Dąbrowa Górnicza, Polska

Akademia WSB

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English StudiesStudia w języku angielskim
English in Business and TourismStudia w języku angielskim
English in New MediaStudia w języku angielskim
English Studies with ChineseStudia w języku angielskim
English Studies with RussianStudia w języku angielskim
English Studies with SpanishStudia w języku angielskim
TranslationStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Business, Trade & MarketingStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo informacji w administracji i w biznesie
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Zarządzanie publiczne i e-administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
Kryminalistyka
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
Ekonomia
Analiza ekonomiczno-finansowa
Bankowość i ubezpieczenia
Ekonomia menedżerska
Ekonomia zrównoważonego rozwoju
Przedsiębiorczość i e-biznes
Kosmetologia
Pedagogika
Resocjalizacja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pielęgniarstwo
Rachunkowość i finanse
Analityk rynków finansowych
Doradztwo finansowe i inwestycyjne
Finanse na rynkach międzynarodowych
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i podatki
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Doradztwo zawodowe
Socjologia biznesu i zachowań konsumenckich
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki międzynarodowe
Biznes i marketing międzynarodowy
Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa
Handel międzynarodowy
Projekty w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie
Digital Marketing & Sales ManagementStudia w języku angielskim
Digital marketing i zarządzanie sprzedażą
Kadry i płace w praktyce
Kreowanie marki osobistej
Psychologia w biznesie
Sztuczna inteligencja w zarządzaniu
Zarządzanie informacją i analiza danych biznesowych
Zarządzanie miastem
Zarządzanie projektem
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Международный бизнесStudia w języku rosyjskim
Міжнародний бізнесStudia w języku ukraińskim

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Game & Interactive Graphic DesignStudia w języku angielskim
Mobile and Cloud ComputingStudia w języku angielskim
Security and Continuity of ITStudia w języku angielskim
Aplikacje webowe i mobilne
Bezpieczeństwo danych i informatyka śledcza
Grafika, projektowanie gier i technologia VR
Inżynieria internetu rzeczy
Sieci komputerowe i bazy danych
LogistykaStudia dualne
Inżynier optymalizacji i symulacji
Logistyka procesów magazynowych i dystrybucyjnych
Logistyka w biznesieStudia dualne
Menedżer logistyki
Transport i spedycja
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy
Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
Transport
Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie
Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia – po uzyskaniu zgody MEiN
Psychologia rozwoju człowieka w organizacji
Psychologia w biznesie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English in ManagementStudia w języku angielskim
English in E-BusinessStudia w języku angielskim
Intercultural Business CommunicationStudia w języku angielskim
Translation in BusinessStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja publiczna
Administracja w biznesie
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Kryminalistyka i techniki śledcze
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Informatyka
Data ScientistStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Chmura obliczeniowa
Internet rzeczy w przemyśle 4.0
Technologie multimedialne
Zastosowanie sztucznej inteligencji
Logistyka
Analityk procesów logistycznych
E-commerce
Ekologistyka
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Pedagogika
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Transport
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
Bezpieczeństwo w transporcie szynowym
Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie
Organizacja i technika transportu szynowego
Zarządzanie
International BusinessStudia w języku angielskim
International Human Resources ManagementStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Analityk danych biznesowych
Green Management
Kadry i płace w praktyce
Menedżer jakości i lean management
Menedżer logistyki
Menedżer sprzedaży
Psychologia menedżerska
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zaawansowany marketing internetowy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy
Zarządzanie menedżerskie
Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Financial Management and AccountingStudia w języku angielskim

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna Studia w języku
Akademia profesjonalnego mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe Studia w języku
Finanse i rachunkowość budżetowa samorządu terytorialnego oraz narzędzia zarządzania finansami publicznymi Studia w języku
Administracja publiczna
Akademia Firm Rodzinnych Nowej Generacji
Akademia Lean Management
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe
Arteterapia
Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne
Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Business Development - coaching, konsulting, mentoring
Cloud Computing
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie
Controlling i audit w przedsiębiorstwie
Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych
Dietetyka w kosmetologii
Doradca podatkowy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne
Etyka i filozofia dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne
Gorzelnictwo i piwowarstwo
Grafika komputerowa i multimedia
HR Business Partner
Human Smart Cities
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
Integracja sensoryczna z terapią ręki
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Logopedia - studia kwalifikacyjne - dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Logopedia - studia kwalifikacyjne - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
Menedżer Jakości
Menedżer Logistyki
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - studia kwalifikacyjne
Negocjacje w biznesie
Neurologopedia
Nowoczesny menadżer w automotive
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – szkolenie specjalizacyjne
Pedagogika specjalna: „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
Pedagogika specjalna: „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalne
Pedagogika specjalna: „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalne
Pedagogika specjalna: „edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej)
Pedagogika specjalna: „edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
Pedagogika specjalna: „pedagogika korekcyjna – studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej)
Pedagogika specjalna: „pedagogika korekcyjna – studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
Pedagogika specjalna: „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej)
Pedagogika specjalna: „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo w zarządzaniu
Prawo zamówień publicznych
Prowadzenie interwencji kryzysowej na terenie szkoły
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu - studia doskonalące
Psychologia przywództwa
Psychologia zdrowia i rozwoju
Rachunkowość i finanse
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Sieci komputerowe i Internet rzeczy
Surdologopedia
Terapia manualna
The legal technologist - specjalista nowoczesnych technologii w środowisku prawnym
Transport i spedycja - certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie
Wychowanie do życia w rodzinie-studia kwalifikacyjne
Wystąpienia publiczne i networking w biznesie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie w oświacie
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

MBAwięcej »
Acca po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (partner kierunku: ey academy of business)Studia online
Acca strategic professionalStudia online
Executive MBAStudia online
Executive MBA dla branży wodociągowejStudia online
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business)Studia online
MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business)Studia online
MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla pielęgniarek i położnychStudia online

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego GARDA
Koło naukowe F44 Red
Koło Naukowe Fizjoterapii
Koło Naukowe HYBRYDA
Koło Naukowe INGENIATUS
Koło Naukowe ITLogis
Koło Naukowe Klub Erasmus AWSB
Koło Naukowe OPERATIO
Koło Naukowe Paedagogica
Koło Naukowe Przyjaciół ONZ przy Akademii WSB
Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World”
ProjectGO - Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Stosowanych

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w GliwicachGliwice
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w TychachTychy
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

Ponad 20-letnie doświadczenie
gwarantujące najwyższą jakość kształcenia jest jednym z kluczowych atutów Wyższej Szkoły Biznesu. Oprócz tego nasza oferta dydaktyczna jest na bieżąco aktualizowana i poszerzana, aby móc zapewnić studentom i absolwentom jak najlepsze perspektywy zawodowe oraz umożliwić młodym ludziom realizowanie swojego potencjału.

Nowoczesne metody nauczania
są wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Metody kształcenia stosowane w WSB należą do obecnie najpopularniejszych. Są to na przykład case studies, symulacje, dyskusje lub praca w małych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

Profesjonalna i doświadczona kadra
składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków, potrafiących przekazać swoją wiedzę w przystępny dla studentów sposób. Do grona wykładowców należą m.in. pracownicy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, TÜV Nord Polska, Simple Sp. z o. o., Państwowej Inspekcji Pracy, Rady Polityki Pieniężnej, Radia Katowice, Telewizji Katowice i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Infrastruktura najnowszej generacji
jest rozmieszczona na powierzchni około 12 000 m2. Infrastruktura uczelni jest corocznie unowocześniana i powiększana. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Baza sprzętowa posiada w całości licencjonowane oprogramowanie. WSB posiada łącze szerokopasmowe światłowodowe z dostępem do Internetu poprzez sieć komputerową (Śląską Akademicką Sieć Komputerową) ŚASK, co daje możliwość korzystania z bardzo szybkiego dostępu do baz udostępnianych dla uczelni wyższych.

Nowoczesna biblioteka
zawiera księgozbiór, liczący ponad 50 000 woluminów książek oraz ponad 100 tytułów czasopism naukowych w języku polskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka pozwala na komfortowe przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, jak również na składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Biblioteka współtworzy zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a studenci mają możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce. Biblioteka udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe, m.in.: Springer, Elsevier, EBSCO.

Partnerzy
współpracujący z WSB to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko -Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach, czy Agencja IArt w Częstochowie.

Języki obce na najwyższym poziomie
WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów. Uczelnia prowadzi również studia w całości w języku angielskim - m.in. specjalność International Business.

Studia dla aktywnych
Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy - to organizacje, dzięki którym podczas studiów studenci uczą się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i zdobywają doświadczenie niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

"3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz"
Studenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu "3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz", dzięki czemu studenci przez 3 dni w tygodniu uczestniczą w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 2 dni mogą zdobywać doświadczenie zawodowe. Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw, które w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.

Studia i praktyki za granicą
Podczas studiów w WSB studenci mogą kształcić się na kilkudziesięciu uczelniach wyższych całego świata. Uczelnia zawarła wiele porozumień z uczelniami zagranicznymi, które pozwalają studentom zdobywać cenną wiedzę i doświadczenie. WSB realizuje współpracę międzynarodową w ramach projektów takich jak: Erasmus, Erasmus Mundus, Młodzież w działaniu, Be the Change!, Europejskiej Fundacji Młodzieży, staży w Banku Światowym, Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert, Google - programu stypendialnego im. Anity Borg oraz praktyk w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Strona www uczelni:
wsb.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności