Vechta, Niemcy

Private Hochschule für Wirtschaft und Technik

Typ uczelni: uczelnie zawodowe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BetriebswirtschaftslehreStudia w języku niemieckimStudia dualne
WirtschaftsinformatikStudia w języku niemieckimStudia dualne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Betriebswirtschaft & ManagementStudia w języku niemieckimStudia dualne

Inne ośrodki
Private Hochschule für Wirtschaft und TechnikDiepholz
Strona www uczelni:
www.phwt.de

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności