Filologia angielska
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Analiza i eksploracja danych rynkowych i marketingowych
Bezpieczeństwo publiczne
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Integracja sensoryczna z podstawami neurodydaktyki
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Lean Management – szczupłe zarządzanie przedsiębiorstwem.
Negocjacje i mediacje
Negocjacje i mediacje – Oferta specjalna skierowana do pracowników oświaty
Pedagogika specjalna. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży
Rachunkowość budżetowa
Rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rozwój osobisty – studia coachingu
Studia Podyplomowe Menedżerskie dla MŚP
Współczesne koncepcje i metody zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Zarządzanie w logistyce
Zastosowanie Excela w biznesie
Strona www uczelni:
mazowiecka.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności