Cieszyn, Polska

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Studia menedżerskie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia podyplomowewięcej »
Akademia lean management
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Doradca podatkowy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla osób posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalne
Integracja sensoryczna - zintegrowane studia i i ii stopnia
Kadry i płace w praktyce
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne
Rachunkowość i finanse
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Surdologopedia
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat Tüv Nord
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec
Strona www uczelni:
wsb.edu.pl/cieszyn

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności