Swansea, Wielka Brytania

Swansea University

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau CyhoeddusStudia w języku walijskim
AmerykanistykaStudia w języku angielskim
BiochemiaStudia w języku angielskim
BiologiaStudia w języku angielskim
ChemiaStudia w języku angielskim
EkonomiaStudia w języku angielskim
Ekonomia i finanseStudia w języku angielskim
FilozofiaStudia w języku angielskim
FinanseStudia w języku angielskim
FizykaStudia w języku angielskim
Fizyka z informatykąStudia w języku angielskim
GenetykaStudia w języku angielskim
GeografiaStudia w języku angielskim
HistoriaStudia w języku angielskim
Historia starożytnaStudia w języku angielskim
InformatykaStudia w języku angielskim
Inżynieria chemicznaStudia w języku angielskim
Inżynieria lądowaStudia w języku angielskim
Inżynieria mechanicznaStudia w języku angielskim
Inżynieria medycznaStudia w języku angielskim
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku angielskim
MarketingStudia w języku angielskim
MatematykaStudia w języku angielskim
Nauki społeczneStudia w języku angielskim
NeofilologiaStudia w języku angielskim
PolitykaStudia w języku angielskim
Polityka społecznaStudia w języku angielskim
PołożnictwoStudia w języku angielskim
Praca socjalnaStudia w języku angielskim
PrawoStudia w języku angielskim
PsychologiaStudia w języku angielskim
RachunkowośćStudia w języku angielskim
Rachunkowość i finanseStudia w języku angielskim
SocjologiaStudia w języku angielskim
Stosunki międzynarodoweStudia w języku angielskim
Zarządzanie biznesemStudia w języku angielskim
Zastosowania matematykiStudia w języku angielskim
ZoologiaStudia w języku angielskim
Actuarial ScienceStudia w języku angielskim
Aerospace EngineeringStudia w języku angielskim
American Studies and English LiteratureStudia w języku angielskim
American Studies and HistoryStudia w języku angielskim
American Studies and PoliticsStudia w języku angielskim
Ancient and Medieval HistoryStudia w języku angielskim
Ancient History and English LiteratureStudia w języku angielskim
Ancient History and HistoryStudia w języku angielskim
Ancient History and PoliticsStudia w języku angielskim
Applied Linguistics and English LanguageStudia w języku angielskim
Applied Medical ScienceStudia w języku angielskim
Biochemistry and GeneticsStudia w języku angielskim
Biological SciencesStudia w języku angielskim
Business LawStudia w języku angielskim
Business Management (Business Analytics)Studia w języku angielskim
Business Management (E-Business)Studia w języku angielskim
Business Management (Enterprise and Innovation)Studia w języku angielskim
Business Management (Finance)Studia w języku angielskim
Business Management (Human Resource Management)Studia w języku angielskim
Business Management (Management Consulting)Studia w języku angielskim
Business Management (Marketing)Studia w języku angielskim
Business Management (Operations and Supply Management)Studia w języku angielskim
Business Management (Tourism)Studia w języku angielskim
Classical CivilisationStudia w języku angielskim
Classical Civilisation and English LiteratureStudia w języku angielskim
ClassicsStudia w języku angielskim
Criminology and Criminal JusticeStudia w języku angielskim
Criminology and PsychologyStudia w języku angielskim
Criminology and Social PolicyStudia w języku angielskim
Early Childhood StudiesStudia w języku angielskim
Early Childhood Studies with Early Years Practitioner StatusStudia w języku angielskim
Economics and BusinessStudia w języku angielskim
EducationStudia w języku angielskim
Education and ComputingStudia w języku angielskim
Education and MathematicsStudia w języku angielskim
Education and PsychologyStudia w języku angielskim
Education and WelshStudia w języku angielskim
Egyptology and Ancient HistoryStudia w języku angielskim
Egyptology and Classical CivilisationStudia w języku angielskim
Electronic and Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
EngineeringStudia w języku angielskim
English - Chinese Translation and InterpretingStudia w języku angielskim
English LanguageStudia w języku angielskim
English Language and LiteratureStudia w języku angielskim
English Language and MediaStudia w języku angielskim
English LiteratureStudia w języku angielskim
English Literature and American StudiesStudia w języku angielskim
English Literature and EnglishStudia w języku angielskim
English Literature and FrenchStudia w języku angielskim
English Literature and GermanStudia w języku angielskim
English Literature and HistoryStudia w języku angielskim
English Literature and SpanishStudia w języku angielskim
English Literature and WelshStudia w języku angielskim
English Literature with Creative WritingStudia w języku angielskim
English Literature with GenderStudia w języku angielskim
Environmental GeoscienceStudia w języku angielskim
Environmental Science and the Climate EmergencyStudia w języku angielskim
FrenchStudia w języku angielskim
French and English LanguageStudia w języku angielskim
French and HistoryStudia w języku angielskim
French and PoliticsStudia w języku angielskim
French and WelshStudia w języku angielskim
Geography and Geographical Information ScienceStudia w języku angielskim
GermanStudia w języku angielskim
German and English LanguageStudia w języku angielskim
German and HistoryStudia w języku angielskim
German and PoliticsStudia w języku angielskim
German and WelshStudia w języku angielskim
Health and Social CareStudia w języku angielskim
Healthcare Science (Audiology)Studia w języku angielskim
Healthcare Science (Cardiac Physiology)Studia w języku angielskim
Healthcare Science (Neurophysiology)Studia w języku angielskim
Healthcare Science (Nuclear Medicine)Studia w języku angielskim
Healthcare Science (Radiation Physics)Studia w języku angielskim
Healthcare Science (Radiotherapy Physics)Studia w języku angielskim
Healthcare Science (Respiratory and Sleep Physiology)Studia w języku angielskim
History and PoliticsStudia w języku angielskim
History and Social PolicyStudia w języku angielskim
History and SpanishStudia w języku angielskim
History and WelshStudia w języku angielskim
Human GeographyStudia w języku angielskim
HumanitiesStudia w języku angielskim
International Relations and American StudiesStudia w języku angielskim
International Relations and HistoryStudia w języku angielskim
International Relations with FrenchStudia w języku angielskim
International Relations with GermanStudia w języku angielskim
International Relations with SpanishStudia w języku angielskim
International Tourism ManagementStudia w języku angielskim
Journalism, Media and CommunicationsStudia w języku angielskim
Law with CriminologyStudia w języku angielskim
Marine BiologyStudia w języku angielskim
Materials Science and EngineeringStudia w języku angielskim
Mathematics and Sports ScienceStudia w języku angielskim
Mathematics for FinanceStudia w języku angielskim
Media and CommunicationStudia w języku angielskim
Media and English LiteratureStudia w języku angielskim
Media and FrenchStudia w języku angielskim
Media and GermanStudia w języku angielskim
Media and SpanishStudia w języku angielskim
Media and WelshStudia w języku angielskim
Medical BiochemistryStudia w języku angielskim
Medical GeneticsStudia w języku angielskim
Medical PharmacologyStudia w języku angielskim
Medieval StudiesStudia w języku angielskim
Modern Languages with EducationStudia w języku angielskim
Modern Languages, Translation and InterpretingStudia w języku angielskim
Nursing (Adult)Studia w języku angielskim
Nursing (Child)Studia w języku angielskim
Nursing (Mental Health)Studia w języku angielskim
Paramedic ScienceStudia w języku angielskim
Philosophy, Politics and EconomicsStudia w języku angielskim
Physical GeographyStudia w języku angielskim
Physics with Particle Physics and CosmologyStudia w języku angielskim
Politics and English LiteratureStudia w języku angielskim
Politics and International RelationsStudia w języku angielskim
Politics and Social PolicyStudia w języku angielskim
Politics and SpanishStudia w języku angielskim
Population Health and Medical ScienceStudia w języku angielskim
Public Relations and MediaStudia w języku angielskim
Pure MathematicsStudia w języku angielskim
Sociology and PsychologyStudia w języku angielskim
Sociology and social policyStudia w języku angielskim
SpanishStudia w języku angielskim
Spanish and English LanguageStudia w języku angielskim
Spanish and WelshStudia w języku angielskim
Sport and Exercise ScienceStudia w języku angielskim
War and SocietyStudia w języku angielskim
WelshStudia w języku angielskim
Welsh: Language, Law and PolicyStudia w języku angielskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiochemiaStudia w języku angielskim
ChemiaStudia w języku angielskim
FarmacjaStudia w języku angielskim
FizykaStudia w języku angielskim
Fizyka z informatykąStudia w języku angielskim
GenetykaStudia w języku angielskim
InformatykaStudia w języku angielskim
Inżynieria chemicznaStudia w języku angielskim
Inżynieria lądowaStudia w języku angielskim
Inżynieria mechanicznaStudia w języku angielskim
Inżynieria medycznaStudia w języku angielskim
MatematykaStudia w języku angielskim
Aerospace EngineeringStudia w języku angielskim
Biochemistry and GeneticsStudia w języku angielskim
ComputingStudia w języku angielskim
Electronic and Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Materials Science and EngineeringStudia w języku angielskim
Medical BiochemistryStudia w języku angielskim
Medical GeneticsStudia w języku angielskim
OsteopathyStudia w języku angielskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Welsh / CymraegStudia w języku walijskim
AmerykanistykaStudia w języku angielskim
ChemiaStudia w języku angielskim
EkonomiaStudia w języku angielskim
Ekonomia i finanseStudia w języku angielskim
FilozofiaStudia w języku angielskim
Finanse międzynarodoweStudia w języku angielskim
FizykaStudia w języku angielskim
HistoriaStudia w języku angielskim
Historia nowożytnaStudia w języku angielskim
Historia starożytnaStudia w języku angielskim
InformatykaStudia w języku angielskim
Inżynieria biochemicznaStudia w języku angielskim
Inżynieria chemicznaStudia w języku angielskim
Inżynieria i Analiza DanychStudia w języku angielskim
Inżynieria lądowaStudia w języku angielskim
Inżynieria materiałowaStudia w języku angielskim
Inżynieria mechanicznaStudia w języku angielskim
Inżynieria medycznaStudia w języku angielskim
Inżynieria obliczeniowaStudia w języku angielskim
KryminologiaStudia w języku angielskim
Kultura i język krajów ameryki łacińskiejStudia w języku angielskim
Lingwistyka stosowanaStudia w języku angielskim
MatematykaStudia w języku angielskim
Międzynarodowe prawo handloweStudia w języku angielskim
NanotechnologieStudia w języku angielskim
Nauki o zdrowiuStudia w języku angielskim
NeofilologiaStudia w języku angielskim
NeurokognitywistykaStudia w języku angielskim
PielęgniarstwoStudia w języku angielskim
PolitykaStudia w języku angielskim
Polityka społecznaStudia w języku angielskim
Polityka zdrowotnaStudia w języku angielskim
Prawa człowiekaStudia w języku angielskim
PrawoStudia w języku angielskim
Przekład literackiStudia w języku angielskim
PsychologiaStudia w języku angielskim
Psychologia zdrowiaStudia w języku angielskim
SocjologiaStudia w języku angielskim
Stosunki międzynarodoweStudia w języku angielskim
Studia miejskieStudia w języku angielskim
Studia nad rozwojemStudia w języku angielskim
TelekomunikacjaStudia w języku angielskim
TłumaczenieStudia w języku angielskim
Twórcze pisanieStudia w języku angielskim
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Zarządzanie biznesemStudia w języku angielskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku angielskim
Zdrowie psychiczneStudia w języku angielskim
Zdrowie publiczneStudia w języku angielskim
Advanced Computer ScienceStudia w języku angielskim
Advanced Health and Care ManagementStudia w języku angielskim
Advanced Health and Care Management (Innovation and Transformation)Studia w języku angielskim
Advanced Practice in Health CareStudia w języku angielskim
Advanced Software TechnologyStudia w języku angielskim
Aerospace EngineeringStudia w języku angielskim
Ancient History and Classical CultureStudia w języku angielskim
Ancient Narrative LiteratureStudia w języku angielskim
Applied Analytical ScienceStudia w języku angielskim
Applied Criminal Justice and CriminologyStudia w języku angielskim
Applied Physics and MaterialsStudia w języku angielskim
Biological SciencesStudia w języku angielskim
Bioprocess EngineeringStudia w języku angielskim
BioscienceStudia w języku angielskim
Child Public HealthStudia w języku angielskim
Childhood StudiesStudia w języku angielskim
Children and Young PeopleStudia w języku angielskim
Chinese to English Translation and Language TeachingStudia w języku angielskim
ClassicsStudia w języku angielskim
Clinical Psychology and Mental HealthStudia w języku angielskim
Clinical Science (Medical Physics)Studia w języku angielskim
Communication, Media Practice and Public RelationsStudia w języku angielskim
Communications EngineeringStudia w języku angielskim
Community and Primary Healthcare PracticeStudia w języku angielskim
Community Health StudiesStudia w języku angielskim
Computational MechanicsStudia w języku angielskim
Computer Modelling in EngineeringStudia w języku angielskim
Computer Science (Swansea)Studia w języku angielskim
Computing and Future Interaction TechnologiesStudia w języku angielskim
Cyber Crime and TerrorismStudia w języku angielskim
Cyber SecurityStudia w języku angielskim
Desalination and Water ReuseStudia w języku angielskim
Development and Human RightsStudia w języku angielskim
Developmental and Therapeutic PlayStudia w języku angielskim
Diabetes PracticeStudia w języku angielskimStudia online
Digital HumanitiesStudia w języku angielskim
Digital MediaStudia w języku angielskim
Earth ObservationStudia w języku angielskim
EducationStudia w języku angielskim
Education for the Health ProfessionsStudia w języku angielskim
EgyptologyStudia w języku angielskim
Electronic and Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Energy InnovationStudia w języku angielskim
Engineering Leadership and ManagementStudia w języku angielskim
English LiteratureStudia w języku angielskim
EnhancedStudia w języku angielskim
Enhanced Professional MidwiferyStudia w języku angielskim
Environmental Biology: Conservation and Resource ManagementStudia w języku angielskim
Environmental DynamicsStudia w języku angielskim
Environmental Dynamics and Climate ChangeStudia w języku angielskim
Experimental PhysicsStudia w języku angielskim
Finance and Big Data AnalyticsStudia w języku angielskim
Financial TechnologyStudia w języku angielskim
Forensic PsychologyStudia w języku angielskim
Fuel TechnologyStudia w języku angielskim
Genomic MedicineStudia w języku angielskim
Geographic Information and Climate ChangeStudia w języku angielskim
Gerontology and Ageing StudiesStudia w języku angielskim
GlaciologyStudia w języku angielskim
Global Environmental ModellingStudia w języku angielskim
Global MigrationStudia w języku angielskim
Health and WellbeingStudia w języku angielskim
Health Care ManagementStudia w języku angielskim
Health Data ScienceStudia w języku angielskim
Health EconomicsStudia w języku angielskim
Health HumanitiesStudia w języku angielskim
Health InformaticsStudia w języku angielskim
Healthcare ManagementStudia w języku angielskim
Human Computer InteractionStudia w języku angielskim
Human GeographyStudia w języku angielskim
Human-Centred Big Data and Artificial IntelligenceStudia w języku angielskim
Intellectual Property and Commercial PracticeStudia w języku angielskim
Intelligent Wireless Networks for HealthcareStudia w języku angielskim
International Accounting and FinanceStudia w języku angielskim
International Banking and FinanceStudia w języku angielskim
International Commercial and Maritime LawStudia w języku angielskim
International Commercial LawStudia w języku angielskim
International DevelopmentStudia w języku angielskim
International Financial ManagementStudia w języku angielskim
International JournalismStudia w języku angielskim
International Maritime LawStudia w języku angielskim
International Security and DevelopmentStudia w języku angielskim
International Tourism ManagementStudia w języku angielskim
Investment ManagementStudia w języku angielskim
Leadership for the Health ProfessionsStudia w języku angielskim
Legal Practice and Advanced DraftingStudia w języku angielskim
LegalTechStudia w języku angielskim
Logic and ComputationStudia w języku angielskim
Long Term and Chronic Conditions ManagementStudia w języku angielskim
Management (Business Analytics)Studia w języku angielskim
Management (Digital Business)Studia w języku angielskim
Management (Enterprise and Innovation)Studia w języku angielskim
Management (Finance)Studia w języku angielskim
Management (Human Resource Management)Studia w języku angielskim
Management (International Management)Studia w języku angielskim
Management (Marketing)Studia w języku angielskim
Management (Operations and Supply Management)Studia w języku angielskim
Management (Software Technology)Studia w języku angielskim
Management (Sport)Studia w języku angielskim
Mathematics and Computing for FinanceStudia w języku angielskim
Media and CommunicationStudia w języku angielskim
Media GeographiesStudia w języku angielskim
Media StudiesStudia w języku angielskim
Medical and Health Care StudiesStudia w języku angielskim
Medical EducationStudia w języku angielskimStudia online
Medical Radiation PhysicsStudia w języku angielskim
Medieval StudiesStudia w języku angielskim
Membrane TechnologyStudia w języku angielskim
Microsensors and ActuatorsStudia w języku angielskim
NanoelectronicsStudia w języku angielskim
NanomedicineStudia w języku angielskim
Nanoscience to NanotechnologyStudia w języku angielskim
Nursing (Adult)Studia w języku angielskim
Nursing (Child)Studia w języku angielskim
Nursing (Mental Health)Studia w języku angielskim
Oil, Gas and Renewable Energy LawStudia w języku angielskim
Physical GeographyStudia w języku angielskim
Politics and International RelationsStudia w języku angielskim
Power Engineering and Sustainable EnergyStudia w języku angielskim
Professional TranslationStudia w języku angielskim
Public Health and Health PromotionStudia w języku angielskim
Public History and HeritageStudia w języku angielskim
Public PolicyStudia w języku angielskim
Research in Health Professions EducationStudia w języku angielskim
Research Methods in PsychologyStudia w języku angielskim
Simulation Driven Product DesignStudia w języku angielskim
Social Research MethodsStudia w języku angielskim
Social Theory and SpaceStudia w języku angielskim
Social Work and Social CareStudia w języku angielskim
Sports Communication and JournalismStudia w języku angielskim
Sports ScienceStudia w języku angielskim
Staging / Screening EuropeStudia w języku angielskim
Stochastic Processes (Theory and Application)Studia w języku angielskim
Strategic MarketingStudia w języku angielskim
Teaching English to Speakers of other LanguagesStudia w języku angielskim
Telecommunication SystemsStudia w języku angielskim
Theoretical Computer ScienceStudia w języku angielskim
Tissue Engineering and Regenerative MedicineStudia w języku angielskim
Translation and InterpretingStudia w języku angielskim
Virtual RealityStudia w języku angielskim
Visual and Interactive ComputingStudia w języku angielskim
War and SocietyStudia w języku angielskim
Welsh Writing in EnglishStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Amerykanistyka Studia w języku angielskim
Chemia Studia w języku angielskim
Ekonomia Studia w języku angielskim
Filozofia Studia w języku angielskim
Finanse Studia w języku angielskim
Fizyka Studia w języku angielskim
Historia Studia w języku angielskim
Historia starożytna Studia w języku angielskim
Informatyka Studia w języku angielskim
Inżynieria biochemiczna Studia w języku angielskim
Inżynieria chemiczna Studia w języku angielskim
Inżynieria lądowa Studia w języku angielskim
Inżynieria materiałowa Studia w języku angielskim
Inżynieria mechaniczna Studia w języku angielskim
Kryminologia Studia w języku angielskim
Lingwistyka stosowana Studia w języku angielskim
Matematyka Studia w języku angielskim
Nanotechnologie Studia w języku angielskim
Nauki o zdrowiu Studia w języku angielskim
Neofilologia Studia w języku angielskim
Pielęgniarstwo Studia w języku angielskim
Polityka społeczna Studia w języku angielskim
Polityka zdrowotna Studia w języku angielskim
Prawo Studia w języku angielskim
Psychologia Studia w języku angielskim
Psychologia zdrowia Studia w języku angielskim
Socjologia Studia w języku angielskim
Studia nad rozwojem Studia w języku angielskim
Telekomunikacja Studia w języku angielskim
Tłumaczenie Studia w języku angielskim
Twórcze pisanie Studia w języku angielskim
Zarządzanie biznesem Studia w języku angielskim
Zdrowie psychiczne Studia w języku angielskim
Zdrowie publiczne Studia w języku angielskim
Aerospace Engineering Studia w języku angielskim
Biological Sciences Studia w języku angielskim
Children and Young People Studia w języku angielskim
Classics Studia w języku angielskim
Egyptology Studia w języku angielskim
Electronic and Electrical Engineering Studia w języku angielskim
Energy Innovation Studia w języku angielskim
Engineering Studia w języku angielskim
English Literature Studia w języku angielskim
Gerontology and Ageing Studies Studia w języku angielskim
Health Economics Studia w języku angielskim
Health Humanities Studia w języku angielskim
Healthcare Management Studia w języku angielskim
Human Geography Studia w języku angielskim
Materials, Modelling and Manufacturing Studia w języku angielskim
Media and Communication Studia w języku angielskim
Medical and Health Care Studies Studia w języku angielskim
Physical Geography Studia w języku angielskim
Politics and International Relations Studia w języku angielskim
Research in Health Professions Education Studia w języku angielskim
Social Work and Social Care Studia w języku angielskim
Sports Science Studia w języku angielskim
Structural Metals for Gas Turbine Applications Studia w języku angielskim
Welsh / Cymraeg Studia w języku angielskim

MBAwięcej »
Business Administration Studia w języku angielskim
Strona www uczelni:
www.swan.ac.uk

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności