Radom, Polska

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zdrowie publiczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zdrowie publiczne

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo informatyczne
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo portów lotniczych
Bezpieczeństwo transportu drogowego
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bibliotekoznawstwo dziedzinowe w zakresie prawa
Biologia dla nauczycieli
Budownictwo ogólne
Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu
Coaching
Doradztwo zawodowe - edukacyjne
Doradztwo zawodowe - przygotowanie do zawodu
E-medycyna
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Edukacja seksualna
Egzekucja administracyjna
Integracja i rewalidacja
Integracja Sensoryczna
Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia
Kryminalistyka z detektywistyką
Logistyka
Logopedia
Mediacje i negocjacje
Neurologopedia
Ochrona środowiska dla nauczycieli
Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta
Oligofrenologopedia z terapią autyzmu
Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
Pedagogika lecznicza
Podologia
Poradnictwo dietetyczne
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Socjoterapia
Surdologopedia (w tym ze spektrum autyzmu)
Surdopedagogika (w tym ze spekrum autyzmu)
Terapia i diagnoza dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
Tyflopedagogika
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju (w tym ze spektrum autyzmu)
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości
Zarządzanie administracją publiczną
Zarządzanie w budownictwie z elementami prawa
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ziołoznawstwo i fitoprodukty
Strona www uczelni:
www.eust.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności