Cieszyn, Polska

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Studia menedżerskie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Akademia lean menagement
Akademia menedżera sprzedaży
Akademia profesjonalnego coachingu
Akademia profesjonalnego mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe
Arteterapia
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne
Controlling i audyt w przedsiębiorstwie
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Grafika komputerowa i multimedia
Integracja sensoryczna z terapią ręki
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Menedżer jakości
Menedżer logistyki
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne (terapia pedagogiczna) dla pedagogów specjalnych
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Rachunkowość i finanse
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Surdologopedia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla pedagogów specjalnych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie - kwalifikacyjne studia podyplomowe
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie w oświacie

MBAwięcej »
Master of business administration (partner kierunku: EY Academy of Business)
Menedżerskie studia podyplomowe

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w GliwicachGliwice
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w TychachTychy
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec
Strona www uczelni:
wsb.edu.pl/cieszyn

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności