Tychy, Polska

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Tychach

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielska
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Game and Interactive Graphic DesignStudia w języku angielskim
Mobile and Cloud ComputingStudia w języku angielskim
Security and Continuity of ITStudia w języku angielskim
Informatyka
Logistyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Logistyka

Studia podyplomowewięcej »
ACCA po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (partner kierunku: ey academy of business)
Acca strategic professional
Administracja publiczna
Akademia e-marketingu
Akademia lean management
Akademia menedżera sprzedaży
Akademia profesjonalnego coachingu
Akademia profesjonalnego mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe
Cloud computing
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie
Controlling i audit w przedsiębiorstwie
Data scientist - big data and advanced data analysis systems
Data scientist - big data i systemy zaawansowanej analizy danych
Doradca podatkowy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne
Frontend developer – programowanie nowoczesnych aplikacji webowych
Grafika komputerowa i multimedia
HR business partner
Integracja sensoryczna
Integracja sensoryczna z terapią ręki
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logopedia - studia kwalifikacyjne - dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalne
Logopedia - studia kwalifikacyjne - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Menedżer jakości
Menedżer logistyki
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych
Pedagogika specjalna: „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
Pedagogika specjalna: „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalne
Pedagogika trenera sportu
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Psychologia przywództwa
Rachunkowość i finanse
Sieci komputerowe i internet rzeczy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – partner kierunku: Tüv Nord Polska
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie projektami
Zarządzanie różnorodnością, równością, inkluzywnością i przynależnością (deib) w organizacji
Zarządzanie w oświacie

MBAwięcej »
Executive MBA
Executive MBA dla branży wodociągowej
Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business)
MBA w ochronie zdrowia (partner kierunku: EY Academy of Business)

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w GliwicachGliwice
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec
Strona www uczelni:
wsb.edu.pl/tychy

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności