Dąbrowa Górnicza, Polska

Akademia WSB

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielskaStudia w języku angielskim
Filologia angielska z językiem chińskimStudia w języku angielskim
Filologia angielska z językiem hiszpańskimStudia w języku angielskim
Filologia angielska z językiem niemieckimStudia w języku angielskim
Filologia angielska z językiem rosyjskimStudia w języku angielskim
Język angielski w biznesie i w turystyceStudia w języku angielskim
Język angielski w edukacji przedszkolnejStudia w języku angielskim
TłumaczeniowaStudia w języku angielskim
Finance managementStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
International business, trade & marketingStudia w języku angielskim
International TourismStudia w języku angielskim
Marketing and sales managementStudia w języku angielskim
Mobile and Cloud computingStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Psychology in businessStudia w języku angielskim
Security and continuity of ITStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo informacji w administracji i w biznesie
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Zarządzanie publiczne i e-administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
Kryminalistyka
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
Ekonomia
Analityk rynku
Bankowość i ubezpieczenia
Ekonomia menedżerska
Przedsiębiorczość i e-biznes
Filologia angielska
Finanse i rachunkowość
Analityk rynków finansowych
Finanse na rynkach międzynarodowych
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i podatki
Kosmetologia
Pedagogika
Resocjalizacja
Wczesne wspomaganie rozwoju
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Doradztwo zawodowe
Socjologia biznesu i zachowań konsumenckich
Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki międzynarodowe
Biznes i marketing międzynarodowy
Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa
Handel międzynarodowy
Media i komunikacja międzynarodowa
Projekty w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie
Kadry i płace w praktyce
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer jakości
Psychologia w biznesie
Zarządzanie miastem
Zarządzanie projektem
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Международный бизнесStudia w języku rosyjskim

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Aplikacje webowe i mobilne
Bezpieczeństwo danych i informatyka śledcza
Grafika komputerowa i elementy rzeczywistości mieszanej
Inżynieria internetu rzeczy
Sieci komputerowe i bazy danych
Logistyka
Inżynier optymalizacji i symulacji
Logistyka w biznesieStudia dualne
Transport i spedycja
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
Zarządzanie zakupami, magazynami i centrami logistycznymi
Transport
Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie
Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym
Transport w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Data ScientistStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
IT Project ManagerStudia w języku angielskim
IT SecurityStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Kryminalistyka i techniki śledcze
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Informatyka
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Chmura obliczeniowa
Rozproszone systemy telemetryczne
Technologie multimedialne
Pedagogika
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Transport
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
Bezpieczeństwo w transporcie szynowym
Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie
Organizacja i technika transportu szynowego
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie i sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie
Analityk danych biznesowych
Kadry i płace w praktyce
Menedżer jakości
Menedżer logistyki
Menedżer sprzedaży
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy
Psychologia menedżerska
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie menedżerskie
Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie finansami i rachunkowość

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publicznaStudia online
Akademia Administratorów CISCO
Akademia Firm Rodzinnych Nowej Generacji
Akademia Lean Management
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia Menedżerów IT
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe
Akademia trenera biznesu
Arteterapia
Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjneStudia online
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Business Development - coaching, konsulting, mentoring
Cloud Computing
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie
Controling i audit w przedsiębiorstwie
Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych
Doradca podatkowyStudia online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjneStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnychStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjneStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Grafika komputerowa i multimedia
HR Business PartnerStudia online
Human Smart Cities
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
Integracja sensoryczna
Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Korekcja wad postawy
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomoweStudia online
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Master Class of Mediation - poziom zaawansowany
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe
Master Sales - Akademia Menedżera Sprzedaży
Menedżer Contact Center i Customer Service
Menedżer JakościStudia online
Menedżer LogistykiStudia online
Menedżer w świecie VUCAStudia online
Negocjacje w biznesie
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danychStudia online
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznychStudia online
Prawo w zarządzaniuStudia online
Prawo zamówień publicznych
Psychologia przywództwaStudia online
Psychologia zdrowia i rozwoju
Rachunkowość i finanseStudia online
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Sieci komputerowe i Internet rzeczy
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne
Terapia manualna
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
Trener zdrowego stylu życia
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjneStudia online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnychStudia online
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV NordStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie cyberbezpieczeństwemStudia online
Zarządzanie kapitałem ludzkimStudia online
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie ryzykiem w transporcie
Zarządzanie w oświacieStudia online
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

MBAwięcej »
Professional Program in Business Administration Studia w języku angielskim
Executive MBA
Executive MBA dla branży wodociągowejStudia online
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business)Studia online
MBA Industry 5.0
MBA w placówkach ochrony zdrowia

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS
Koło Naukowe "Paedagogica"
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego GARDA
Koło naukowe F44 Red
Koło Naukowe Fizjoterapii
Koło Naukowe HYBRYDA
Koło Naukowe INGENIATUS
Koło Naukowe ITLogis
Koło Naukowe OPERATIO
Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World”
Samorząd Studentów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Stosowanych

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

Ponad 20-letnie doświadczenie
gwarantujące najwyższą jakość kształcenia jest jednym z kluczowych atutów Wyższej Szkoły Biznesu. Oprócz tego nasza oferta dydaktyczna jest na bieżąco aktualizowana i poszerzana, aby móc zapewnić studentom i absolwentom jak najlepsze perspektywy zawodowe oraz umożliwić młodym ludziom realizowanie swojego potencjału.

Nowoczesne metody nauczania
są wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Metody kształcenia stosowane w WSB należą do obecnie najpopularniejszych. Są to na przykład case studies, symulacje, dyskusje lub praca w małych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

Profesjonalna i doświadczona kadra
składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków, potrafiących przekazać swoją wiedzę w przystępny dla studentów sposób. Do grona wykładowców należą m.in. pracownicy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, TÜV Nord Polska, Simple Sp. z o. o., Państwowej Inspekcji Pracy, Rady Polityki Pieniężnej, Radia Katowice, Telewizji Katowice i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Infrastruktura najnowszej generacji
jest rozmieszczona na powierzchni około 12 000 m2. Infrastruktura uczelni jest corocznie unowocześniana i powiększana. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Baza sprzętowa posiada w całości licencjonowane oprogramowanie. WSB posiada łącze szerokopasmowe światłowodowe z dostępem do Internetu poprzez sieć komputerową (Śląską Akademicką Sieć Komputerową) ŚASK, co daje możliwość korzystania z bardzo szybkiego dostępu do baz udostępnianych dla uczelni wyższych.

Nowoczesna biblioteka
zawiera księgozbiór, liczący ponad 50 000 woluminów książek oraz ponad 100 tytułów czasopism naukowych w języku polskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka pozwala na komfortowe przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, jak również na składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Biblioteka współtworzy zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a studenci mają możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce. Biblioteka udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe, m.in.: Springer, Elsevier, EBSCO.

Partnerzy
współpracujący z WSB to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko -Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach, czy Agencja IArt w Częstochowie.

Języki obce na najwyższym poziomie
WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów. Uczelnia prowadzi również studia w całości w języku angielskim - m.in. specjalność International Business.

Studia dla aktywnych
Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy - to organizacje, dzięki którym podczas studiów studenci uczą się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i zdobywają doświadczenie niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

"3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz"
Studenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu "3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz", dzięki czemu studenci przez 3 dni w tygodniu uczestniczą w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 2 dni mogą zdobywać doświadczenie zawodowe. Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw, które w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.

Studia i praktyki za granicą
Podczas studiów w WSB studenci mogą kształcić się na kilkudziesięciu uczelniach wyższych całego świata. Uczelnia zawarła wiele porozumień z uczelniami zagranicznymi, które pozwalają studentom zdobywać cenną wiedzę i doświadczenie. WSB realizuje współpracę międzynarodową w ramach projektów takich jak: Erasmus, Erasmus Mundus, Młodzież w działaniu, Be the Change!, Europejskiej Fundacji Młodzieży, staży w Banku Światowym, Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert, Google - programu stypendialnego im. Anity Borg oraz praktyk w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności