Novocherkassk, Rosja

Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku rosyjskim
Matematyka stosowanaStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствStudia w języku rosyjskim
Математическое обеспечение и администрирование информационных системStudia w języku rosyjskim
Мехатроника и робототехникаStudia w języku rosyjskim
Нефтегазовое делоStudia w języku rosyjskim
ПриборостроениеStudia w języku rosyjskim
Стандартизация и метрологияStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Технологические машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Химическая технологияStudia w języku rosyjskim
Электроника и наноэлектроникаStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim
Энергетическое машиностроениеStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
GórnictwoStudia w języku rosyjskim
Наземные транспортно-технологические средстваStudia w języku rosyjskim
Прикладная геологияStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Инфокоммуникационные технологии и системы связиStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствStudia w języku rosyjskim
Мехатроника и робототехникаStudia w języku rosyjskim
Организация и управление наукоемкими производствамиStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Технологические машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Химическая технологияStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim
Энергетическое машиностроениеStudia w języku rosyjskim
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологииStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Информатика и вычислительная техника Studia w języku rosyjskim
Математика и механика Studia w języku rosyjskim
Машиностроение Studia w języku rosyjskim
Техника и технологии строительства Studia w języku rosyjskim
Технологии материалов Studia w języku rosyjskim
Физика и астрономия Studia w języku rosyjskim
Химическая технология Studia w języku rosyjskim
Электроника, радиотехника и системы связи Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni:
www.npi-tu.ru/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności