Gdańsk, Polska

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia
Pedagogika
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia i choreoterapia
Bibliotekoznawstwo w oświacie - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Coaching biznesowy - akademia trenera biznesu
Dialog motywujący
Dietetyka
Digital Marketing
Dogoterapia - wspomaganie terapii i edukacji
Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
Historia i wiedza o społeczeństwie - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Humanistyka stosowana: Rozwój indywidualny przez kulturę
Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem
Integracja sensoryczna
Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej
Język polski jako język obcy - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Komunikacja Międzykulturowa
Kreatywna pedagogika: nowoczesne metody i narzędzia w edukacji
Logopedia
Mediacje sądowe i pozasądowe
Menadżer sportu (zarządzanie w sporcie)
Nauczanie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Nauczanie Filozofii i Etyki dla nauczycieli
Nauczanie fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Nauczanie geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Nauczanie języka obcego - przygotowanie do certyfikatu C1 i nauczania kolejnego przedmiotu
Nauczanie języka obcego - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (język angielski, hiszpański, niemiecki, włoski)
Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Nauczanie przyrody i biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Neurodydaktyka
Nowoczesne technologie webowe i mobilne
Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem analiz komputerowych i technik pomiarowych
Ochrona środowiska w portach morskich (możliwe dofinansowanie 90%)
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Opiekun osoby starszej z modułem języka niemieckiego
Pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie
Pedagogika marii montessori w przedszkolu
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika Specjalna
Praca z dzieckiem z FASD
Projektowanie User Experience
Przyrodnicze aspekty zmian klimatu – studia podyplomowe poszerzające wiedzę merytoryczną i językową w zakresie dyscyplin przyrodniczych
Resocjalizacja
Skandynawistyka
Socjoterapia
Surdopedagogika
Terapia pedagogiczna z socjoterapią
Tyflopedagogika
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o Kulturze - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie klubem sportowym
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie projektami Profesjonalny Project Manager
Strona www uczelni:
www.ateneum.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności