Elbląg, Polska

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Zdrowiu
Strona www uczelni:
amisns.edu.pl/pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności