Moskwa, Rosja

Московский политехнический университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
БиотехнологияStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
МашиностроениеStudia w języku rosyjskim
Прикладная механикаStudia w języku rosyjskim
Стандартизация и метрологияStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Технология полиграфического и упаковочного производстваStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспеченияStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim
Энергетическое машиностроениеStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
Информационная безопасность автоматизированных системStudia w języku rosyjskim
Наземные транспортно-технологические средстваStudia w języku rosyjskim
Проектирование технологических машин и комплексовStudia w języku rosyjskim
Строительство уникальных зданий и сооруженийStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Издательское делоStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствStudia w języku rosyjskim
МашиностроениеStudia w języku rosyjskim
Наземные транспортно-технологические комплексыStudia w języku rosyjskim
Технологические машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспеченияStudia w języku rosyjskim
Энергетическое машиностроениеStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Информатика и вычислительная техника Studia w języku rosyjskim
Математика и механика Studia w języku rosyjskim
Машиностроение Studia w języku rosyjskim
Промышленная экология и биотехнологии Studia w języku rosyjskim
Техника и технологии наземного транспорта Studia w języku rosyjskim
Технологии материалов Studia w języku rosyjskim
Управление в технических системах Studia w języku rosyjskim
Электро- и теплотехника Studia w języku rosyjskim
Языкознание и литературоведение Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni:
mospolytech.ru/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności