Dąbrowa Górnicza, Polska

Akademia WSB

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English StudiesStudia w języku angielskim
English in New MediaStudia w języku angielskim
English Studies in Business and TourismStudia w języku angielskim
English Studies with ChineseStudia w języku angielskim
English Studies with RussianStudia w języku angielskim
English Studies with SpanishStudia w języku angielskim
TranslationStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Business, Trade & MarketingStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja celno-skarbowa
Bezpieczeństwo informacji w administracji i w biznesie
Prawna obsługa biznesu
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Zarządzanie publiczne i e-administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Kryminalistyka i kryminologia
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Ekonomia
Analiza biznesowa i Data Science
Bankowość i ubezpieczenia
Ekonomia menedżerska
Przedsiębiorczość i e-biznes
Zrównoważony rozwój w organizacji
Finanse i rachunkowość
Doradztwo finansowe i inwestycje
Finanse menedżerskie z elementami analityki rynków finansowych
Finanse na rynkach międzynarodowych
Finanse przedsiębiorstw
Podatki i audyt finansowy
Rachunkowość i podatki
Technologie cyfrowe w finansach
Kosmetologia
Pedagogika
Logopedia
Resocjalizacja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Doradztwo zawodowe
HR i zarządzanie talentami
PR, branding i social media
Socjologia biznesu i zachowań konsumenckich
Stosunki międzynarodowe
Biznes i marketing międzynarodowy
Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa
Handel międzynarodowy
Projekty w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie
Digital Marketing and Sales ManagementStudia w języku angielskim
Talent ManagementStudia w języku angielskim
Kadry i płace w praktyce
Kreowanie marki osobistej
Psychologia w biznesie
Social media i marketing
Sztuczna inteligencja w procesach biznesowych
Zarządzanie informacją i analiza danych biznesowych
Zarządzanie projektem
Международный бизнесStudia w języku rosyjskim
Міжнародний бізнесStudia w języku ukraińskim

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Game and International Graphic DesignStudia w języku angielskim
Mobile and Cloud ComputingStudia w języku angielskim
Security and Continuity of ITStudia w języku angielskim
Aplikacje webowe i mobilne
Bezpieczeństwo danych i informatyka śledcza
Grafika, projektowanie gier i technologia VR
Informatyka przemysłowa
Inżynieria internetu rzeczy
Logistyka
E-commerce
Inżynier optymalizacji i symulacji
Logistyka procesów magazynowych i dystrybucyjnych
Menedżer logistyki
Transport i spedycja
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
Transport
Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie
Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym
Transport w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna
Psychologia w biznesie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English in ManagementStudia w języku angielskim
English in E-BusinessStudia w języku angielskim
Intercultural Business CommunicationStudia w języku angielskim
Translation in BusinessStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja publiczna
Administracja w biznesie
Nowoczesne technologie w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Kryminalistyka i techniki śledcze
Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Informatyka
Data ScientistStudia w języku angielskim
Chmura obliczeniowa
Cyberbezpieczeństwo
Inteligentne systemy przetwarzania danych i data science
Technologie multimedialne
Zastosowanie sztucznej inteligencji
Kosmetologia
Kosmetologia estetyczna i laseroterapia
Trychologia
Logistyka
Data science i technologie cyfrowe i logistyce
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Optymalizacja i automatyzacja w logistyce
Zrównoważona logistyka
Pedagogika
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny
Transport
Bezpieczeństwo w transporcie szynowym
Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie
Organizacja i technika transportu szynowego
Zrównoważony transport
Zarządzanie
International BusinessStudia w języku angielskim
International Human Resources ManagementStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Green Management
HR i zarządzanie talentami
Kadry i płace w praktyce
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer jakości i lean management
Menedżer logistyki
Psychologia menedżerska z elementami coachingu
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Financial Management and AccountingStudia w języku angielskim

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o rodzinie
Nauki o zarządzaniu i jakości
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publicznaStudia online
Akademia e-marketinguStudia online
Akademia Lean ManagementStudia online
Akademia Menedżera SprzedażyStudia online
Akademia pośrednika ubezpieczeń
Akademia Profesjonalnego CoachinguStudia online
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądoweStudia online
Arteterapia
Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjneStudia online
Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Business Development - coaching, konsulting, mentoringStudia online
Cloud ComputingStudia online
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwieStudia online
Controlling i audyt w przedsiębiorstwieStudia online
Data cientist - big data i systemy zaawansowanej analizy danychStudia online
Doradca podatkowyStudia online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachinguStudia online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjneStudia online
Edukacja włączająca - studia kwalifikacyjneStudia online
Etyka i filozofia dla nauczycieli - studia kwalifikacyjneStudia online
Finanse i rachunkowość budżetowa samorządu terytorialnego oraz narzędzia zarządzania finansami publicznymiStudia online
Frontend developer - programowanie nowoczesnych aplikacji webowychStudia online
Grafika komputerowa i multimediaStudia online
HR Business PartnerStudia online
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
Integracja sensoryczna z terapią ręki
Inżynieria sztucznej inteligencjiStudia online
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjneStudia online
Kadry i płace w praktyceStudia online
Koordynator medycznyStudia online
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomoweStudia online
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjneStudia online
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Logopedia - studia kwalifikacyjneStudia online
Logopedia - studia kwalifikacyjne - dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Logopedia - studia kwalifikacyjne - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
Medycyna estetyczna dla lekarzy i lekarzy dentystów
Menedżer LogistykiStudia online
Menedżerskie studia podyplomowe
Negocjacje w biznesieStudia online
NeurologopediaStudia online
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danychStudia online
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjneStudia online
Pedagogika specjalna: "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne" (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnStudia online
Pedagogika specjalna: "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne" (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)Studia online
Pedagogika specjalna: "Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne" (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)Studia online
Pedagogika specjalna: "Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne" (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)Studia online
Pedagogika specjalna: "Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne" (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)Studia online
Pedagogika specjalna: "Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne" (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)Studia online
Pedagogika specjalna: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne" (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)Studia online
Pedagogika specjalna: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne" (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)Studia online
Pedagogika trenera sportu
Podyplomowe studia administracji publicznej i zarządzania zasobami publicznymiStudia online
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
Podyplomowe studia z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1)Studia online
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznychStudia online
Prawo zamówień publicznychStudia online
Psychologia przywództwaStudia online
Psychologia zdrowia i rozwojuStudia online
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysieStudia online
Rachunkowość i finanseStudia online
Rytmika, logorytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci
Sieci komputerowe i Internet rzeczyStudia online
SurdologopediaStudia online
Szkoła project managera
Transport i spedycja - certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób
Wystąpienia publiczne i networking w biznesie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - partner kierunku TÜV NORD POLSKAStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie cyberbezpieczeństwemStudia online
Zarządzanie kapitałem ludzkimStudia online
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektamiStudia online
Zarządzanie w oświacieStudia online
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych
Zastosowanie sztucznej inteligencji w tworzeniu kreatywnych treściStudia online
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
Zrównoważony rozwój i ESG

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskimStudia online
Acca po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (partner kierunku: ey academy of business)Studia online
Acca strategic professionalStudia online
Executive MBA dla branży wodociągowejStudia online
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business)Studia online
MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business)Studia online
MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla pielęgniarek i położnychStudia online

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego GARDA
Koło naukowe F44 Red
Koło Naukowe Fizjoterapii
Koło Naukowe HYBRYDA
Koło Naukowe INGENIATUS
Koło Naukowe ITLogis
Koło Naukowe Klub Erasmus AWSB
Koło Naukowe Kosmetologii
Koło Naukowe OPERATIO
Koło Naukowe Paedagogica
Koło Naukowe Przyjaciół ONZ przy Akademii WSB
Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World”
ProjectGO - Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe
Samorząd Studencki

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w GliwicachGliwice
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w TychachTychy
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

O uczelni

Akademia WSB jest akademicką uczelnią wyższą, która posiada 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie, stosunki międzynarodowe, inżynieria lądowa, geodezja i transport, inżynieria bezpieczeństwa, nauki o rodzinie.

Kształci w 7 lokalizacjach (w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu, Krakowie, Gliwicach i Tychach) na 26 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business), jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych), prowadzi szkołę doktorską, studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie.

Międzynarodowe akredytacje

Akademia WSB posiada międzynarodowe akredytacje oraz członkostwaCEEMAN IQA - jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej przyznaną w 2020 roku przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN. Dwie akredytacje EUR-ACE® Label przyznane przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT), stworzoną przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE) zrzeszającą najważniejsze europejskie organizacje inżynierskie i potwierdzające wysoką jakość programu studiów i jego realizację zgodnie z europejskimi zasadami i standardami w tym obszarze - dla programu inżynierskiego na kierunkach Informatyka (2021) oraz Transport (2022). 

Otrzymanie pozytywnego wyniku akredytacji KAUT jest równoznaczne z otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu jakości kształcenia inżynierskiego EUR-ACE Label czyli European Accredited Engineer. Ponadto Uczelnia posiada akredytację FPAKE Fundacji Rozwoju i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych dla kierunku zarządzanie z oceną wyróżniającą (2015). Z kolei kierunek Zarządzanie finansami i rachunkowość uzyskał w 2022 roku prestiżową, międzynarodową akredytację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), która uprawnia absolwentów tego kierunku do zwolnień z wybranych egzaminów w przypadku ubiegania się o indywidualną certyfikację w zakresie kompetencji z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania potwierdzanych przez ACCA. 

W 2022 roku Akademia WSB uzyskała również międzynarodową akredytację IPMA (International Project Management Associacion) dla 11 programów kształcenia we wszystkich wydziałach, uprawniającą do przygotowania studentów do międzynarodowych egzaminów w zakresie zarządzania projektami – IPMA-Student. W tym samym roku Akademia WSB, jako pierwsza uczelnia w Polsce, uzyskała międzynarodowy Certyfikat Responsible Management Education Partner wydany przez GPM Global. Akademia WSB została doceniona w uznaniu ciągłego zaangażowania w rozwój doskonałości akademickiej we wspieraniu liderów, którzy są zaangażowani w tworzenie wartości społecznej, ekonomicznej i środowiskowej poprzez praktykę zrównoważonego zarządzania.

"3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz"

Studenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu "3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz", dzięki czemu studenci przez 3 dni w tygodniu uczestniczą w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 2 dni mogą zdobywać doświadczenie zawodowe. Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw, które w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom Akademii WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.

Partnerzy

współpracujący z Akademią WSB to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Arcelor Mittal, arp Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ASK Expert, Bank polski, British Council, COMARCH, EY, FlexSim, GLS, Grupa Azoty, IBM, ING, KAMSOFT, KSSE, Lewiatan, Maspex, netology, Microsoft, Państwowa Inspekcja Pracy, pwc, PZU, Polska Izba Coachingu, Raben, RIG Katowice, Sopra Steria, STRABAG, Tauron,TUV Nord Polska, Webster University, ZUS.

Akademia

Akademia WSB została powołana na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990 r. i decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04.08.1995 r. wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 65 (decyzja nr DNS 3-0145-199/3/AM/95). Aktualny numer w Ewidencji Uczelni Niepublicznych Akademii WSB to 66.

Akademia WSB jest instytucją non-profit. Uczelnia posługuje się numerem statystycznym REGON 272653903 nadanym dnia 21.08.1995 r. oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 629-10-88-993 nadanym w dniu 09.05.1996 r.  

Strona www uczelni:
wsb.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności