Bielsko-Biała, Polska

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

Plac Marcina Lutra 7
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 810 01 89 wew. 2, 33 815 11 07 wew. 7

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Zarządzanie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dietetyka
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole
Edukacja włączająca
Etyka dla nauczycieli w szkole
Integracja sensoryczna
Kadry i płace
Logopedia
Master of Business Administration
Naturopatia
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (rodo)
Oligofrenopedagogika Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Pedagogika korekcyjna
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Surdopedagogika Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
Terapia zajęciowa i arteterapia
Tyflopedagogika Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
Tyflopedagogika Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej - Filia w Stalowej WoliStalowa Wola
Strona www uczelni:
wsa.bielsko.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności