Bydgoszcz, Polska

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Ekonomia
Filologia
Finanse i rachunkowość
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Budownictwo
Ekonomia
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Analiza, doradztwo finansowe
Arteterapia w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego i edukacji społecznej
Asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej
Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Biologia
Dietetyka z modułem dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie
Elektroenergetyka
Filozofia i etyka dla nauczycieli
Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa
Fizjoterapia geriatryczna
Fizjoterapia pediatryczna
Fizjoterapia zwierząt
Geografia
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla dzieci i młodzieży z terapią ruchem
Gospodarka komunalna
Hipoterapia z elementami terapii sensorycznej i fizjoterapii (z certyfikatem instruktora hipoterapii)
Historia
Informatyka dla nauczycieli
Integracja sensoryczna (z certyfikatem diagnozy i terapii SI przy współpracy PTiS w Warszawie)
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Logistyka gospodarcza
Logopedia ogólna
Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
Muzyka,muzykoterapia w edukacji szkolnej
Neurologopedia z elementami Surdologopedii i Tyflologopedii
Ochrona danych osobowych
Odnawialne źródło energii
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w edukacji szkolnej i pozaszkolnej
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
Pedagogika specjalna - Tyflopedagogika, Surdopedagogika
Pedagogika specjalna -Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Pedagogika tańca z choreografią
Plastyka, technika w edukacji szkolnej
Pomoc psychologiczna
Prawo samorządu terytorialnego i administracji
Promocja gminy, miasta i regionu
Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia zarządzania
Rachunkowaść i finanse
Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
Stosowana analiza zachowań
Terapeuta środowiskowy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w rehabilitacji domowej
Terapeuta środowiskowy osób dorosłych w rehabilitacji domowej
Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży
Trener andragog, doradca zawodowy
Trener warsztatu grupowego, coachingu, doradztwo zawodowe
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala)
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci (uczniów) ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
Wychowanie fizyczne dla nauczycieli, w tym edukacji specjalnej
Zarządzanie kadrami, płace. Doradztwo personalne
Zarządzanie oświatą

Strona www uczelni:
www.kpsw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności