Mannheim, Niemcy

Universität Heidelberg

Typ uczelni: uczelnie akademickie (z doktoratem)
Status: publiczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MedycynaStudia w języku niemieckim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria biomedycznaStudia w języku angielskim
Translational Medical ResearchStudia w języku angielskim

Strona www uczelni:
www.uni-heidelberg.de

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności