Bydgoszcz, Polska

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Cultures and Religions of the WorldStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
English StudiesStudia w języku angielskim
Law in BusinessStudia w języku angielskim
Administracja
Ekonomia
Filologia
Finanse i rachunkowość
Kultura cyfrowa i cyberbezpieczeństwo
Kultury i religie świata
Obronność i bezpieczeństwo
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Prawo i obronność
Prawo w zarządzaniu
Psychokryminalistyka
Право в управлінніStudia w języku ukraińskim

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EconomicsStudia w języku angielskim
International and European Union Business LawStudia w języku angielskim
Law in BusinessStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo i obronność
Budownictwo
Ekonomia
Kultura cyfrowa i cyberbezpieczeństwo
Kultury i religie świata
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej w biznesie
Prawo w zarządzaniu
Psychokryminalistyka
Право в управлінніStudia w języku ukraińskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Agent celny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biologia
Biznes i zarządzanie
Coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji
Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 r. ż. (studia specjalistyczne dla absolwentów studiów podyplomowych SI KPSW przy współpracy z PTIS w Warszawie)
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
Dydaktyka języka obcego z przygotowaniem pedagogicznym
Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia
Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (tyflopedagogika+surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (tyflopedagogika+surdopedagogika) z modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)
Edukacja matematyczno-logiczna dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Edukacja Montessori w przedszkolu (studia podyplomowe doskonalące)
Edukacja włączająca - Pedagogika specjalna
Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Etyka dla nauczycieli
Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa
Fizyka
Geografia
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy
Gospodarka komunalna
Grafika komputerowa dla nauczycieli
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
Informatyka dla nauczycieli
Integracja sensoryczna dla dzieci ze spektrum autyzmu (studia specjalistyczne dla absolwentów SI)
Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie)
Kadry i płace w zarządzaniu
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Logistyka
Logopedia ogólna
Logopedia ogólna z modułem pedagogiki specjalnej (moduł z wyboru słuchacza)
Logorytmika z edukacją artystyczną
Neurodydaktyka w rozwoju człowieka
Neurologopedia z elementami neurogeriatrii
Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej
Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna z modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
Pedagogika sadowa z mediacja
Pedagogika tańca z modułem arteterapii i choreoterapii
Pedagogika twórczości z metodologia pracy z uczniem zdolnym w przedszkolu i szkole
Podologia
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu
Przygotowanie pedagogiczne dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i psychologów
Rachunkowość i finanse
Socjoterapia z warsztatem superwizji
Terapia pedagogiczna z modułem edukacji włączającej
Terapia pedagogiczna z modułem edukacji włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
Terapia zajęciowa
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala- dodatkowo płatne)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych, z modułem pedagogiki specjalnej (moduł z wyboru słuchacza)
Wsparcie rodziny z doradztwem systemowym, pomocą psychologiczno-pedagogiczną ,z elementami psychoterapii
Wycena dóbr materialnych i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie edukacją włączającą
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Zarządzanie oświatą

Strona www uczelni:
www.kpsw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności