Oświęcim, Polska

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

Studia podyplomowewięcej »
Dietetyka i planowanie żywienia w aspekcie żywienia zbiorowego
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz placówkach oświatowych
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami telemedycyny i teleopieki

Strona www uczelni:
www.uczelniaoswiecim.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności